Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 3 5 Hangisi Daha Demokratik Demokrasinin Temel İlkeleri Demokrasi Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 3 5 Hangisi Daha Demokratik Demokrasinin Temel İlkeleri Demokrasi Nedir?"— Sunum transkripti:

1

2 1 2 3 5 Hangisi Daha Demokratik Demokrasinin Temel İlkeleri Demokrasi Nedir?

3 D e m o k r a s i, e g e m e n l i ğ i n m i l l e t e a i t o l d u ğ u, b ü t ü n v a t a n d a ş l a r ı n d e v l e t y ö n e t i m i n d e e ş i t h a k l a r a s a h i p o l d u ğ u y ö n e t i m ş e k l i d i r. Demokrasi nedir?

4

5  İnsanın doğuştan sahip olduğu temel haklardan biridir. Bireyin başkalarına zarar vermeden herşeyi yapabilmesidir.  Yaslar,toplum içindeki konumu ekonomik gücü,dini,inancı,cinsiyeti ya da ırkı ne olursa olsun herkese aynı şekilde uygulanır.

6  Demokratik ülke yönetiminde yurttaşlar çeşitli yollarla katılırlar. Yönetimde etkili olabilmek için sivil toplum kuruluşları oluştururlar.  Demokratik yönetimler insan haklarına dayanır. Bu nedenle temel hak ve özgürlükler anayasa ile güvence altına alınmıştır.

7  Demokratik toplumlarda, farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesine çoğulculuk denir. Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir.  Demokrasi ile yönetilen ülkelerde egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını geçici olarak seçtiği millet vekilleri araccılığıyla kullanır.

8 sosyalderslerim.blogspot.com Devletler ve Yönetim Biçimleri

9 Evet oğlum Evet oğlum. Baba sen ölünce tahta ben mi çıkacağım? Ne zaman öleceksin Ne zaman öleceksin? Monarşi nedir? Monarşi: Tüm yetkilerin ve güçlerin tek kişide toplanmasıdır.  Yetki, genellikle miras yoluyla (babadan oğula - saltanat ) geçer ve tek bir kişide toplanır.  Bu kişinin verdiği kararlar sorgulanamaz.

10 Geçmişte monarşiyle yönetilen bazı ülkeler  Osmanlı Devleti  Roma İmparatorluğu  Rusya  İngiltere  Fransa

11 Günümüzde monarşiyle yönetilen bazı ülkeler.  Suudi Arabistan  Fas  Birleşik Arap Emirlikleri  Ürdün  İngiltere  İspanya  Hollanda  Japonya monarşi ile yönetilen devletlerdir.

12 Oligarşi nedir? Oligarşi: Belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın egemenliği ve yönetimi altında tutulan yönetim şeklidir.  Asiller meclisi vardır. Bu meclis krala yaptırım uygulayabilir.  Meclisin kararlarına uymayan kral görevden alınabilir.  Kral yetkilerini bu meclisten alır.

13 Geçmişte oligarşiyle yönetilen bazı ülkeler.  Eskiçağ’da Roma Günümüzde oligarşiyle yönetilen bazı ülkeler.  Güney Afrika Cumhuriyeti

14 Teokrasi nedir? Teokrasi: Bir devletin dini kurallara göre yönetilmesidir. Size Tanrı adına sesleniyorum!

15 Geçmişte teokrasiyle yönetilen bazı ülkeler.  Osmanlı  Emeviler  Abbasiler Günümüzde monarşiyle yönetilen bazı ülkeler.  İran  Vatikan  İsrail

16 Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için kullandığı bir yönetim biçimidir.

17 Demokrasi ve cumhuriyeti aynı anda uygulayan bazı ülkeler  Türkiye  Almanya  İtalya  Avusturya

18


"1 2 3 5 Hangisi Daha Demokratik Demokrasinin Temel İlkeleri Demokrasi Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları