Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi CÜMLEDE ANLAM  1. CÜMLENİN KONUSU (İÇERİK)  Bir cümleyi anlayabilmek için öncelikle o cümlenin konusunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi CÜMLEDE ANLAM  1. CÜMLENİN KONUSU (İÇERİK)  Bir cümleyi anlayabilmek için öncelikle o cümlenin konusunu."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi CÜMLEDE ANLAM  1. CÜMLENİN KONUSU (İÇERİK)  Bir cümleyi anlayabilmek için öncelikle o cümlenin konusunu saptamak gerekir. "Bu cümle­de ne üzerinde durulmaktadır, ne anlatılmaktadır?" sorularının yanıtları cümlenin konusunu bul­durur.  «Gerçek sanat eseri kafa ve yüreğin candan kucaklanmasıyla oluşur.»  Bu cümlenin konusu, gerçek sanat eserinin nasıl oluştuğu; yani oluşum sürecidir.

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 2. CÜMLEDE VURGU  Bir cümlede vurgulanmak istenen öge, cümlenin kurucu ögesi olan yüklemin yanında kullanılır.  Dün otobüsle Ankara’ya gitti. Cümlede yer kavramı vurgulanmaktadır.  Dün Ankara'ya otobüsle gitti. Bu cümlede ise araç kavramı vurgulanmaktadır.  Ankara'ya otobüsle dün gitti. Bu cümlede ise zaman kavramı vurgulanmaktadır.

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3  Uyarı: «de(da)», «ki» bağlacı ve «mi (mı, mu, mü)»soru edatı, vurguyu kendinden önceki sözcüğe çeker.  Bu konuyu mu anlamadın? (Bu konuyu / vurgulu)  Öyle bir dert ki bu… ( dert ki / vurgulu)  Bu akşam da geç çıkacağız. ( Bu akşam / vurgulu)

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 4  Uyarı: Soru cümlelerinde vurgu, soru sözcüğündedir. İsim cümlelerinde ise yüklem üzerindedir.  Kim anlattı bütün bunları size? (Kim / vurgulu)  Bulunduğumuz köy şehre uzaktı. (uzaktı / vurgulu)

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3. CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ 5  a) Koşul (Şart)  Bir olayın, durumun ya da eylemin gerçekleşmesinin başka bir olayın, durumun veya eyle­min gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelerdir.  Geç kalırsan derse giremezsin.  Düzenli çalıştı mı başarılı olur  Kitabı, geri vermek üzere aldı.  O olayı hatırladıkça üzülürüm.

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  b) Neden - Sonuç  Bir yargının, nedeniyle (gerekçesiyle) verildiği cümlelerdir.  Geç kaldığı için derse giremedi. "Niçin derse giremedi?" sorusuna "geç kaldığı için" yanıtını aldığımızdan cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır. "Geç kalmak" neden "derse girememek" sonuç­tur.  Hava güzel olduğundan dışarıda oturduk.  Sorular öyle zor ki bir türlü çözemiyorum.  Müdürün içeri girmesiyle sınıf sessizleşti.

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  c) Amaç-Sonuç  Eylemin hangi amaçla yapıldığını gösteren cümlelerdir. Yükleme sorulan "hangi amaçla?" sorusuna yanıt "eylemin amacı"nı belirtir.  Stadyuma antrenmana gitti. (Stadyuma antrenman yapmak amacıyla gitti.)  Ders çalışmak için erken kalktı. (Ders çalışmak amacıyla erken kalktı.)  Buraya arkadaşlarımı görmeye geldim. (Buraya arkadaşlarımı görmek amacıyla geldim.)

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  d) Açıklama  Bir cümlede anlatılmak isteneni başka bir yargıyla açıklayan ya da bir durumun yorumlana­rak başka anlamların çıkanldığı cümlelerdir.  Soru çözmek yararlıdır; öğrencinin soru çözme hızını artırır.  Yaşından çok gösteriyor, anlaşılan çok çekmiş.

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 4. DUYGU VE KAVRAMLARLA İLGİLİ YARGI İÇEREN CÜMLELER  Soru kökünde söz konusu edilen duygu ya da kavramları buldurmaya yönelik olarak hazırlanan sorularda, genel olarak anlamla gelen şu ayırtılar yoklanmaktadır:  Beğeni, öneri, ön yargı, kaygı, tahmin, varsayım, uyarı, tasarı, yorum, yakınma, hayıflanma, şaşma, yadsıma,gerçekleşmemiş beklenti...  Çeşitli duygu ve kavramlarla ilgili yargı içeren cümlelere ilişkin örnekler aşağıda gösterilmiştir:

10 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 10  1. BEĞENİ: Güzeli, çirkinden ayırma yetisidir.  Örnekler: Son şiiriniz hepimizin hoşuna gitti. Bu gömlek size ne kadar da yakışmış. Anlatımda, günlük konuşma dilinin inceliklerinden ustaca yararlanmış.Yerel dili, yerel sözcükleri kullanırken hiçbir zaman yapaylığa düşmez.

11 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11  2. ÖNERİ: Bir sorunu çözmek için öne sürülen görüş, düşünce, tekliftir.  Örnekler: Anlatımda gereksiz ayrıntılara yer vermeseniz iyi olur. Daha yavaş konuşmanızda fayda var. Çevrenizdekilerin hatalarını pek önemsemeyin.

12 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  3. ÖN YARGI: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanılarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı demektir.  Örnekler: Seni görür görmez yine bağırıp çağıracaktır. Bu karikatür aylarca konuşulacak. O, hiçbir zaman hatalı iş yapmaz.

13 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  4. KAYGI:Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasadır.  Örnekler: Çevirilerin özgün metni tam olarak yansıtıp yansıtmadığı tartışılır. Başına bir şey gelmiş olmasından çekiniyorum. Korkarım, fazla ilaç kullanımı sağlığınızı bozar.  Sezgi:Deneye ve akla vurmadan doğrudan doğruya kavramadır.  Örnekler: Yaklaşan adamların dost oldukları doğdu içime. Bunların farklı amaçları olduğunu hissediyorum. Yakında beklenmedik gelişmeler olacak gibi.

14 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  5. TAHMİN: Akla, sezgiye ve bazı verilere dayanarak gelecek bir şeyi, bir olayı kestirmektir.  Örnekler:Yirmi beş yaşlarında görünüyordu. Anne ve babasına bakarak uzun boylu bir olacağını düşünüyordum. Yapılırken kullanılan malzemeler arasında Bizans taşlarının olması, burada eski bir Zeus Tapınağı’nın bulunduğu yolundaki düşünceleri daha da güçlendiriyor.

15 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  6. VARSAYIM: Kanıtlanmadan geçici veya kalıcı olarak benimsenen önermedir.  Örnekler: Diyelim ki yaptıklarımızın farkında değiller. Sınavı kazandığınızı düşünelim. Tut ki özür dilemek için yanına geldi, onu bağışlar mısın?

16 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 16  7. OLASILIK: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal demektir.  Örnekler: Yağmur yağabilir. Takım, bu yıl şampiyon olabilir. Belki o da bizimle gelir.

17 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 17  8. UYARI: Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih anlamlarını içerir.  9. TASARI: Bir kimseni yapmayı düşündüğü şey; olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, projedir.  Örnekler: Sahnelemeye değer görülen eserleri sahnelemeyi düşünüyorum. Önümüzdeki yıl bir sergi açmak niyetindeyim.

18 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  10. YORUM: Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirmedir.  Örnekler:Yazar bazı fazlalıkları çıkarıp atmakla çok iyi etmiş.  Romanda anlatılan olaylar sebepleriyle açıklanmadığı için roman çok ütopik olmuş.  Bu resimde insanlar, soluk birer görüntü olmaktan öteye geçememişler. Ne zaman ağzımı açsam beni susturuyor, bana kölesiymişim gibi davranıyor.  Halk şiirinden gelen söyleyiş güzelliği onun bütün dizelerini böyle alımlı kılmıştır.

19 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 19  11. YAKINMA: Şikâyet etmek demektir.  Örnekler: Konudan konuya atlayan yazılar bizi çok yormaktadır. Bir de aldığı gibi getirmesini öğrense.  12. PİŞMANLIK: Yapılan bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülmektir.  Örnekler: Keşke onunla bu işe girişmeseydim. Sana güvenmekle ne kadar hata etmişim! Onun aklına uymasam ne iyi olurmuş.

20 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 20  13. HAYIFLANMA: Acınmak, üzülmek, yerinmek demektir.  Örnekler: Bir yabancı dil daha öğrenmek varmış. Gençlikte yapılmalıydı bazı işler. O olanaklar içinde bir iş kuramadık kendimize.  14. ŞAŞMA: Umulmayan, beklenmeyen, olağanüstü bir olay, bir olgu karşısında şakın duruma gelme, hayrete düşmektir.  Örnekler: Biraz sonra bir batağın içine dalmayayım mı? Sen de mi bu soruyu yanıtlayamadın?

21 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 21  15. KÜÇÜMSEME: Değer ve önem vermemek, küçük görmek demektir.  Örnekler: Bu şiirler, şiirden başka her şeye benziyor. Koca gün bu işi mi yaptın sadece! İyi ki birine yardım ettin sen de!  16. AZIMSAMA: Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, daha fazlasını istemek, az görmek, az bulmaktır.  Örnekler: Bu maaşla ay başına ulaşmak… Verdiği ne ki, nasıl geçineyim. İyi kitaplar; ancak birkaç tane.

22 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 22  17. ALAY: Biriyle bir şeyle eğlenme, onu küçümseme demektir.  Örnekler: Ne de seversin ya insanları! Seninki yine bir başyapıt (!) yaratmış.  18. YADSIMA: Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söyleme, yapılanı saklama, inkâr etme anlamındadır.  Örnekler: Ben mi söylemişim bütün bunları! Bu benim tarzım değil asla! Benim ağzımdan kötü bir söz çıkmaz.

23 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 23  19. KINAMA : Yapılan bir işin kötü olduğunu belirten bir biçimde söz söylemek, ayıplamaktır.  Örnekler: İnsan dostunun arkasından konuşur mu hiç!Büyüğüne karşı çıkmanın da bir adabı var.  20. SİTEM : Bir kimseye, yaptığı hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtmektir.  Örnekler: Hani birlikte yapacaktık bu işi? Sıkıştığımda yardım edecektin ne oldu?

24 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 24  21. DİLEK-İSTEK: Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep anlamındadır.  Örnekler: Şimdi onu da burada olması ne güzel olurdu. Kış ola bağlana yolların dostum. Hayat bayram olsa.  22. TANIM: Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi demektir.  Örnekler: Sanat, hayatı anlamlı kılma çabasıdır. Gül, mis kokulu bir çiçektir.  23. ÜSLUP : Oluş, yapış, anlatış biçimi, tarz demektir.  Örnekler: Romanın şiirli destan havası yarıdan sonra hızlanıyor. Donuk, sıradan bir anlatımla sunar romanını.

25 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 25  24. İÇERİK: Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce, duygu ve hayallerin bütünüdür.  Örnekler: Onun bütün şiirlerinde buram buram Anadolu kokar. Sevgi ve umutlarını döknüş şair bu mısralara.  25. KARŞILAŞTIRMA: Kişi ya da nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamaktır.  Örnekler: Sinema da tiyatro gibi görmekle ilgilidir. Onu romanlarında da öykülerinde de dil ön plandadır. Bu konu daha çok seni ilgilendiriyor. Bir işe başlamak, devam ettirmekten zor. Yazarken daha az, yazdıktan sonra daha çok düşünürüz.

26 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 26  26. KARŞITLIK : Nitelikleri ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt demektir.  Örnekler: Serkan iyi bir arkadaş; ama kötü bir sırdaştır.Hakimin yüzündeki sert ifade, küçük kızla konuşurken yerini gülümsemeye bırakmıştı. Dış görünüşündeki bu ürkütücü tavrı, çevreyle uyumuna gölge düşürmüyor. Tabloda canlı renkler kullanılmış; ama tablonun donukluğu, cansızlığı, yapaylığı örtülememiş.

27 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 27  27. GERÇEKLEŞMEMİŞ BEKLENTİ : Umulanın, beklenenin olmaması demektir.  Beni sinemaya götürecekti güya! Bu yıl sınıfını geçer sanıyorduk.

28 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 5. CÜMLELERDE YAKIN ANLAMLILIK 28  Yakın anlamlı cümleleri belirlerken, söz konusu cümlelerin konu ve vurgularının birbiriyle bağdaşması gerektiği hatırdan çıkarılmamalıdır.  Gerçeğin yalnız bir parçasını söylemek, gerçek üzerine hiçbir şey söylememektir.  Bu cümlenin konusu "gerçeğin nasıl söyleneceği", cümle vurgusu ise "tüm özellikleriyle söylenmesi gerektiği"dir.  "Gerçek ancak bütünüyle ortaya konulduğu zaman, eksiksiz anlatılmış olur." cümlesi, söz konusu cümlenin yakın anlamlısıdır

29 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 6. CÜMLE TAMAMLAMA 29  Bu tür sorularda, tamamlanacak cümlenin anlamını çok iyi kavramak ve boş bırakılan yere gelebilecek sözün anlam, dil ve anlatım yönünden örnek cümleyle uyuşmasına dikkat etmek gerekir.  Önemli olan, okuduğunuz kitapların sayısı değil...  Bu cümlede kitapların sayısının önemli olmadığı vurgulanıyor. O halde cümle neyin önemli olduğunun söylenmesiyle sürdürülmelidir.  Örneğin ; " bu kitapların yaşamımıza ne kattığıdır" ya da "onların bize kazandırdığı duygulardır" ifadeleriyle tamamlanabilir.

30 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 7. KANITLANABİLİRLİK AÇISINDAN YARGILAR 30  a) Öznel Cümle  Öznel cümleler yoruma açıktır ve kanıtlanamaz. Kişiden kişiye değişen yargılar içerir. Bu tür cümlelerin iletilerinin doğru ya da yanlış olduğu söylenemez.  Ozanın en güzel şiiri "Kar"dır.  Bu cümledeki "en güzel" sözü, söyleyenin yorumuna bağlıdır ve kişiden kişiye değişir.

31 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 31  b) Nesnel Cümle  Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiye göre değişmeyen yargılar nesneldir. Nesnel yargıların doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir. Bu tür cümleler yorum ve duygu içermez.  İstiklal Marşı’mızın şairi M.Akif Ersoy'dur.  Bu yapıtın arka arkaya otuz beş baskı yapması eleştirilere konu oldu.

32 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 8. ANLATIM YÖNÜYLE CÜMLELER 32  Bazı cümlelerin içinde başkalarına ait ifadeler, düşünceler bulunabilir. Başkalarına ait yargı­lar iki şekilde ifade edilebilir.  a) Doğrudan Anlatım :  Başkasına ait bir sözün, olduğu gibi; yani hiç değiştirilmeden aktarılmasıyla doğrudan anla­tım oluşur.  Son günlerde hep: "Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım." diyordu.  Bu cümlede başkasının sözü hiç değiştirilmeden aktarılmıştır.

33 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 33  b) Dolaylı Anlatım :  Başkasına ait olan sözün, bu ifadeyi aktaran kişinin söyleyişine göre değiştirilerek aktarılmasıyla oluşur.  Son günlerde sınavı mutlaka kazanması gerektiğini söylüyordu.  Bu cümlede söz değiştirilerek aktarılmış ve dolaylı anlatımla verilmiştir.

34 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 34  c) Tanımlama :  Bir kavrama, bir varlığa özgü niteliklerin belirtilmesi; varlığın, kavramın ne olduğunun or­taya konulmasıdır. Başka bir deyişle tanım cümlesi "Bu nedir?" sorusunun yanıtıdır.  Örneğin; "İçtenlik, bir kimsenin kendi benliğini, gerçek düşüncelerini, gerçek duygularını anlaması demektir." cümlesi "içtenlik nedir?" sorusunun yanıtıdır. Dolayısıyla bir tanım cümlesi­dir.

35 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9. CÜMLEDE ANLAM - BİÇİM İLİŞKİSİ 35  Bu bölümde, bir cümlenin anlam ya da biçim açısından gösterdiği özellikler incelenir. Bu özellikler iki ana başlıkta toplanabilir.  Cümlenin Anlam Özelliği  Cümlenin Biçim Özelliği

36 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 36  a) Anlamca Olumluluk - Olumsuzluk :  Bazı cümleler, yüklemlerinde biçimce olumsuzluk belirten ek ya da sözcükler taşımalarına karşın anlamca olumlu olabilir. Yine bir cümlenin yükleminde olumsuzluk belirten ek ya da söz­cük olmamasına karşın cümle olumsuz anlam taşıyabilir.  Yarın akşam Ankara'ya gideceğim.  Bu cümle, biçimce ve anlamca olumludur.

37 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 37  Sorduğum hiçbir soruyu yanıtlamadınız.  Bu cümle, biçimce ve anlamca olumsuzdur.  Yıllardır ne aradı, ne sordu.  (Yıllardan beri arayıp sormadı.)  Bu cümle de biçimce olumlu, anlamca olumsuzdur.

38 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 38  Onun ne düşündüğünü bilmiyor değilim.  (Onun ne düşündüğünü biliyorum.)  Bu cümle biçimce olumsuz olduğu halde anlamca olumludur.

39 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 39  b) Biçimce Olumluluk - Olumsuzluk :  -me, -mez, -siz ekleri ve "değil, yok" sözcüklerini yüklemlerinde bulunduran cümleler bi­çimce olumsuz, bunlan yüklemlerinde bulundurmayan cümleler ise biçimce olumludur.  Bugün buraya uğramadı.  Bu işler böyle gitmez.  Bunlar güzel değil.

40 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 40  Hiç param yok.  Çay, şekersizdi.  Bu cümleler biçimce olumsuzdur.  Sevinçler, paylaşıldıkça artar.  Onun en sıkıntılı zamanlarında yanındaydık.  Bu cümleler ise biçimce olumludur.

41 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 10. İyi Bir Cümlenin Özellikleri 41  a) Duruluk  Cümlede gereksiz ek ve sözcüklere yer verilmemesidir.  Kesinlikle bir daha onunla katiyen konuşmam.  Dilimize İngilizce dilinden birçok sözcük girdi.  b) Açıklık  Cümlenin farklı anlamalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesidir.  Yarışmada birinci olduğuna sevindim. (Senin mi onun mu belirsiz.)

42 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 42  Yaşlı bir çınarın altına oturdu. ( Çınar mı yaşlı, insan mı belirisz.)  Fazla suda kaldığı için perişan olmuş. (Fazla sözcüğü suyu mu, kalma eylemini mi etkiliyor belirsiz.  d) Yalınlık  Cümlenin süsten, gösterişten uzak olamasıdır.  Yüreğin kadar temiz olan bu sayfayı narin bir çiçek gibi büyüttüğüm duygularımla süsleyeceğim.

43 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi KONU TESTİ 43

44 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 44

45 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 45

46 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 46

47 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 47

48 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 48

49 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 49

50 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 50

51 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 51

52 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 52

53 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 53

54 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 54

55 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 55

56 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 56

57 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 57

58 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 58

59 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 59


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi CÜMLEDE ANLAM  1. CÜMLENİN KONUSU (İÇERİK)  Bir cümleyi anlayabilmek için öncelikle o cümlenin konusunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları