Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİLÜFER PRENSES MASAL 5 DERS SAATİ HENDEK İMAM-HATİP ORTAOKULU MUSTAFA GÜNESER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİLÜFER PRENSES MASAL 5 DERS SAATİ HENDEK İMAM-HATİP ORTAOKULU MUSTAFA GÜNESER."— Sunum transkripti:

1 NİLÜFER PRENSES MASAL 5 DERS SAATİ HENDEK İMAM-HATİP ORTAOKULU MUSTAFA GÜNESER

2 NİLÜFER PRENSES  SEVMEK SEVD İ KLER İ N İ Z İ MUTLU ETMEKT İ R … Kendimizi sevelim, insanları sevelim, sevginin parayla satın alınmayacağını, ancak paranın alamayacağı her şeyi sevgiyle alabileceğimizi unutmayalım. İnsan olağanüstü güzel, olağanüstü güçlü bir varlıktır. İnsan olmaktan kıvanç duyun. Aradığınız her çözüm içinizdedir. Her biriniz dünyada eşi benzeri olmayan bir tek varlıksınız. Kendinizi sevin, başkalarını sevin, yaşamı sevin. Çocuklara sevgiyi, saygıyı, yaşamı öğretin; sevgiye zaman ayırın ve onu başkalarıyla paylaşın. Yaşam sevgi demektir, sevgi yaşam demektir. Ataner Yıldırım Sevgiye

3 NİLÜFER PRENSES  Bazı şeyler vardır, Sorumluluktur, zorunluluktur.. Bazı şeyler vardır, Nezaket kuralıdır, sosyal yaşamın parçasıdır Olmasa da olur, ama olması iyidir. Ve bazı şeyler vardır ki, gönülden gelir Kendiliğinden yapılır.. Bir çocuğu sevindirmek Sevdiğin birine süpriz bir hediye vermek Çat kapı ziyaret etmek, Çok sevdiğin lokmayı bölmek, Kendinden daha çok karşındakine vermek..  Ve buna karşın; Bir kucaklaşma, ağız dolusu bir gülüş, Yürekten gelen bir teşekkür, Gözlerdeki sımsıcak bir bakıştır Her zaman en güzel karşılık.. Mutlu olmanın en güzel yoludur sevdiklerini mutlu etmek Karşındakine özel olduğunu hissettirmek Zorunlu olmadan gayret göstermek Mecburiyetler olmadan içinden geldiği gibi vermek.. Yürekten geldiği, aklının seçtiği, Kalbinin hissettiği gibi sevebilmek.. İşte budur aslolan, gönülden gönüle köprüler kuran.. özgül özyılmaz

4 Çantada Keklik Sevgiler  "Çantada keklik sevgiler, alışkanlıklar... Yemek yenecek, Tv seyredilecek, sonra yata ğ a. Diziyi kaçırmamalı, sabah erken kalkılacak, ödevleri de yapmadık. Ne kadar ortalama hayatlar, de ğ il mi? …Kaçımız bu cümlelerin uza ğ ındayız, kaçımız her gün gördü ğ ümüz bir aile bireyinden ya da arkadaşımızdan esirgiyoruz sevgi sözcüklerini? Ne gerek var, de ğ il mi? Akşam evde sabah okulda görüyoruz ya yetmez mi? Peki ya göremezseniz bir akşam? Ya göremezseniz? Çantada keklik sevgiler işte.Alıştı ğ ımız kadın açmayabilir kapıyı bir gün, alıştı ğ ınız arkadaşınız gelmeyebilir bir sabah. O sabah yada akşam olmadan gözlerinizi kaldırıp bir bakın ne olur. Ya da şimdi neredeyseniz bir düşünün lütfen.

5 NİLÜFER PRENSES  1-”Sevmek sevdiklerini mutlu etmektir.”sözünden ne anlıyorsunuz?  2- Sevdi ğ iniz insanlardan karşılık bekler misiniz?  3- “Çantada keklik sevgiler “sözüyle yazar ne anlatmak istemiştir?

6 NİLÜFER PRENSES  Aşa ğ ıdaki tekerlemeyi okutunuz, tekerlemedeki kelime ve ses tekrarlarına ö ğ rencilerinizin dikkatini çekiniz. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken, eski hamam içinde... Üşüdüm Allah üşüdüm, daldan armut düşürdüm. Armudumu yemişler, bana çirkin demişler... Çirkin de ğ il, güzelim, inci, mercan dizerim. Ben mercandan geçemem, Aksaray’a göçemem... Aksaray’ın kilidi, bana vuran kim idi? Emmim o ğ lu Musacık, eli kolu kısacık... Çık çıkalım çarda ğ a, taş atalım çayla ğ a; çaylak başın kaldırmış, ayvaları çaldırmış.. Hani kâ ğ ıt, hani defter? Bir de gelmiş çevre ister; çevrede güller, sendeki diller; ben gider oldum, duymasın eller...

7 NiLÜFER PRENSES Bir varmış, bir yokmuş. Buralardan çok uzakta küçük bir ülke varmış. Yanı başında uçsuz bucaksız bir orman uzanırmış. Ormanda dereler akarmış şırıl şırıl. Yüzyıllık ağaçların kocaman gövdelerini yalayan serin sular, derin bir yardan atlayarak masmavi bir bügette dinlenirmiş. Gümüş renkli balıklar oynaşırmış bügette. At kuyruğu saçlar gibi dökülen suların gündüz oluşturduğu gökkuşağı, nilüferlerin rengine renk katarmış. Geceleyin çağıltılarla uyurmuş orman mışıl mışıl. Yalnız orman mı? Ülkenin sakinlerinin de ninnisiymiş çağıltılar.

8 NİLÜFER PRENSES  Küçük ülkenin akıllı bir kralı, güzel bir kraliçesi varmış. Halk ikisini de çok severmiş. Kral ve kraliçe, insanların mutlulu ğ u için ellerinden geleni yapar, hiçbir özveriden kaçınmazlarmış. Ülkede herkesin işi, aşı, evi varmış. Toprak verimli, su bol, hava temizmiş. Yürekler sevgi ile doluymuş. Kimse kimseyi kırmaz, hiçbir kötü olay olmazmış. İ nsanlar mutluymuş hem de çok mutlu... Kral ve kraliçenin tek çocu ğ u varmış; bir prens. Prens evlenme ça ğ ına gelmesine karşın, bir türlü evlenmemiş. Kimseleri be ğ enmezmiş. Ülkenin en güzel kızları, komşu ülkelerin prensesleri prense âşıkmış... Ama neye yarar, hiçbirinde gözü yokmuş prensin. Prens çok yakışıklıymış. Güçlüymüş cesurmuş. Do ğ ayı, insanları severmiş. Ülkesini karış karış gezer, halkın sorunları ile ilgilenirmiş. Halk da prense hayranmış.

9  Prens sık sık ormana gidermiş. Ça ğ ıltıları dinlemek, bü ğ eti saran gökkuşa ğ ını, suda dans eden nilüferleri seyretmekten haz duyarmış. Nilüferlerin kimileri beyaz, kimileri pembe, kimileri maviymiş. İ çlerinde bir tanesi kırmızıymış. Hüzünlü bir görünümü varmış; ötekiler dans ederken kırmızı nilüfer onları seyretmeyi ye ğ lermiş nedense. Prens en çok kırmızı nilüferi sever, gözünü ondan hiç ayırmazmış. Arkadaşları da bunun farkındaymış. Bir gün içlerinden biri, “Sevgili prensim mademki kırmızı nilüferi bu denli seviyorsunuz, onu söküp sarayın havuzuna koyalım.” demiş. Prens kabul etmiş. Birisi bü ğ ete atlamış; yüzerek kırmızı nilüferin yanına gitmiş. Koparmak için elini uzattı ğ ı sırada, bir a ğ ıt duyulmuş: “Yapmayın! Koparmayın beni!” Aynı anda öteki nilüferlerden de acı bir ses gelmiş “Yapmayın! Koparmayın prensesimizi! Koparacaksanız bizleri koparın lütfen!” A ğ lamaklı bu yal- varış karşısında herkes çok şaşırmış. Prens, bü ğ etteki arkadaşına çıkmasını söylemiş. Sonra toplanmışlar, düşünmüşler, konuşmuşlar ama hiçbir sonuca varamamışlar. Sessiz sedasız sarayın yolunu tutmuşlar.

10  Saraya varır varmaz prens her şeyi anne ve babasına anlatmış. Çok duygusal olan kraliçe, kendini tutamayıp a ğ lamış. Kral da üzülmüş, başveziri ça ğ ırıp ondan ülkenin bilgelerini toplamasını istemiş. Her yana haber salınmış. Birkaç gün sonra bilgeler kralın huzuruna çıkmış. Prens de babasının yanında yer almış. Gördüklerini, duyduklarını bilgelere anlatmış. Bunun üzerine herkesin “Bilge Dede” dedi ğ i yaşlı bir bilge söz almış. “Yüce kralım” diye söze başlamış: “Uzun bir süre önce duydu ğ um bir olayı anımsadım. izninizle anlatmak isterim.”

11  Kral, “Olur.” anlamında başını sallamış. Bilge Dede konuşmasını sürdürmüş:  “Kafda ğ ı’nın ardında bir ülke varmış. Bu ülke bir gün, ‘Gigante’ denilen dev kuşların saldırısına u ğ ramış. Giganteler yırtıcıymış insan yermiş.Kanatları geniş, pençeleri güçlüymüş. Gördükleri insanları pençelerine almış uçmuş gitmişler. Kaçırılanların arasında, kralın biricik kızı prenses de varmış. Giganteler uçmuş, uçmuş, Kafda ğ ını aşmış, ülkemizin ormanına ulaşmışlar. O sırada Rüzgârların Mele ğ i ormandaymış. Ulu çınarlara yuva yapan minik kuşları seviyor, okşuyormuş. Giganteleri görünce onları ormandan uzaklaştırmak için fırtına estirmiş. Rüzgârın gücüne dayanamayan Giganteler, canlarını kurtarabilmek için oraya buraya uçuşmuşlar. Bu arada pençelerindeki insanları bırakmışlar.

12  Prenses ve ötekiler ormanımızın bü ğ etine düşmüş. Bü ğ etin suyu sihirliymiş, me ğ erse en güzel nilüferlerin açması için Çiçeklerin Mele ğ i sihirli asası ile suyu daha önceden kutsamış. Bü ğ ete düşenlerin hiçbiri ölmemiş ama suya de ğ er de ğ mez nilüfer çiçe ğ i oluvermiş hem de ne nilüferler!.. Pembeden beyaza, maviden sarıya... İ şte bu nedenle yüce kralım, nilüferler bizler gibi konuşabiliyor, üzülüp a ğ lıyorlar.”  Öykü bittikten sonra kral gözyaşlarını tutamamış. Prens de a ğ lamış için için. “Peki Bilge Dede ne yapabiliriz?” diye sormuş kral. “Bilemem yüce kralım, düşünelim.” yanıtını vermiş Bilge Dede. Bilgeler düşünmüşler, düşünmüşler

13 ... Sonunda genç bir bilge söz almış. “Yüce kralım!” diye söze başlamış: “Sorunu ancak Çiçeklerin Mele ğ i çözebilir. Bir yolunu bulup onunla konuşmamız gerek. Bildi ğ i- niz gibi, Çiçeklerin Mele ğ i Venüs’te oturur. Anka Kuşu’na binip önce Kafda ğ ı’na, oradan da Venüs’e ulaşılabilir. Ancak bu yolculuk ölümcül tehlikelerle doludur. Kim cesaret edebilir? Bilemem!”  Genç bilge daha sözünü tamamlamadan prens atılmış, “Yüce kralım, sevgili babacı ğ ım, izin verin ben gideyim! Prensesi ve masum insanları kurtarayım!” demiş.

14  O ğ lunun cesur sözleri kralı gururlandırmış. Bilgelerin çılgınca alkışları arasında, onu alnından öperek kutlamış. Bu arada gözlerinden düşen iki damla yaş, prensin alnını ıslatmış.  Gece olmuş. Heyecandan prens uyuyamamış.Yatakta bir o yana dönmüş, bir bu yana. Prensesi merak ediyormuş. “Kim bilir ne kadar güzeldir!” diye mırıldanmış. Yataktan kalkmış, pencereden bahçeye bakmış. Bahçede çeşit çeşit gül varmış. Lacivert güllerin arasında bir kız görmüş. Başında tacı, uzun saçları, elinde asasıyla çok güzelmiş. Asanın ucunda küçücük bir yıldız pırıl pırıl parlıyormuş. şaşkınlıktan ne yapaca ğ ını bilememiş prens. Bahçeye koşmuş. Gördükleri gerçekmiş. Güzel kız prense tatlı tatlı gülümsemiş. Kimmiş bu güzel kız biliyor musunuz? Çiçeklerin Mele ğ i. Me ğ erse Çiçeklerin Mele ğ i, bilgelerin toplantısında konuşulanların hepsini duymuş.

15  Prensin insan sevgisiyle, özveriyle dolu sözlerinden çok etkilenmiş. Onun tehlikelerle dolu bir yolculuk yapmasına gönlü razı olmamış. Kıyamamış yakışıklı prense. Anka Kuşu’nun da bir kanadı yaralymış zaten. Kuşun acılar içinde uçması onu çok üzecekmiş. Bu nedenle prensi Venüs’te beklemek yerine, kendisi gelmeyi ye ğ lemiş. Çiçeklerin Mele ğ i’nin duygu yüklü bu davranışı prensi de duygulandırmış. Prens, mele ğ in elini öpmüş, melek de prensin yana ğ ını. Çiçeklerin Mele ğ i prense, “Haydi, bü ğ ete gidelim, Nilüfer Prenses’i kurtaralım!” demiş. Sonra prensin elinden tutmuş, birlikte havalanmışlar. A ğ açların, derelerin üzerinden uçmuşlar. Uçarken Çiçeklerin Mele ğ i’nin elleri titremiş, yüreci ğ i güm güm atmış. 

16  Prens ve Çiçeklerin Meleği büğete inmişler. Orman ve sakinleri uykudaymış. Büğete dökülen suların çağıltısından başka ses duyulmuyormuş. Çiçeklerin Meleği yıldızlı asasını nilüferlerin yapraklarına birer birer dokundurmuş. Büğetin suları dalgalanmış,ılık bir rüzgâr süpürmüş ormanı püfür püfür. Rüzgârların Meleği de o sırada ormandaymış; ulu bir çınara oturmuş, Çiçeklerin Meleği ile prensi izliyormuş. Bir süre sonra rüzgâr kesilmiş, sular durulmuş. Nilüferler insan olmaya başlamış. Prensin gözü kırmızı nilüferdeymiş. Derken kırmızı nilüfer yok olmuş, yerini dünya güzeli bir kız almış. Elbisesi kırmızı, saçları kızılmış. Gözleri de zeytin yeşili.

17  Sabah herkes olanları ö ğ renmiş. Kral se- vincinden bayram ilan etmiş ülkede. Prensle Nilüfer Prenses evlenmişler. Dü ğ ünde, Nilüfer Prenses’in annesi, babası, bü ğ etteki nilüfer arkadaşları ve bilgeler varmış. Ayrıca, sarayın bahçesinde, lacivert güllerin yanı başında davetsiz iki konuk da sessiz sedas›z dü ğ ünü izlemiş. Ama onları kimse görememiş... “Kimmiş bunlar?” diye sormayın lütfen!  Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine...  U ğ ur Bü ğ et (Düzenlenmiştir.)

18  Bir insanın sevgiyi hak etmesi için mükemmel olması gerekmez, sevdikçe mükemmelleşir insan.  Osman Yılmaz

19 1- Okuduğunuz metin hangi sözlerle başlayıp hangi sözlerle bitiyor? Bu sözler size neyi çağrıştırıyor?  2- Metindeki anlatım kimin ağzından yapılıyor?  3- Halk, kral ve kraliçeyi niçin çok seviyor ?  4- Büğetteki nilüferler, kırmızı nilüferin koparılmasına niçin izin vermiyorlar?  5- Çiçeklerin Mele ğ i nerede oturuyor, ona nasıl ulaşılabiliyor?  6- Çiçeklerin Mele ğ i, prensin hangi özelliklerinden etkileniyor?  7- Sihirli asa sizde olsaydı hangi amaçla kullanmak isterdiniz? Niçin?  8- Parçanın ana fikri ne olabilir? Anlama ve Çözümleme

20 1.ETKİNLİK NİLÜFER PRENSES  Okudu ğ unuz metnin bölümlerini (giriş, gelişme, sonuç) bir ya da iki cümle ile özetleyiniz.  Giriş bölümü:..........................................................................................................  Gelişme :.........................................................................................................  Sonuç bölümü  Yukarıdaki cümleleri birleştirerek tek bir paragrafa dönüştürünüz. .....................................................................................................................................................

21 2.ETKİNLİK  Okuduğunuz metindeki bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz, sonra sözlükten tahminlerinizi doğrulayınız.  Kelimeler Benim tahminim Sözlük anlam›  büğet............................Gölet.,küçük.göL.gölcük....................  nilüfer...........Çiçekleri beyaz,sarı, mavi.pembe renkte,durgun sularda yetişen bir su bitkisi  prens............................Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen ünvan  prenses..............Hükümdar ailesinden olan kızlara verilen ünvan  ağıt.............................Birinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren söz  bilge..............................Bilgili,iyi ahlaklı,örnek kimse  Venüs.................Gezegenlerden biri  asa.............................. Bir tür a ğ aç veya metalden de ğ nek.  Yukarıdaki kelimelerden beş tanesini anlamına uygun olarak birer cümlede kullanınız.  …………………………………………………………………………….

22 Okuduğunuz metinde geçen bazı deyimlerin anlamları aşağıda verilmiştir. Çapraz, dikey ve yatay olarak verilen bu deyimleri bulmacada gösteriniz. Bir şeye sürekli bakmak Konuşmak için toplantı başkanından  izin alarak konuşmaya başlamak Bir yere do ğ ru gitmeye başlamak Hiç istememek  Kimi kişiler arasında bulunmak Söylediklerim aramızda gizli kalsın

23 ABDECYOLUNUTUTMAKB BICSAÇfiADMK‹LAGAEC LAFARAMIZDARBAM‹NE OZÜRSÇUSE‹fiEYAOHDI ÇISÖ‹ÇKCÜZEHMAKMSF ABÖPFIOZNEHLUNMONÖ GÖZÇEEKAMDOLMEKJ‹Z EDAPFÜ‹RDIHA⁄ÖÜTAK HALÖYG‹JZEKÖLLFEZV ACMIGÖVA⁄UYIPAZTA‹ HCAÖYERALMAKOSMUMÜ ODKGFÜGÜ⁄ÖJEKIPKAJ NIROLÇEVELIMYENOUO VKENBAC‹TORAPL‹MAK OTÖLINAfi‹GLLfiUMEKU UGÖZÜNÜAYIRMAMAKÜJ

24 4.ETKİNLİK .. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazınız. Yazdığınız eş anlamlı kelimeleri kullanarak cümleleri okuyunuz. Cümlelerin anlamlarında değişiklik olup olmadığını söyleyiniz Gümüş renkli balıklar oynaşırmış bü ğ ette....gölet Gökkuşa ğ ı, nilüferlerin.rengine renk katarmış...ebem kuşa ğ ı…. Kral ve kraliçe insanlar›n mutlulu ğ u için hiçbir özveriden kaçınmazlarmış....fedakarlık. Prens, insanları, do ğ ayı severmifl.....tabiat. Yaşlı bir bilge söz almış. ihtiyar Kralın biricik kızı prenses de varmış.....tek Prensesi ve masum insanları kurtarayım. temiz saf

25 b. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin zıt anlamlılarını altlarına yazınız.  Çok uzakta küçük bir ülke varmış……………..büyük...  Halk ikisini de çok severmiş…………………….az......  Nilüferlerin kimileri beyazmış…………………...siyah..  Sonra Bilge Dede söz almış…………………....önce....  Uzun saçları, elinde asasıyla çok güzelmiş…....kısa...  Gece olmuş………………………………………..gündüz.  Düğünde prensesin annesi, babası varmış…….yok..  Ülkede hiçbir kötü olay olmazmış………………..iyi

26 İKİLEMELER  Anlatıma güç katmak ve anlatımı kolaylaştırmak için iki kelimenin oluşturduğu söz öbeklerine “İKİLEME” denir.  İkilemeyi meydana getiren sözcükler ayrı yazılır. Bu sözcüklerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz: noktalama işareti  Başbaşa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuştular. (Yanlış)  Baş başa verip bu işin içinden nasıl çıkacaklarını konuştular. (Doğru)  İkilemeler arasına virgül konulmaz.  İkilemenin arasına “mi” edatı getirilerek anlam daha da kuvvetlendirilebilir.  * Güzel mi güzel…

27 İkilemelerin Oluşum Şekilleri  1- Aynı sözcü ğ ün tekrar edilmesiyle oluşturulur: Örnek: A ğ ır a ğ ır, yavaş yavaş, adım adım…….  2- Eş anlamlı sözcüklerle oluşturulur: Örnek: Güçlü kuvvetli, ses seda, şan şöhret, akıllı uslu…  3- Yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulur:  Örnek: Eş dost, do ğ ru dürüst, a ğ rı sızı…  4-Zıt/Karşıt anlamlı sözcüklerle oluşturulur:  Örnek: İ yi kötü, aşa ğ ı yukarı, ileri geri, az çok…7  5-Biri anlamlı di ğ eri anlamsız sözcüklerle oluşturulur:  Örnek: E ğ ri bü ğ rü, çoluk çocuk, cümbür cemaat, eski püskü,

28 İkilemelerin Oluşum Şekilleri  6- İ kisi de anlamsız sözcüklerle oluşturulur:  Örnek: Abuk subuk, ıvır zıvır, abur cubur…  7- Yansıma sözcüklerle oluşturulur:  Örnek: Tıkır tıkır, şırıl şırıl, horul horul, fokur fokur,  8- İ kinci kelimenin başına “m” ünsüzü getirilerek oluşturulur:  Örnekler: para mara, ev mev, yemek memek,

29 Hüsnü dedem, koltukta..................... m.. ı. ş.. ı. l... m.. ı. ş.. ı. l.......................... uyuyor. Çantas›n› al›p evden...................... s.. e.. s.. s.. i. z... s.. e.. d.. a.. s.. ı. z........................ çıkmış. Sağlığımız için.......................... s. ı. k.... s. ı. k.................................. su içmeliyiz................ U.. ç.. s.. u.. z... b.. u.. c.. a.. k.. s.. ı. z................. gökyüzünde kuşlar uçuşuyordu. Sultan kadın............. o. r.. a.. y.. a... b.. u.. r.. a.. y.. a................ saçılan boncukları topladı....tatlı tatlı............................................ konuşup gönlümü kazandı. Şırıl şırıl…………….su akan çeşmenin yalağından güvercinler su içiyor.

30 6.ETKİNLİK  Okudu ğ unuz “Nilüfer Prenses” metnine farklı başlıklar bulunuz.  Tek kelimeden oluflan başlık:  ………………………….  Birden fazla kelimeden oluşan başlık:  …………………………

31 MASAL  Ola ğ anüstü kahramanların başlarından geçen ola ğ anüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldı ğ ı edebiyat türüne "masal" denir.  Masalın Bölümleri Masallar "serim, düğüm ve çözüm" olmak üzere üç bölümden oluşur. Serim: Tekerlemelerle giriş yapılır. Kahraman tanıtılır. Konu verilir. Düğüm: Kahramanın başından geçen türlü türlü olaylar anlatılır. Okuyucu meraklandırılır. Olay bir çözüme kavuşturması gereken noktaya getirilir. Çözüm: Bu bölümde olay bir sonuca bağlanır. İyiler kazanır. Kötüler kaybeder. İyilere ödül, kötülere ceza verilir. İyi dileklerle masal bitirilir.

32 Aşağıdaki boşlukları masala uygun olarak doldurunuz. Masalın adı Nilüfer Prenses Olay Yer Zaman Nilüfere dönüşen prenses ve prensin onu kurtarması Küçük bir ülke Geçmiş zaman Masalda geçen kişi ve varlıklar Masalı beğendim çünkü…………….. Masalı beğenmedim çünkü……………….

33 Okuduğunuz metin hangi ifadeyle başlamış, hangi ifadeyle bitmiştir? Met.. i. n..,... “. B... i. r.... v.. a.. r.. m.... ı. ş..,.. b... i. r.... y.. o.. k... m... u.. ş.... ”... i.. f.. a.. d... e.. s.. i. y... l. e.... b.. a.. ş.. l.. ı. y.. o.. r........................................................ M.... e... t.. i. n..,... “. O.... n.. l. a... r... e.. r.. m.... i. ş.... m... u.. r.. a.. d... ı. n.. a...,.. b... i. z.... ç.. ı. k.. a... l. ı. m..... k.. e... r.. e.. v.. e.. t.. i.. n.. e......... ”... i. f.. a.. d... e.. s.. i. y... l. e......................... b... i. t.. m.... i. ş.. t.. i. r......................... Metinde geçen olağan dışı olay nedir? P... r.. e.. n.. s.. e... s... v.. e.... h... a.. l. k.. ı.. n.. ı. n.... ö.. n.. c... e... n... i. l. ü.. f.. e... r.. l. e.. r.. e.... s.. o... n.. r.. a.... n.. i. l. ü.. f... e.. r.. l. e... r.. i. n.... t.. e.. k.. r.. a... r... i. n... s.. a.. n.. a..................... d... ö.. n.. ü... ş.. m... e... s.. i.. o... l. a.. ğ.. a.. n.... d... ı. ş.. ı... b.. i. r.... o.. l. a... y.. d.. ı. r Metinde yer alan abartıl› ifadelerden birini yazın›z..................................................................................................................................................... Metindeki kişi ve varlıklardan sizi en çok hangisi etkiledi? Niçin?.......................................................................................................................................................................

34 9.ETKİNLİK  Aşağıda giriş bölümü verilen masalı tamamlayarak uygun bir başlık bulunuz. .............................................................. Bir varmış, bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş, zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde, varlı vakitli bir evin yarlı yakışıklı bir kızı varmış. Dil ile tarif edilmez ki edeyim. Güle benziyormuş allar içinde, serviye benziyormuş dallar içinde, acaba insan bakmaya kıyar mı ki... Anası, babası gözlerini gözünden ayırmaz, ellerini sıcaktan soğuğa vurdurmazlarmış ama feleğin gözü kör olsun, daha bir bülbül gelip de dalına konmadan ecel gelip kapılarını çalmış, ocaklardan ırak, ikisini bir tahtada alıp gidince dünya bu Gül Kız’›n başına yıkılmış, ağlayıp inlemeleri yeri göğü tutup bir gözü anasının yoluna akmış, bir gözü babasının... Ama elden ne gelir, dilden ne gelir, yürek yarası bu. Yarılmaz ki yarılsın, sarılmaz ki sarılsın, Allah sabrını versin yoksa... .....................................................................................................................................................

35 NOKTA  a)Tamamlanmış cümle sonlarında kullanılır:  Başarılı olacağınıza inanıyorum.  b)Kısaltmalardan sonra kullanılır:  vb. *Prof. *Dr. *Cad. *Alm. *Ar.  c)Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine kullanılır.  *Dün 25. yaşıma bastım.  d)Tarihlerin yazılışında gün,ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:  *21.03.1978 *29.X.1925  e)Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur:  *Yarın 08.45’te gideceğim.  f)Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:  A. B. C. D.

36 10.ETKİNLİK  Aşa ğ ıdaki metine gerekli yerlere nokta koyunuz.  21.9.2008 - 24.9.2008 tarihleri arasında sınıf kitaplı ğ ını üç arkadaş düzenledik. Her gün 15.30’da çalışmaya başladık.3 günlük bir çalışma programı hazırladık. 1 gün ben çalıştım, 2 gün Ayşe ve 3 gün Emre çalıştı..  Kitapları;  a. Masal b. Hikâye c. şiir  Roman olarak grupladık.

37 Kelime Kök Çeşidi topraktaToprak İ sim kökü a ğ lamışA ğ la-Fiil kökü rüzgarlarınRüzgar İ sim kökü sürdürmüşSür-Fiil kökü gülümsemişGül-Fiil kökü yolculukYol İ sim kökü YaralıymışYara İ sim kökü aramızdaAra İ sim kökü kızılmışKızıl İ sim kökü bildi ğ inizBil-Fiil kökü otururOtur-Fiil kökü gövdeleriniGövde İ sim kökü

38 Ortak kök  Aralarında karşılıklı bir anlam ilgisi yer alan, hem ad hem fiil olarak kullanılabilen köklerdir.  D İ KKAT; 1 – Ortak olan kökte ifade ilgisi mutlaka bulunmalıdır. 2 – Sesteş sözcükler Ortak kök olarak sayılmaz.  Sen Can’la güreşeceksin. / Bu güreş uzun sürer.  Çantam birçok eskidi. / Eski dolabımı boyadım.  İ ki kutu boya aldım / Duvarı boyadık.

39 12. ETKİNLİK  Tavşanın biri yuvasında kara kara düşünüyormuş.Ben çok mutsuz bir hayvanım diyormuş.Korkum yüzünden yemek yiyemiyorum diyormuş,”Uyuyamıyorum.”diyormuş,diyormuş da diyormuş.

40 Sevmek, insanların birbirlerine bakmaları değildir, birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır. Andre Gide

41 NİLÜFER ÇİÇEĞİ


"NİLÜFER PRENSES MASAL 5 DERS SAATİ HENDEK İMAM-HATİP ORTAOKULU MUSTAFA GÜNESER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları