Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU."— Sunum transkripti:

1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU

2 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 2 Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı Gayrimenkul Satış Kazançları Kira (Konut) Kira (İşyeri) Kira Gelirlerinde Matrah Kar Payları Ücret Gelirleri Yurtdışı Gelirleri Beyan Mecburiyeti Yıllık Beyan Haddi Yıllı Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenlemeyi Gerektiren İşlemler

3 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 3 I.Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı  Bildirim zorunludur. II.Kira (Konut)  Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri yıllık olarak kişi bazında 2014 yılı için 3.300,00.-TL.’yi geçmiş ise beyan edilmek durumundadır. Toplam gelirin 3.300,00.-TL.’lik kısmı vergiden istisnadır.

4 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 4 III. Kira (İşyeri)  Şirketlere veya ticaret erbabına kiraya verilen gayrimenkullerden (işyeri kira geliri) 2014 yılı içinde elde edilen net gelir 21.600,00.-TL.’yi (Brüt 27.000,00.-TL) aşmış ise gelirin tamamı beyana tabidir. IV. Kira Gelirlerinde Matrah  Kira gelirlerinin vergiye tabi net tutarın bulunmasında, % 25 oranında “götürü gider indirimi” hakkı vardır. Öte yandan “götürü gider usulü” yerine, “gerçek gider usulü” de tercih edilebilir. Örneğin, gayrimenkul kredi ile alınmışsa, bu takdirde ödenen faizler gider olarak dikkate alınır. Ayrıca bu usulde, kirada oturulan evin kira tutarı, emlak vergileri, sigorta gideri, bakım onarım gideri, %5 bina amortisman gideri ile kanunda sayılan diğer giderler de dikkate alınır. Bu nedenle gider yönteminin seçimine dikkat edilmeli, hangisi avantajlı ise o seçilmelidir. Zira, götürü gider usulünü seçenler, yasa gereği bu tercihinden 2 yıl geçmedikçe geri dönemezler.

5 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 5 V. Kar Payları  Türkiye’de kurulmuş şirketlerden elde edilen brüt temettü gelirleri toplamının yarısı 27.000,00.-TL.’yi aşmış ise beyana tabidir. Başka deyişle, 2014 yılı içinde brüt toplam 54.000,00.-TL.’den (Net 45.900,00.-TL) daha fazla temettü geliri elde edilmediği sürece yıllık beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketler tarafından % 15 oranında yapılan vergi kesintisi hesaplanan yıllık vergiden mahsup edilir. Elde edilen kar payı gelirinin % 50’si vergiden istisna olmakla beraber, şirketlerce yapılan vergi tevkifat tutarının tamamı beyannameye göre hesaplanan vergiden mahsup edilir. Duruma göre Vergi Dairesi’nden iade de söz konusu olabilir.

6 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 6 VI. Ücret Gelirleri  Birkaç şirketten ücret geliri elde edildiğinde ikinci işverenden alınan ücret 27.000,00.-TL.’yi aşmış ise beyana tabidir. Tek işverenden alınan ücret söz konusu ise, tutar ne kadar olursa olsun yıllık beyan söz konusu değildir.

7 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 7 VII. Yıllık Beyan Haddi  2014 yılı için 27.000,00.-TL. olan beyan haddinin aşılıp aşılmadığının tespitinde; elde edilen “gayrimenkul sermaye iratları”, “tevkifata tabi tutulmuş ve birden fazla işverenden elde edilen ücretler” ve “menkul sermaye iratları (Örneğin, Eurobond faizi, temettü geliri gibi)” birlikte dikkate alınarak bulunan toplam tutarın esas alınması gerekir.

8 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 8 VIII. Beyan Mecburiyeti  Kişinin yıllık gelir toplamı, yıllık beyan haddi olan 27.000,00.-TL.’yi aşmadığı takdirde Türkiye’de vergi stopajına tabi tutulmuş olan aşağıdaki gelir unsurları için yıllık beyan söz konusu değildir. Birden fazla işverenden elde edilen ücretler, Menkul sermaye iratları (Örneğin; Şirketlerden kar payı tahsili, Eurobond kupon faizi) İşyeri kira gelirleri

9 Günaydın Mali Müşavirlik ve Denetim Hizmetleri 9 IX. Yurtdışı Gelirleri  Yurt dışında elde edilen gelirler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile vergilendirilirler. Bu kapsamda Türkiye’de vergiye tabi olacak gelirler şunlardır: Yurt dışı bankalardaki mevduat faizi, yabancı devletler ile yurt dışında kurulmuş şirketlerin çıkardığı bonoların faiz ve satış kazançları, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nin çıkardığı Euro Bond faiz gelirleri ve satış kazançları, Türk özel sektör şirketlerin yurt dışında ihraç ettiği tahvillerin faiz gelirleri ve alım satış kazançları, Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetlerinden elde edilen kar payları ile hisse satış kazançları, Yabancı ülkelerde kurulmuş olan yatırım fonları gelirleri, Yurt dışındaki gayrimenkullerden kira geliri veya satış kazancı, Vergi cenneti olan ülkelerde kurulu şirket veya fonlardan temettü dağıtılmamış olsa dahi elde edilmiş sayılan kazançlar (Kontrol Edilen Yabancı Kurum=CFC uygulaması).

10 10 info@gunaydintopcu.com Hazırlayan; SMMM Şener ERDOĞAN Samet İNLİ


"YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları