Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVA KİRLİLİĞİ Tacettin İnandı. Kapsam Hava kirliği tanımlar Kirlilik nedenleri Önlem.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVA KİRLİLİĞİ Tacettin İnandı. Kapsam Hava kirliği tanımlar Kirlilik nedenleri Önlem."— Sunum transkripti:

1 HAVA KİRLİLİĞİ Tacettin İnandı

2 Kapsam Hava kirliği tanımlar Kirlilik nedenleri Önlem

3 Atmosfer Atmosfer veya gazyuvarı, herhangi bir gökcisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka.gazbuhardan Atmosfer renksiz, kokusuz, tatsız, çok hızlı hareket edebilen, akışkan, elastik, sıkıştırılabilir, sonsuz genleşmeye sahip ısı geçirgenliği zayıf ve titreşimleri belli bir hızda ileten bir yapıya sahiptir. Tam olarak yüksekliği saptanamamıştır. "Homojen atmosfer" olarak isimlendirilen ve yoğunluğun hemen hemen aynı olduğu alt bölümün yüksekliği 8 km civarındadır. Bu seviyeden sonra yoğunlukyükseklikle azalır ve seyrek gaz kütleleri şekline dönüşerek uzay boşluğuna kadar uzanır ki bu bölge de "heterojen atmosfer" olarak isimlendirilir.yoğunluk

4

5

6

7 Hava Kirliliği Hava kirliliğinin değişik tanımları bulunmakla birlikte genel anlamda, atmosferde gaz, sıvı veya katı şeklindeki yabancı maddelerin, canlı sağlığına ve yeryüzünün ekolojik dengesine zarar verecek konsantrasyon ve süre de bulunmasıdır. Doğal yolla veya insan kökenli kaynaklardan çıkan kirleticiler bu dengeyi bozarak canlılara zarar vermeye başlamaktadır. Yüksek konsantrasyondaki kirleticilerin kısa süre veya düşük konsantrasyondaki kirleticilerin uzun süre atmosferde kalması da zararlı olabilmektedir. Ayrıca alıcılar da etkilenme açısından değişiklikler göstermektedir. Kirleticilerin, hangi miktarının zararlı olduğu gerek uluslararası kuruluşlar, gerekse çeşitli ülkeler tarafından “Hava Kirliliği Standartları” ile tespit edilmektedir.

8

9

10 Meteorolojik Koşullar - İnversiyon

11

12 Başlıca Kirleticiler

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 KORUNMA

23

24

25

26

27

28 HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için hava kalitesi hedeflerini tanımlamak ve oluşturmak, tanımlanmış metotları ve kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu yerlerde mevcut durumu korumak ve diğer durumlarda iyileştirmek, hava kalitesi ile ilgili yeterli bilgi toplamak ve uyarı eşikleri aracılığı ile halkın bilgilendirilmesini sağlamaktır.

29 Hava Kalitesi Sınır Değerleri A - Uzun Vadeli Sınır Değerleri (UVS) Aşılmaması gereken, bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerlerdir. B - Kısa Vadeli Sınır Değerleri (KVS) Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm sonuçlarının % 95’ini aşmaması gereken değerlerdir. Çöken tozlar için farklı olarak aşılmaması gereken maksimum aylık ortalama değerdir. UVS ve KVS değerler için öngörülen süreler genellikle 1 yıllık periyotları kapsar. Ayrıcalıklı durumlar Ek 2’de belirtilmiştir.

30 Çeşitli hava kirleticileri için uyulması gereken uzun ve kısa vadeli sınır NOT: Parantez içindeki rakamlar referans maksimum saatlik sınır değerlerdir.

31 Dünyada kullanılan enerji türleri

32 Enerjinin kullanım yerleri

33 Hava kirliliğinden korunma Gereksinim kadar enerji tüketimi Enerjinin verimli kullanımı Yenilenebilir enerji kaynakları Sürdürülebilir kalkınma

34 Kaynaklar http://tr.wikipedia.org/wiki/Atmosfer


"HAVA KİRLİLİĞİ Tacettin İnandı. Kapsam Hava kirliği tanımlar Kirlilik nedenleri Önlem." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları