Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çağdaş Eğitim Felsefesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çağdaş Eğitim Felsefesi"— Sunum transkripti:

1 Çağdaş Eğitim Felsefesi
Yeniden Kurmacılık Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Vefa Taşdelen Oğuzcan Yavaş, Mehmet Ali Ayaz, Abuzer Kayhan Yeniden Kurmacılık

2 İçerik Giriş Tarihsel Gelişim Yeniden Kurmacılık Felsefesi
Felsefeyi Oluşturan Önemli Kişiler Felsefeyi Etkileyen Diğer Kişiler Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefesi Özet Yeniden Kurmacılık

3 1. Giriş Anahtar kavramlar: Toplumsal değişim
Toplumsal sorunlara çözüm Demokratik bir toplum Dünya vatandaşlığı Yeniden Kurmacılık

4 2. Tarihsel Gelişim Platon Devlet ve Yasa Stoacılar
Marcus Aurelius (Roma İmparatoru) Hıristiyan filozoflar 18. yy sonrası ütopya yazarları Karl Marx J.Dewey, G.Counts, H.Rugg, T.Brameld Yeniden Kurmacılık

5 3. Yeniden Kurmacılık Felsefesi
İlerlemecilik’in devamı Ekonomik bunalım ve nükleer tehdit İnsanlık yol ayrımındadır Yeniden Kurmacılık

6 3. Yeniden Kurmacılık Felsefesi
Toplumsal ve kültürel yapı ile ilgilidir. Savunucuları, filozof olmaktan öte aktivistler ve eğitimcilerdir. Şu ana ve geleceğe yoğunlaşır. Okullar, eleştiren ve çözüm üreten, toplumu değiştirecek bireyler yetiştirmelidir. Yeniden Kurmacılık

7 3. Yeniden Kurmacılık Felsefesi
Sosyal reformlar gerçekleştirilmelidir. Eğitim araç konumundadır. Okullarda; Teori ve uygulama birlikte uygulanmalıdır Demokratik ortam bulunmalıdır, 0 ceza. Öğretmenler sosyal değişim ajanlarıdır. Toplumsal problemlere çözüm üretilir. Bilimsel metot ve eleştirel düşünme Yeniden Kurmacılık

8 4. Felsefeyi Oluşturan Önemli Kişiler
George Counts ( ) “Okulların yeni bir sosyal düzen oluşturmasına var mısın?” Kültür aktarılıyor fakat yenilikler yolu ile hızla yozlaşıyor. Eğitim statükoyu koruyor. İlerlemeciliği eleştirmiştir. Yeniden Kurmacılık

9 4. Felsefeyi Oluşturan Önemli Kişiler
George Counts ( ) Eğitim ile İlgili Eserleri: Dare the school build a new social order? (1932) The Social Foundations of Education (1934) Education and American Civilization (1952) Education and the Foundations of Human Freedom (1952) School and Society in Chicago (1971) Yeniden Kurmacılık

10 4. Felsefeyi Oluşturan Önemli Kişiler
Theodore Brameld ( ) Yeniden yapılandırmacılığı gelişmiş bir eğitim felsefesi haline getirmiştir. Yol ayrımı: Varoluş ya da mahvoluş. Dünya hükümeti ve vatandaşlığı. Problem problemi doğurur. İstenç – insan isterse dünyayı iyi yapabilir. Yeniden Kurmacılık

11 4. Felsefeyi Oluşturan Önemli Kişiler
Theodore Brameld ( ) Eğitim ile İlgili Eserleri: Minority Problems in Public Schools (1945) Ends and Means in Education: A Midcentury Appraisal (1950) Patterns of Educational Philosophy: A Democratic Interpretation (1950) Philosophies of Education in Cultural Perspective (1955) Toward a Reconstructed Philosophy of Education (1956) Cultural Foundations of Education: An Interdisciplinary Exploration (1957) The Remaking of a Culture: Life and Education in Puerto Rico (1959) Education as Power (1965) The Use of Explosive Ideas in Education: Culture, Class, and Evolution (1965) Japan: Culture, Education, and Change in Two Communities (1968) The Climactic Decades (1970) The Teacher As World Citizen: A Scenario of the 21st Century (1976) Tourism as Cultural Learning (1977) Yeniden Kurmacılık

12 5. Felsefeyi Etkileyen Diğer Kişiler
Ivan Illich Deschooling Society – Okul vs. öğrenme ağı. Alvin Toffler Future Shock – hızlı değişimler, kriz. The Third Wave – Değişim. Learning for Tomorrow – Gelecek farklı olacaktır. Paul S. George J tipi, A tipi, Z tipi şirketler Eğitime uygulanacak. James Herndon How to Survive on Your Native Land? – Tutucuyuz. Yeniden Kurmacılık

13 6. Yeniden Kurmacı Egitim Felsefesi Özeti
Yeniden Kurmacı Eğitim Tema Eğitim sosyal bir girişimdir. Okulun misyonu sosyal yeniden yapılandırmayı organize etmektir. Eğitimsel Amaç Sosyal düzen yaratmak. Kültürel aktarım. Program Tüm kültürel öğeler programda yer almalıdır. İçerik Bilgi kesin değildir. Yöntem Bilimsel yöntem, eleştirel düşünme, problem çözme. Eğitim Ortamları Demokratik sınıf, cezaya yer yok. Öğrencilerin Yeri Kültürlerin temsilcileri. Öğretmenin Rolü Değişim ajanları. Değerlendirme Eleştirel düşünmeyi ve bilimsel yöntemin kullanılacağı. Yeniden Kurmacılık Tuncel, G. (2004)’den uyarlanmıştır.

14 Bir Eğitim Felsefesi Olarak Yeniden Yapılandırmacılık
Yeniden Kurmacılık

15 Varsayımlar modern toplum derin bir hayati bunalım içerisindedir
eğitimcinin sosyal bir aktivist olması gerekmektedir okul, bu krizi aşmak ve harekete geçmek için stratejik bir önem taşımaktadır. Yeniden Kurmacılık

16 Yeniden Yapılandırmacı Eğitim Toplumu (YYET, 1969)
Yeniden Kurmacılık

17 YYET’ye göre yeniden yapılandırmacılığın iki ana amacı
insan hayatını düzenleyen kararlar üzerinde demokratik bir kontrol ve huzurlu bir dünya/toplum Yeniden Kurmacılık

18 toplumun daha insan eğilimli ve üretken olması için acilen atılması gereken adımlar vardır
“Bilgisayarlar nükleer tuşa basarken öğrencilerimiz hangi akademik yapıyı ‘keşfedecekler’?” (zamanımız yok!) Yeniden Kurmacılık

19 ilerlemecilik, artık günümüz meselelerini yapıcı bir şekilde halledemeyecek kadar eskim
Yeniden Kurmacılık

20 İki karşıt görüş toplumun olduğu gibi muhafaza edilmesi veya az değişmesi mi gerekiyor? bireyin ihtiyaçlarını karşılamak üzere toplum büyük değişikliklere mi ihtiyaç duymaktadır? Yeniden Kurmacılık

21 yeniden yapılandırmacılara göre
İşte bu iki görüş arasında ihtiyaç duyulan planlı çalışmanın merkezinde eğitimci ile okul kurumu vardır. Yeniden Kurmacılık

22 Çoğu öğretmen orta sınıf ailelerden gelmektedir, ana-babaları işsizlikten çok az çekmişlerdir
sonraki öğünde yiyecek bir şeyler bulamama endişeleri olmamıştır ve aileleri onları okula rahatlıkla gönderebilmiştir Yeniden Kurmacılık

23 bu tür bir öğretme yöntemi, azınlık gruplarına ulaşmakta, ırkçı tutumları değiştirmekte, değişim yapabilecek bireyler yetiştirmekte, insani davranışları geliştirmekte veya yoksulluk, baskı, savaş ve hırs gibi sorunları ortadan kaldırmakta sınıfta kalmıştır Hatta var olan şekliyle eğitimin, bu tür sorunların devam etmesine bir nevi yardım ettiği bile söylenebilir. Yeniden Kurmacılık

24 «radikal eğitim reformcuları» olmalıdırlar
Yeniden yapılandırmacılara göre eğitimciler, toplumda gerçek değişiklikler yapabilmek için, kendi sınıflarının ve okullarının dışındaki olaylara da dahil olmalıdırlar. «cehennemin en sıcak yeri, ahlaki bunalım zamanında sessiz/tarafsız kalanlar için ayrılmıştır» «radikal eğitim reformcuları» olmalıdırlar Yeniden Kurmacılık

25 Eğitim reformu, sosyal reformdan ayrı düşünülemez
Eğitim reformu, sosyal reformdan ayrı düşünülemez. Genellikle sosyal reform önce gerçekleşir. Bu yüzden eğitimci hem eğitimci olmalı, hem de sosyal aktivist. İki rol beraber gitmeli. Düşünce ve aksiyon, teori ve pratik, bilgi ve aktivizm birlikte olmalı. Yeniden Kurmacılık

26 Okulun Rolü Okul, var olan sosyal kurumları, başta kendisini değiştirmelidir. Okul, toplumdan ayrı değil, toplumun içindedir, onun parçasıdır. Bu yüzden reformlar okul aracılığıyla değil, okul ile yapılmalıdır. Kişisel ve toplu çaba ile, toplum değiştirilebilir Yeniden Kurmacılık

27 YY’lar, her olaya ahlaki bir bağlamda bakarlar.
Çünkü yaptığımız her şey geleceğe yönelik sonuçlar doğuracaktır. Okulda yapılan her şey, daha insani ve daha yaşanılabilir bir geleceğe götürmelidir. Yeniden Kurmacılık

28 Ivan Illich, Okulsuz Toplum’da radikal değişiklikler önermiştir.
Var olan okul sistemi değiştirilmelidir. Öğrenme, öğretmeden ayrılmalı, kişinin kendi motivasyonuna yönlendirilmelidir. Birey, hayatının her anında ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşabilmelidir. Yeniden Kurmacılık

29 Paulo Freire’ye göre okul, gerçek yaşamdaki sorunlara odaklanmalıdır.
Örneğin, fakir insanlar sağlık eğitimine ihtiyaç duyuyorlarsa, onlara gereksiz bilgiler yerine sağlık eğitimi verilmelidir. Yeniden Kurmacılık

30 Eğitimin amacı, değişimdir.
Sosyal değişim Sosyal aksiyon (hareket) Yeniden Kurmacılık

31 Müfredat Öğrenci, zamanının yarısını okul dışında geçirmelidir
Doğruluk, kardeşlik, adalet «dünya müfredatı» Nükleer savaş tehdidine yönelik içerik Diğer kültürler Geleceğe yönelik olmalıdır Yeniden Kurmacılık

32 GEORGE S.COUNT'S Bu yaklaşımın hem öncülerinden hem de eleştirenlerinden biri olan George S.Count, “Okul yeni bir sosyal düzen oluşturabilir mi?” (Dare The School Built a New Social Order?) adlı kitabıyla eğitimcilere bu konuda yol göstermiştir. Counts’un (1932) öne sürdüğü düşüncelerin temelleri şu şekilde özetlenebilir (İlter, 2002:26)

33 -Eğitim, geçmişle bugün arasındaki bağlantıyı doğru olarak kurabilmelidir.
-Öğrenci geçmişten aldığı bilgileri ve deneyimleri bugünkü şartlar altında, tekrar oluşturabilmelidir. -Öğrenci, içinde yaşadığı toplumun kültürü ile özdeşleşmelidir. Bu arada, toplumda gelişen teknoloji de öğrencinin ihtiyaçlarını göz önüne almalı, böylece birey ve toplum arasında karşılıklı bir etkileşim olmalıdır.

34 -Okullar tutumlar şekillendirmeli, zevkleri geliştirmeli hatta fikirleri empoze etmelidir.
-Öğretmenler güçlü organizasyonsayesinde toplumun bilinçlenmesini sağlayabilir ve bundan dolayı lider olarak kabul görebilirler. Öğretmenlerin program ve süreçler üzerinde değişiklik yapmalarına izin verilmelidir. Çünkü bu durum gelecek nesillerin davranışlarını ve fikirlerini olumlu etkileyecektir.

35 -Öğretmenlerin sadece öğretim işi ile uğraşmaları yanlıştır
-Öğretmenlerin sadece öğretim işi ile uğraşmaları yanlıştır. Onlar aynı zamanda toplumun ilgilerini korumak ve şekillendirmek gibi bir yükümlülüğün altındadırlar. Onlar toplumda eşi benzeri olmayan bir yer tutarlar. -Bugün insanlık tarihinde eşine rastlanmamış bir medeniyetin yükselişine tanıklık etmekteyiz. Bu medeniyet bilimi, teknolojiyi, makineleşmeyi olağanüstü bir güçle tüm dünyada tek bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir. -Ortaya konulan bu güçle ekonomik, siyasal, sanatsal, dini ve ahlaki eski kalıplaşmış yapılar yıkılmaktadır.

36 ALVİN TOFFLER -Toffler "future shock" adlı eserinde gelecek üzerine birçok çalışma yapmış ve geleceğin eğitimine ilgisini sürekli ifade etmiştir. -Toffler'e göre gelecekte okulların eğitim konumlarının değiştirileceğini ve çocuğun eğitiminin çoğunlukla evde yapılacağını ifade eder.

37 -Toffler otuz üç tane lise öğrencisiyle bir anket deney yaparak onların gelecekte muhtemelen yaşanılacak olayları tarih vererek yazmalarını ister. Birkaç dakika içinde yüz doksan üç tahmin çıkmıştır. Bu tahinlerden birkaç örnek verelim. Bu çocukların çoğunun yaşadığı Amerika'yı korkunç bir gelecek beklemektedir. Sınıfın bazı senaryoları oldukça barışçıldır.

38 -1972 yılında Vietnam Savaşı'nın sona ereceğini ve Çin ile ilişkilerin geliştirileceğini tahmin etmişlerdi. Fakat bazı olaylar oldukça karışıktır. -1973 yılında New York'un Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılacak olmasıdır. -1974 yılı ise ırk ayaklanmalrı yüzünden ve ABD' nin birleşmiş Milletler'den atılmasından kötü bir yıl olarak betimlenmiştir. -Uyuşturucu ve fuhuş yasallaşırken 1975 siyasal devrimle birlikte iç politik olaylar belirsiz olmaktadır.

39 -1976'da doların değer kaybetmesiyle diğer ülkeler ABD ile ilişkilerini kesmişlerdir ve olası bir hava kirliliği yüzünden halka gaz maskesi dağıtılacaktır. -1977'nin sonuna kadar uzay programı son bulacak ve bütün insanlar sokaklarda ve evlerinde sürekli istihbarat altında tutulacak. Özel seçimle Senatör Kenedy başkan olarak ortaya çıkacak; ama önemli ekonomik krizler baş gösterecek sonraki yıllarda da devam edecek ve Avrupa ile ilişkilerimiz kopacak.

40 -Mars'a ayak basılır ve buraya koloniler kurulur. Nükleer savaş başlar.
-Amerikanın kötü durumu bundan çok da uzakta değildir yılında Richard Nixon suikaste uğrar. -Etnik ilişkiler daha iyiye doğru ilerlerken yenilenen uzay programı yeni gezegenlerle ilgili görevlerini genişletir. -1983 e kadar ülkeyi yöneten askeri diktatörlük vardır. Şimdi ise Sovyetler Birliği ve ABD Çin'e karşı savaş içindedir.

41 Bu tahminlerle ilgili olarak en çarpıcı gerçek belki de öğrencilerin rol oynamasıdır. Öğrencilere sorulan sorularda onların geleceklerine daha az ilgi duyuyorum, daha çok onların değişime karşı olan tutumlarına önem vermekteyim. Bu yüzden bu sınıfın tahminleri beni büyülemiştir. 193 cevap 177'si bu dünyada geçek dışında kalmıştır. Sadece 30 öğrenci işe yara tahminde bulunmuştur ve sadece altı tanesi resmin bir parçasını görmüştür.Bir öğrenci yılında uçan arabaları tahmin etmiştir yıllarında ise dünyanın yok olacağını tahmin etmiştir.

42 ALVIN TOFFLER -Toffler "future shock" adlı eserinde gelecek üzerine birçok çalışma yapmış ve geleceğin eğitimine ilgisini sürekli ifade etmiştir. -Toffler'e göre gelecekte okulların eğitim konumlarının değiştirileceğini ve çocuğun eğitiminin çoğunlukla evde yapılacağını ifade eder.

43 -Toffler otuz üç tane lise öğrencisiyle bir anket deney yaparak onların gelecekte muhtemelen yaşanılacak olayları tarih vererek yazmalarını ister. Birkaç dakika içinde yüz doksan üç tahmin çıkmıştır. Bu tahinlerden birkaç örnek verelim. Bu çocukların çoğunun yaşadığı Amerika'yı korkunç bir gelecek beklemektedir. Sınıfın bazı senaryoları oldukça barışçıldır.

44 -1972 yılında Vietnam Savaşı'nın sona ereceğini ve Çin ile ilişkilerin geliştirileceğini tahmin etmişlerdi. Fakat bazı olaylar oldukça karışıktır. -1973 yılında New York'un Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılacak olmasıdır. -1974 yılı ise ırk ayaklanmalrı yüzünden ve ABD' nin birleşmiş Milletler'den atılmasından kötü bir yıl olarak betimlenmiştir. -Uyuşturucu ve fuhuş yasallaşırken 1975 siyasal devrimle birlikte iç politik olaylar belirsiz olmaktadır.

45 -1976'da doların değer kaybetmesiyle diğer ülkeler ABD ile ilişkilerini kesmişlerdir ve olası bir hava kirliliği yüzünden halka gaz maskesi dağıtılacaktır. -1977'nin sonuna kadar uzay programı son bulacak ve bütün insanlar sokaklarda ve evlerinde sürekli istihbarat altında tutulacak. Özel seçimle Senatör Kenedy başkan olarak ortaya çıkacak; ama önemli ekonomik krizler baş gösterecek sonraki yıllarda da devam edecek ve Avrupa ile ilişkilerimiz kopacak.

46 -Mars'a ayak basılır ve buraya koloniler kurulur. Nükleer savaş başlar.
-Amerikanın kötü durumu bundan çok da uzakta değildir yılında Richard Nixon suikaste uğrar. -Etnik ilişkiler daha iyiye doğru ilerlerken yenilenen uzay programı yeni gezegenlerle ilgili görevlerini genişletir. -1983 e kadar ülkeyi yöneten askeri diktatörlük vardır. Şimdi ise Sovyetler Birliği ve ABD Çin'e karşı savaş içindedir.

47 Bu tahminlerle ilgili olarak en çarpıcı gerçek belki de öğrencilerin rol oynamasıdır. Öğrencilere sorulan sorularda onların geleceklerine daha az ilgi duyuyorum, daha çok onların değişime karşı olan tutumlarına önem vermekteyim. Bu yüzden bu sınıfın tahminleri beni büyülemiştir. 193 cevap 177'si bu dünyada geçek dışında kalmıştır. Sadece 30 öğrenci işe yara tahminde bulunmuştur ve sadece altı tanesi resmin bir parçasını görmüştür.Bir öğrenci yılında uçan arabaları tahmin etmiştir yıllarında ise dünyanın yok olacağını tahmin etmiştir.

48 Alvin Toffler Gelecek 40 Yıl İçin 40 Tahmin
Yeniden Kurmacılık

49 Yeniden Kurmacılık

50 Alvin Toffler (doğumu 3 Ekim 1928), ABD'li yazar ve gelecekçidir
Alvin Toffler (doğumu 3 Ekim 1928), ABD'li yazar ve gelecekçidir. Kendisi de yazar ve gelecekçi olan Heidi Toffler ile evli olup Los Angeles şehrinde yaşamaktadırlar. "Alvin Toffler"a ithaf edilen kitapları birlikte yazmaktadırlar.Ayrıca   1996 yılında Alvin ve Heidi Toffler yönetim danışmanlığı firması olan Toffler Associates'i kurdular. Yeniden Kurmacılık

51 Financial Times tarafından "dünyanın en ünlü gelecekçisi" olarak da tanımlandı. People's Daily, onu, modern Çin'i şekillendiren 50 yabancı arasında gösterdi. Yeniden Kurmacılık

52 Alvin Toffler ‘in Heidi ile birlikte yazdığı iyi bilinen bazı çalışmaları: --Gelecek Şoku (Future Shock) (1970) --Üçüncü Dalga(The Third Wave) (1980) --Savaş ve Anti-Savaş(War and Anti-War) (1995) --Zenginlik Devrimi(Revolutionary Wealth) (2006) Toffler'ın birçok dile çevrilen kitapları, şimdiye kadar 6 milyondan fazla sattı. Yeniden Kurmacılık

53 --1970'de yazdığı "Gelecek Şoku" kitabıyla, gelecek bilimi olarak da adlandırılan "fütürolojinin" öncülerinden olan Alvin Toffler'ın, kitabının yayınlanmasının 40. yıldönümü nedeniyle bir ekiple birlikte hazırladı. --ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen bir toplantıda açıklanan rapora "Gelecek 40 Yıl için 40 Tahmin" adı verildi. Yeniden Kurmacılık

54 POLİTİK 1-DÜNYA GENELİNDE LİDERLİKTEKİ DEĞİKLİKLER İLİŞKİLERDE VE AMAÇLARDA ÇALKANTIYA SEBEB OLACAK. -Önümüzdeki 3 yıl içinde, yaklaşık 80 millet başkanlık seçimleri yapacak.   -Ulusal Liderlik pozisyonundaki kadınların sayısı emsali görülmemiş bir biçimde artacak.   -Dini gruplar dünya genelinde hükümetlere girmek için baskı yapacaklar.   Yeniden Kurmacılık

55 2-DÜNYA GENELİNDE ULUS-DEVLET GÜCÜ, NERDE VE KİMİN KONTROLÜNDE OLDUĞU AÇISINDAN GİTTİKÇE ÇOK KUTUPLU BİR HAL ALACAK.   -Brezilya, Çin ve Hindistan’ın daha az US ve EU merkezli olacak.   -Yabancı yatırımlar gelişen ekonomilere göre değişecek. Yeniden Kurmacılık

56 3-DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN BÜYÜYEN GÜCÜ ULUS-DEVLET GÜCÜNE VE ETKİSİNE YAYGIN SORUNLAR YARATACAK.
-,Özel sektör aktörleri olan STK”lar, dini gruplar, kaynakları bu devletleri aşabilen ‘yüksek yetkili’ kişiler ve geniş ölçüde hem yasal hem de yasadışı uluslar arası ağlar, radikal farklı bir gelecek kuracaklar. -En baskıcı jeopolitik tehdit El Kaide olmayacak, fakat ideolojisinden esinlenen ve ortaya çıkan ağlarının daha geniş ağı olan üyeleri olacak. -‘Yüksek Yetkili’ kişiler ve gruplar daha önceleri sadece ulus devletler için ulaşılabilir olan finans, ekonomi ve bilgiyi edinmeye devam edecekler. Yeniden Kurmacılık

57 4-DEVLET DIŞI AKTÖRLERİN SAYISI VE ÇEŞİTLİLİĞİ ÇARPICI ŞEKİLDE ARTACAK.
-STK” lar en hızlı büyüyen devlet dışı aktörler olacak ve devlet ile endüstri stratejilerinde ve çözümlerinde anahtar olacaklar. -Hükümetlerin devlet dışı aktörler ile güvenlikten gelişime kadar konuları şekillendiren temasları yoğunlaşacak. Yeniden Kurmacılık

58 -Ordu nadiren tek başına kullanılır.
5-AKILLI GÜÇ ARAÇLARININ GELİŞMESİ GÜVENLİK ZORLUKLARININ KARMAŞIKLIĞINA İŞARET ETMEKTEDİR. -Ordu nadiren tek başına kullanılır. -Politik istikrarsızlık, radikalizm, ekonomik yoksulluk, nüfus göçler ve değişkenlik, yoğun ve yaygın genç işsizlik sorunu gibi zorluklar askeri gücü kendi başına yetersiz kılacaktır. Yeniden Kurmacılık

59 6-ORTADOĞU KÜRESEL MÜDAHELERLE ‘KÖTÜ’ GÜVENLİK ETKİLERİ OLUŞTURMAYA DEVAM EDECEK.
-Ortadoğu dinlerin, mezheplerin ve etnik grupların eskiden olduğu gibi karmaşık bir duruma gelmesine tanıklık edecek. -Ortadoğu ülkeleri arasındaki dengenin doğası yeni istikrarsızlık şekilleriyle kesintiye uğratılacak. Yeniden Kurmacılık

60 7-HAYIRSEVER KAPİTALİSTLER GİTTİKÇE GÜCÜ KÜRESEL ÖLÇÜDE KULLANMAYA BAŞLAYACAK.
- Bill & Melinda Gates Vakfı gibi kurumlar ilerde 3. Dünya ülkelerinde eğitim ve hastalıkla mücadele konusunda çok uluslu kurumlardan daha fazla etkisi olacak. (2000 yılında Bill Gates ve eşi Melinda Gates tarafından kurulmuş yardım vakfıdır. Yoksullukla mücadele, eğitim ve sağlık konularına eğilmektedir.38,7 milyar dolarlık bütçeye sahip vakfın 546 çalışanı bulunmaktadır. -Büyük oranda Bill Gates gibi, tüm hayatı boyunca kazandıkları servetin yarısını hayır olarak dağıtan insanların sayesinde, hayırsever kapitalistlerin sayısı artacak. Yeniden Kurmacılık

61 8-DOLANDIRICI ÜLKELER JEOPOLİTİK JOKERLER OLMAYA DEVAM EDECEKLER   -Dünya sahnesinde Kuzey Kore ve İran gibi mantıksız hareket eden çok küçük bir oyuncu grubunun varlığını sürdürecek, fakat onların küresel politik ve bölgesel konular üzerinde önemli etkisi olacak. -Politik liderler için bu ülkelerle ilişkilerini nasıl kurdukları ve hangi ölçüde jeopolitik gündemlerini kontrol etmelerine izin verdikleri konularında gerçek bir test olacak. Yeniden Kurmacılık

62 9-YENİLEŞMEDE, AÇIK AĞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI DÜNYA ÇAPINDAKİ UZMANLARA HIZLI ULAŞIMI SAĞLAYACAKTIR.
-Teknolojiler kurum içerisinde geliştirilmeyecek. Başarılı organizasyonlar, uluslar arası uzmanların beyin gücünü daha hızlı kontrol etmek ve kullanmak için dünya çapındaki cevap tarayıcılar ile problem çözücüleri birbirine bağlayan, büyük problem çözücü ağlarını bağlamada yetkin hale geleceklerdir. TEKNOLOJİ    Yeniden Kurmacılık

63 -Dünya, veri özümsemenin kural olduğu “petabyte” çağına girecektir.
10-YENİ İŞLETİM VE DEPOLAMA METOTLARI BİLGİYİ NASIL KULLANACAĞIMIZI TEMELDEN DEĞİŞTİRECEKTİR. -Dünya, veri özümsemenin kural olduğu “petabyte” çağına girecektir. -Yaygın kuantum hesaplaması önümüzdeki yıl içerisinde mümkün olacak ki bu; bildiğimiz şekliyle şifrelemenin ya yeniden doğuşuna ya da sonunun gelmesine yol açacaktır. Yeniden Kurmacılık

64 11-KARIŞIKLIĞA NEDEN OLAN TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞİMLER, SAVUNMA GÜVENLİK VE EMNİYET ALANLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE DEĞİŞTİRECEKTİR. -Biyoteknolojideki gelişmeler, geliştirilmiş performans sağlayan bio-implantlara neden olacaktır. -Her yerde yaygın olan detektörlerdeki gelişmeler, cep telefonu gibi insanların günlük kullandığı cihazlardaki kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve meteorolojik alıcılara neden olacaktır. Yeniden Kurmacılık

65 12-SERİ ÜRETİMİN YERİNİ ZAMANLA, KARMAŞIK ÜRÜN VE HİZMETLERİN ISMARLAMA ÜRETİMİ ALACAKTIR.
-Küçük, hızlı şirketler müşterilere bireysel ilgi sunmaya devam edecektir ki bu; onlara büyük üreticilerle etkili bir şekilde yarışmaları için ortam hazırlayacaktır. -Güçlü imalatçıların ve ham malzemelerin yerini, bakım ve himayenin onarım bölümlerini depolama alacaktır. Yeniden Kurmacılık

66 13-HIZLI TEKNOLOJİK GELİŞMELER, HASTALIKLARIN BELİRLNEMESİ , İZLENMESİ VE İYİLEŞTİRME BİÇİMİMİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLEYECEKTİR. -Hızlı biyoteknolojik gelişmeler, implantlar veya diğer yollarla uzaktan, vücuttaki ilaç ve bağışıklık tepkisinin otomatik üretimin başlamasına neden olacaktır. -Her yerde yaygın olan alıcılardaki hızlı teknolojik gelişimler, biyosağlık gözetimi için gelişmiş bir beceri sağlayacaktır. Yeniden Kurmacılık

67 14-MOLEKÜLER NANOTEKNOLOJİ ÜRETİMİ, TOPLUM, İŞ DÜNYASI VE TEKNOLOJİ ÜZERİNDE MUAZZAM BİR ETKİYE SAHİP OLACAKTIR. -Moleküler üretim daha küçük, ucuz ve kolay ulaşılabilen takip araçlarının üretimini kolaylaştıracağından , özel hayatın ihlali ile ilgili rahatsızlıklara yol açabilir. Yeniden Kurmacılık

68 15-MEVCUT BİLGİ, “SİBER ÇÖPLÜK ” RİSKİNİ BERABERİNDE GETİRECEKTİR.
-Ordu ve istihbarat örgütlerinin de içinde bulunduğu taraflarca toplanan bilgiler, analiz edilme süresinden daha hızlı bir şekilde toplanabiliyor. -Yeni otomatik aletlerin, şu anda insan gücü ile yapılan işlerin yerini alması için geliştirilmesi gerekir. Eğer geliştirilmezse siber çöplük halini alacak olan “değerli bilgiler topluluğu” birikerek “kuyrukta” beklemeye devam edecektir. Yeniden Kurmacılık

69 16-ŞİRKETLER GİDEREK, “BAĞLAYICILAR” OLARAK DEĞER YARATACAKTIR.
-Ürün üreterek değil (apple durumunda, apps), pazaryerlerine ev sahipliği yaparak ve tüketicileri üreticilerle görüştürerek apple/iphone modeline değer kazandırma yolun diğer şirketler tarafından takip edeceklerdir. Yeniden Kurmacılık

70 SOSYAL 17-KENTLEŞME VE KÜRESEL GÖÇTEKİ YOĞUN BÜYÜME BÜYÜK ŞEHİRLERİN ORTAYA ÇIKIŞINI HIZLANDIRACAKTIR. -Amerika Birleşik Devletleri’nde, Chicago, Washington, San Francisco ve muhtemelen Dallas ve Philadelphia, doğal nüfus artışıyla mega büyük şehirler olan New York ve Los Angeles ‘a katılacaklardır. Yeniden Kurmacılık

71 18-GÖÇ, KENTLEŞME VE NÜFUS ARTIŞI YEREL ALTYAPI SİSTEMİNE OLAN GÜVENİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYECEKTİR.
-Küresel nüfus artışı az bulunan doğal kaynaklara ve altyapı sistemine olan talebi arttıracak Yeniden Kurmacılık

72 19-DÜNYA ÜZERİNDEKİ NÜFUS VE DEMOGRAFİ DEĞİŞİKLİKLERİ MİLLETLER ÜZERİNDE MALİ, SOSYAL VE EKONOMİK SIKINTILAR YARATACAKTIR. -Gelişmiş ülkeler daha yaşlı yerliler ve genç göçmenlerin karışımı olan bir nüfusa sahip olacaktır. -Kentleşme ve genç nüfus artışı gelişmekte olan ülkelerin doğasını ve yapısını değiştirecektir. Yeniden Kurmacılık

73 -Sosyal güvenlik ve sağlık bakımı bugün olduğu şekilde olmayacaktır.
20-YÜKSELEN DOĞUM ORANLARI VE ARTAN ORTALAMA ÖMÜR UZUNLUĞU DEVLET HARCAMA ÖNCELİKLERİNE DEĞİŞİM GETİRECEKTİR. -Sosyal güvenlik ve sağlık bakımı bugün olduğu şekilde olmayacaktır. -Yaşlılara uzun süreli bakım için yapılan harcama 2050 yılına kadar neredeyse 379 milyon dolara kadar ulaşarak iki buçuk kat artacaktır. Bu hizmetleri karşılamak için yapılan harcama sadece hükümetten değil aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından ve işletmelerden karşılanacaktır. -Sosyal güvenlik ve sağlık bakımı bugün olduğu şekilde olmayacaktır. Yeniden Kurmacılık

74 21-SOSYAL AĞ, YENİ ETKİLEŞİM YOLLARI GÜNDEME GETİRECEKTİR.
-Yeni ilişkiler önceden korunan sınırları yok edecek ve yeni bilgi kaynakları sağlayacaktır. -Hükümet ve iş dünyası, yeni riskler taşıyacak olan ve önceden erişilmeyen bağlantılara ulaşacaktır. Yeniden Kurmacılık

75 22-TERCİHİ MÜŞTERİ BELİRLEYECEKTİR
-İletişim teknolojileri ve sosyal ağlar üründeki faktörleri ve hizmet seçeneklerini belirleyerek zamanla daha etkili olacaklardır. Yeniden Kurmacılık

76 23- KURUMLARI İÇİN YANLIŞ HAREKETLERİ SAKLAMAK İMKÂNSIZ OLACAKTIR.
-Hızla artan bilgi miktarı ve analiz ile yorum için profesyonel / müşteri sınıfların çoğalması şu demek oluyor ki; önceden yetkili olan kişiler kurumların ne yaptığını takip edebilecek ve bu öğrendiklerini başkalarına aktarabileceklerdir. -Müşteri görüşleri ürün ve hizmetin seçimi ve markalanması sürecini etkileyecektir. Yeniden Kurmacılık

77 24-KÜRESEL DİNİ DİNAMİKLER GELECEĞİN POLİTİK, SOSYAL ÇEVRELERİNİ VE GÜVENLİK ORTAMLARINI ETKİLEYECEKTİR. -Dünyanın güneyinde Hıristiyanlığın hızla artışı ve batı ülkelerine olan artmış Müslüman göçleri gibi değişiklikler halkın davranışlarını ve hükümet politikalarını şekillendirecektir. -Dine inanlardaki artış ana politika ve güvenlik çıkarımlarıyla dünya çapında artan bir etkiye sahip olacaktır. Yeniden Kurmacılık

78 EKONOMİ 25-ÇİN KENDİSİNİ DÜNYA ÇAPINDA UZUN VADELİ EKONOMİK GÜÇ OYUNCUSU OLARAK KONUMLAMAYA DEVAM EDECEKTİR.  -Çin, diğer gelişen ülkeler ile (Brezilya ve Hindistan) iş birliği içinde olup paranın kullanımını etkileyecektir. -Çin, enerji ihtiyacını karşılamak için ve geniş yelpazede ham madde ithal etmek için Venezüella ve Afrika ile ortaklık kurmaktadır.  . Yeniden Kurmacılık

79 -Güçlenmiş ekonomik büyüme yenilenmiş küresel bir etki yaratacaktır.
26-GÜNEY AMERİKA UZUN SÜREN EKONOMİK BÜYÜME İLE YENİDEN ŞEKİLLENECEKTİR. -Güçlenmiş ekonomik büyüme yenilenmiş küresel bir etki yaratacaktır. -Kötü aktörler, özellikle Venezüella, bölgede Amerika etkisine meydan okuyacaktır. Yeniden Kurmacılık

80 27-DENGELİ GÜÇ, BÜYÜYEN EKONOMİLERİN ETKİSİYLE KARŞILAŞACAKTIR.
-Gelişmiş ülkeler ekonomik gelişimini ve ulusal güvenlik için önemli stratejiler oluşturarak millet olma bilincini arttırmak için dengeli güç kullanımını destekleyecektir. -Bilgi ve iletişim, ülkelerin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla koordinasyonu arttırdığı için hafif güç dengeli güç haline gelecektir Yeniden Kurmacılık

81 28-KÜRESEL PAZARDA HAREKETLİLİK BİR AYRICALIK OLACAKTIR.
-Güvenli ve etkili ulaşım, uluslar arası ticaretin merkezinde yattığı için küresel ekonomide önemli olacaktır. Gelecekteki ekonomik faaliyetler küresel ulaşım hizmetleri için görülmemiş talepler yaratacaktır. -Ürünlerin daha hızlı ve daha ucuz ulaşımı konusundaki yoğun talep gemi endüstrisinde daha büyük yük gemilerini ve Süveyş ile Panama kanallarının daha hızlı gelişimini gündeme getirecektir. -Şirketler diğer ülkelere daha hızlı girip çıkmak için yeterince dinamik olacaklardır. .. Yeniden Kurmacılık

82 29-BİLGİ SERMAYENİN ANA KAYNAĞI OLACAKTIR.
-Geleneksel sınırlar karşısında bilgiyi kullanma yeteneği, bilgi sermayesinin önemini kavramaya başladıkları için gelişmekte olan ülkeler için büyük bir kolaylık sağlayacaktır. -Bilgi sermayesinin önemini kavrayan gelişmekte olan ülkeler önceliği eğitime ve bilgi aktarımına vermeye başlayacaktır. -Amerika Birleşik Devletleri, Amerikalıları diğer ülkelere seyahat etmeleri ve kendilerini küresel toplumun bir parçası olarak görmeleri konusunda teşvik ederek uluslar arası eğitimi ilk sıraya koyacaktır. Yeniden Kurmacılık

83 -Eskimiş bilgi kararlarımızın kalitesini düşürecektir
30-“MODASI GEÇMİŞ” KAVRAMININ YÜKSEK MALİYETİ KÜRESEL REKABETİ ETKİLEYECEKTİR. -Her bilginin sınırlı bir yaşam süresi vardır ve bir süre sonra ‘modası geçmiş’ olur. -Giderek artan değişim bilginin modası geçmiş olma oranını arttırıyor. Geçen her yarım saniye yatırımlarımız, marketlerimiz rekabetimiz, teknolojimiz ve müşterilerimizle ilgili bilgimizin doğruluğunu azaltacaktır. -Eskimiş bilgi kararlarımızın kalitesini düşürecektir Yeniden Kurmacılık

84 31-İŞ, ZAMAN VE MEKÂNIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE GENİŞLEYECEKTİR.
-İş veya işletme bilgi aracılığıyla genişlemeye devam edecektir. İşletmenin arttırılmış bilgi içeriği şu anlama geliyor ki iletişim de bilgi akım hızı, işletme başarısında gittikçe daha önemli olacaktır. Yeniden Kurmacılık

85 32- İŞ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, MEKÂN GİTTİKÇE DAHA AZ ÖNEMLİ OLACAKTIR.
-Yüksek hızda internet bağlantılarının çoğalması, düşük maliyetli video-konferans teknolojisinin gelişmesi, birbiriyle ilişkili hava yolları aracılığıyla dünyayı hızla ve kolaylıkla dolaşma imkânı beyaz yakalıların kendi hücrelerinden çıkarak dünyanın herhangi bir yerinde çalışmalarını tamamlamaları için izin vermektedir. -Bunun yaratacağı asıl zorluk, yerel ve ulusal hükümetlerin vergi yasasını modernleştirme görevini yerine getirmeleridir Yeniden Kurmacılık

86 33-TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KÜRESEL EKONOMİK GÜCÜ YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE YARDIM EDECEKTİR.
-Doğal kaynakların nerede olduğunun belirlenmesi ve onları düşük maliyetle çıkarma becerileri daha önce fakir olan ülkelere yüksek bir ekonomik güç verecektir. Yeniden Kurmacılık

87 ÇEVRE 34-ENERJİ REKABETİ DEVLET GÜCÜNÜN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİREREK ARTACAKTIR. -Enerji kaynakları serbest ekonomik mücadelede bir baskı gücü olarak kullanılacak. -Enerji rekabeti çok bölgeli ve bölgesel üstü bir hal alacak İran ve Rusya güçlerini arttırmak için enerji kullanacaklar. -Enerji ve diğer önemli kaynaklar arasındaki çizgiyi bulanık hale getirmek için hükümetler diplomatik yollara başvuracak.    Yeniden Kurmacılık

88 35-HIZLI TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÜRETİMİ, TÜKETİMİ STOĞUNU ETKİLEYECEK.
-Nanoteknolojideki ilerlemeler, yüksek güçlü, taşınabilir enerji üretiminin ve depolama cihazlarının çeşitliliğinde önemli bir çoğalmaya yol açacak. Bu da daha önceleri depolama yetersizlikleri yüzünden zor olan yenilenebilir enerji üretimini teşvik edecek. Petrole ve doğal gaza alternatifler, petrol sonrası dünyada Suudi Arabistan’ın Rusya’nın, İran’ın, Irak’ın, Venezüella’nın ve daha küçük Körfez ülkelerinin de içinde bulunduğu bir kaybedenler tarafı ortaya çıkacak. Yeniden Kurmacılık

89 36-İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, HASSAS DEVLETLER İÇİNDE BİR ÇATIŞMA SEBEBİ OLACAKTIR.
-İklim değişikliği, altyapıyı etkileyerek, toplumun tüm sanayisini ve sektörleri etkileyecek. -Deniz seviyesindeki yükselme ve bunun sonucu olan toprak kayıpları , tüm dünyada yerleşik olmayan nüfusun çatışmaya girmesine neden olacak.   Yeniden Kurmacılık -Kuzey Kutbu”ndaki mineral zenginlik ve petrol alanları eriyen denizler ve yakıt çatışması tarafından daha ulaşılabilir hale gelecek

90 37- ÇİN’İN, DÜNYADAKİ AZ BULUNAN TOPRAK ELEMENTLERİ PAZARINA TEKELCİ KONROLÜ MİLLİ GÜVENLİĞİMZDE VE EKONOMİDE ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİP OLACAK. - Az bulunan toprak elementleri olarak bilinen bir grup oluşturan 17 element, yüzlerce ürün ve teknolojinin performansı açısından önemini korumaya devam edecektir. - ABD, yüksek performanslı silah parçaları, dahili kumanda sistemleri, mikrodalga iletişim sistemleri, radarlar, uçak ve gemiler için enerji üreten jeneratör ve motor, rüzgar tribünleri, yüksek performanslı bataryalar, hiybrid arabalar, süper iletkenler, bilgisayar çipleri ve dijital gösterge üretiminde, Çin metallerine bağımlı olacaktır. Yeniden Kurmacılık

91 38- NANO-TEKNOLOJİDEKİ HIZLI GELİŞMELER, SU ARITIM TEKNOLOJİSİNİ DAHA UCUZ HALE GETİRECEKTİR.
- Su arıtma sistemlerindeki gelişmeler, içme suyuna giderek artan talebi karşılayacak ve ayrıca su sıkıntısı çeken devletlerin sebep olduğu küresel karışıklığı da azaltacaktır. Daha iyi su arıtımı, gelişmelerini teşvik ederek, gelişmekte olan ülkelerdeki pek çok hastalığı yok edecek. Yeniden Kurmacılık

92 39-ÇEVRESEL BİLİNÇ ARTTIKÇA BİREYSEL VE TOPLU EYLEM DE ARTAR.
--İnsanlar, büyük yiyecek üreticilerine ve dağıtımcılarına olan bağımlılıklarını azaltmak için, gitgide kendi küçük bahçelerini yapacaklar. - Toplum Destekli Tarım, hem bireysel tüketiciler hem de restoranlar için kentsel bölgelerde tanınmaya ve kabul görmeye devam edecek Yeniden Kurmacılık

93 40-KÜRESEL ŞİRKETLER “DÖRDÜNCÜ KAR HANESİNİ” BENİMSEYECEKLERDİR.
- Örgütler, zararlı atıkların azaltılmasının da ötesinde, tabiatın doğal ya da insan kaynaklı çevresel tehditlerin karşısında dayanıklılığı ve esnekliğini arttırıp onu geliştirebilmenin öneminin farkına varacaklardır. Yeniden Kurmacılık

94 Sosyoloji, hukuk, bilim ve edebiyat dallarında uzmanlık derecesi bulunan 'Şok' yazarı Alvin Toffler'ın, yanıldığı da oluyor 82 yaşındaki yazarın karısı Heidi Toffler ile birlikte kaleme aldığı kitabındaki yanlış örnekler, insanların bir kere giyip daha sonra atacakları kâğıt elbiseler giyeceği 40 yıl önce Jetgiller çizgi filmindeki gibi herkesin bir uzay gemisi olacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak bu tahmin tutmadı. Diğer yanlış tahminler: Yeraltı şehirleri Herkesin bir uzay gemisi sahibi olacağı Dünya nüfusu 11 senede iki katına çıkacak Kâğıtsız ofisler İnsan kopyalanması Yeniden Kurmacılık

95 TÜRKİYE'DE GELECEK BİLİMİ
Yeniden Kurmacılık --M-GEN, "Millennium GENeration" ifadesinden türetilmiş bir kısaltma. Kişisel Gelecek Planlaması alanında faaliyet gösteren şirket Türkiye’nin ilk fütürist şirketi, bu konuda ve bu kapsamda çalışan ilk firma. --M-GEN’de kurumlara stratejik iş fikirleri, proje kurgulama ve uygulama danışmanlıkları veriliyor. --Bireylere eğitim, danışmanlık, koçluk hizmetleri veriliyor. --Çalışmalar kurum ve kişilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılıyor.  

96 Kaynakça Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulayama Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem. Oliva, P. (2009). Developing the Curriculum. Boston: Pearson. Ozmon, H. & Craver, S. (1986). Philosophical Foundations of Education, Ohio: Merill Publishing. Özdilek, Ş. Y. (2010). Yeniden Yapılandırmacılık Felsefesine Göre Martı Öyküsünün İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 186, Sönmez, V. (2011). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık Tuncel, G. (2004). Öğretmenlerin Kendi Eğitim Felsefelerini İnşa Etmeleri Üzerine. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, Dr. Yavuz Erişen – Eğitim Felsefesi ders notları: Yeniden Kurmacılık


"Çağdaş Eğitim Felsefesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları