Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

2 - GÜMRÜK BİRLİĞİ - MEVZUATIMIZDA MENŞE KURALLARI - AB’DE YENİ MENŞE KURALLARI

3 GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

4 ANKARA ANLAŞMASI 12 EYLÜL 1963 HAZIRLIK DÖNEMİ (1963-1973) GEÇİŞ DÖNEMİ (1973-1995) (Katma Protokol – 13 Kasım 1970) SON DÖNEM (31 Aralık 1995 - … ) (Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı Kararı – 6 Mart 1995)

5 GÜMRÜK BİRLİĞİ Gümrük Birliği, taraf ülkelerin eşyasının tek bir gümrük alanı içinde, her türlü tarife ve eşdeğer vergiden muaf biçimde serbestçe dolaşabilmesi ve tarafların, üçüncü ülkelerden yapılan ithalata yönelik olarak aynı tarife oranlarını ve aynı ticaret politikasını uygulamalarıdır. Üçüncü ülkelere yönelik olarak aynı ticaret politikaları benimsendiğinden, Gümrük Birliği, serbest ticaret alanlarından daha ileri bir ticari entegrasyon modelidir.

6 GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMI ve TİCARET POLİTİKASI TARIM ÜRÜNLERİ GÜMRÜK HÜKÜMLERİ YASALARIN BİRBİRİNE YAKINLAŞTIRILMASI KURUMSAL HÜKÜMLER GENEL ve SON HÜKÜMLER

7 GÜMRÜK BİRLİĞİ KARARI MADDE 2: Gümrük Birliği, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsar. MADDE 3: Gümrük Birliği, tamamen veya, ilgili şartları karşılamak kaydıyla, kısmen Türkiye’de veya Topluluk’ta üretilen eşya ile üçüncü ülkelerden gelmiş olup Türkiye’de veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyayı kapsar. MADDE 16: Türkiye, beş yıl içerisinde Topluluğun tercihli ticaret rejimine uyum sağlayacaktır. MADDE 28: Türkiye, başta Topluluk Gümrük Kodu ve Gümrük Yönetmeliği olmak üzere Topluluğun gümrük mevzuatına uyum sağlayacaktır.

8 GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ (GİK) MADDE 3, 13, 28: Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı’yla kurulmuş olan Gümrük İşbirliği Komitesi, Gümrük Birliği Kararı’nın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları belirler. GİK, Topluluk ve Türkiye temsilcilerinin katılımıyla, bir kez Brüksel’de bir kez de Ankara’da olmak üzere yılda iki kez toplanmakta olup, Türk tarafının başkanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü tarafından yapılmaktadır. İlk olarak 26 Ekim 1970 tarihinde toplanan GİK, en son 29 Şubat 2012 tarihinde Brüksel’de 44. Toplantısı’nı gerçekleştirmiştir.

9 GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI GİK KARARLARI 1/96 sayılı Karar 1/99 sayılı Karar 1/2000 sayılı Karar 1/2001 sayılı Karar 1/2003 sayılı Karar 1/2006 sayılı Karar (KÖPRÜ MEVZUAT)

10 1/2006 sayılı Karar KÖPRÜ MEVZUAT TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA 2006/10895 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI Resmi Gazete Tarihi: 28 Eylül 2006 Sayısı: 26303 2007, 2008 ve 2009 yıllarında toplam dört kez değiştirilmiştir.

11 2006/10895 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI Amaç, Kapsam ve Tanımlar AB üyesi ülkeler - Almanya, - Hollanda, - Lüksemburg, - Avusturya, - İngiltere, - Macaristan, - Belçika, - İrlanda, - Malta, - Bulgaristan, - İspanya, - Polonya, - Çek Cumhuriyeti, - İsveç, - Portekiz, - Danimarka, - İtalya, - Romanya, - Estonya, - Kıbrıs, - Slovakya, - Finlandiya, - Letonya, - Slovenya, - Fransa, - Litvanya, - Yunanistan.

12 2006/10895 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI A.TR Dolaşım Belgeleri A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen, dört aylık bir geçerlilik süresi bulunan ve bir örneği Kararın I nolu Ekinde yer alan belgedir.

13 2006/10895 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafik Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafiğin kullanılmasına ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi tarafından izin verilir. Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi aynı zamanda hariçte işleme rejiminin başladığı gümrük idaresidir. Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da ikame ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanması için INF 2 Bilgi Formu kullanılır. INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.

14 2006/10895 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI Geri Gelen Eşya Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içerisinde geri gelen ve ihraç edildiği haliyle yeniden ithal edilmek suretiyle serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur. Geri gelen eşyanın muafiyetten yararlanabilmesi için ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından düzenlenen INF 3 Bilgi Formu kullanılır.

15 MENŞE KURALLARI

16 Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar Türkiye topraklarından çıkartılan madencilik ürünleri TÜRK MENŞELİDİR

17 EŞYANIN İTHAL ÜLKESİ HER ZAMAN MENŞE ÜLKESİ DEĞİLDİR! FRANSA (AB) MENŞE ÜLKESİ İSVİÇRE ARACI ÜLKE TÜRKİYE

18 Menşe kavramının önemi Eşyanın ithalatı esnasında gümrük vergilerinin hesaplanması Ticaret politikası önlemlerinin uygulanması (gözetim ve korunma önlemleri, miktar kısıtlamaları, anti-damping vergisi vb.) Dış ticarete ilişkin istatistiklerin tutulması

19 TERCİHSİZ MENŞE KURALLARI Miktar Kısıtlaması, Tarife Dışı Engeller, Antidamping Menşe Şahadetnamesi Menşe Şahadetnamesi Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. GK: Madde 17-21 GY: Madde 23-33 TERCİHLİ MENŞE KURALLARI Gümrük Vergisi İndirimi veya Muafiyeti EUR.1-EUR-MED Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı, Form A Menşe Belgesi İlgili serbest ticaret anlaşmaları eki menşe protokollerinde düzenlenmektedir. Menşe Protokollerine ilişkin Yönetmeliklere bakılacaktır. GTS için BKK

20 Gümrük Kanununda Eşyanın Tercihli Menşei Madde 22: Eşyanın tercihli menşei, - Türkiye’nin bazı ülke veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulamasını gerektiren anlaşmalarda yer alan tercihli tarife uygulamasından faydalanan eşya için söz konusu anlaşma ile - Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamasından faydalanan eşya için Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. (GTS)

21 Tercihli Menşeye İlişkin Yasal Düzenlemeler - Serbest Ticaret Anlaşmaları Kapsamında Ticaret - Avrupa Birliği ile Tarım Ürünleri Ticareti - Avrupa Birliği ile AKÇT Ürünleri Ticareti - Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Karşılıklı Taviz Verilmesi Esasına Dayananlar Tek Taraflı Taviz Verilmesi Esasına Dayananlar

22 EFTA Ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre & Lihtenştayn) İsrail AB (AKÇT ve Tarım Ürünleri için ayrı düzenlemeler) Makedonya Hırvatistan Bosna-Hersek Fas Filistin Tunus Suriye Mısır Gürcistan Arnavutluk Karadağ Sırbistan Ürdün Şili Lübnan (İmzalandı, henüz yürürlüğe girmedi) G. Kore (İmzalandı, henüz yürürlüğe girmedi) Serbest Ticaret Anlaşmamız (STA) Olan Ülkeler

23 Serbest Ticaret Anlaşmaları Moldova Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri ( ve Birleşik Arap Emirlikleri) Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri)BahreynKuveyt UmmanKatarSuudi Arabistan Mercosur (Güney Amerika Ortak Pazarı: Brezilya, Arjantin,Uruguay,Paraguay) Afrika-Karayip-Pasifik Topluluğu (Kamerun, Gana, Kongo DC). Morityus (Parafe edildi) MalezyaLibyaKolombiyaEkvadorUkrayna Müzakereler devam ediyor. Müzakereler devam ediyor.

24 AB-TÜRKİYE TİCARET REJİMİ Sanayi ve İşlenmiş Tarım Ürünleri Tarım Ürünleri AKÇT Ürünleri AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararı (Gümrük Birliği) AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/98 Sayılı Kararı 1996 tarihli STA Serbest Dolaşım (Menşeye dayanmaz) Tercihli menşeye dayanır. A.TR Dolaşım Sertifikası EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Sertifikası Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin BKK 28/9/2006 - 26303 Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 26/11/2009 – 27418 (M) 27418 (M) Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 26/11/2009 – 27418 (M) 27418 (M)

25 SERBEST DOLAŞIM İLE MENŞE FARKLI KAVRAMLARDIR! Bir eşyanın veya hammaddenin üçüncü ülkelerden gümrük vergilerinin ödenerek ithal edilmesi yani serbest dolaşıma sokulması, o eşyanın doğrudan Türk menşei kazandığı anlamına gelmez!

26 SERBEST DOLAŞIM İLE MENŞE FARKLI KAVRAMLARDIR! Serbest dolaşıma sokulan ve ihraç konusu eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin tarife pozisyonunun değiştirilmesi her zaman menşe kazandıran işlem değildir.

27 Eşyanın anlaşma kapsamında olması, Eşyanın anlaşma ile belirlenen kurallar çerçevesinde menşeli olması, Eşyanın menşeli olduğunu gösteren geçerli bir menşe ispat belgesine sahip olması, Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş olması. Eşyanın Tercihli Rejimden Yararlanma Koşulları

28 Uluslararası ticarette ikili veya çok taraflı anlaşmalarla birbirlerine bağlanmış ülkelerin birbirleri menşeli girdileri sınırsız ölçüde kullanmalarına imkan sağlayan sistemdir. Üretimde kullanılan girdilerin yeterli işçilik ya da işlemden geçmeleri koşulu aranmaz. MENŞE KÜMÜLASYONU

29 İkili Kümülasyon İkili kümülasyon, aralarında serbest ticaret anlaşması bulunan iki ülkenin birbirleri menşeli girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer ülkeye ihracatında tercihli ticarete konu olmasını imkan tanıyan sistemdir. Örneğin Türkiye-Gürcistan Serbest Ticaret Anlaşması

30 İkili Kümülasyon GÜRCİSTAN TÜRKİYE KUMAŞ EUR-1 GÖMLEK EUR.1

31 Çapraz Kümülasyon 1.Tarafların kabul ettiği bir sistem (Örneğin PAMK veya PAAMK Sistemi) 2.Sistem dahilinde tarafların birbirleriyle aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olmaları (STA Ağı) 3.Ülkelerin sisteme taraf her hangi bir ülke menşeli girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer bir ülkeye tercihli tarifeden yararlanmak suretiyle ihraç edilebilmesi

32 Çapraz Kümülasyon MISIR TÜRKİYE EUR.MED İSVİÇRE TÜRKİYE EFTA MISIR Aynı menşe kurallarına sahip kümülasyon sistemi mevcut

33 TAM KÜMÜLASYON İŞÇİLİK VE İŞLEM KÜMÜLASYONU 1.Tarafların kabul ettiği bir sistem 2.Sistem dahilinde tarafların birbirleriyle aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olmaları (STA Ağı) 3.Bir eşyanın menşe statüsü kazanabilmesi için birden fazla taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerin bir arada değerlendirilmesine olanak veren kümülasyon (Türkiye, Tunus ve Fas arasında)

34 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE KÜMÜLASYON TİPİ ÜLKEİKİLİ ÇAPRAZ PAMK ÇAPRAZ PAAMK ÇAPRAZ BATI BALKAN HırvatistanXx Bosna - Hersek XX MakedonyaXX FilistinX AT Tarım 1-98 XXX AKÇTXXX EFTAXXX İsrailXX FasXX TunusXX SuriyeXX MısırXX

35 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE KÜMÜLASYON TİPİ ÜLKEİKİLİ ÇAPRAZ PAMK ÇAPRAZ PAAMK ÇAPRAZ BATI BALKAN GürcistanX KaradağXX ArnavutlukXX SırbistanXX ÜrdünXX ŞiliX

36 Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Sisteme Dahil Olan Ülkeler: HırvatistanMakedonyaKaradağSırbistanTürkiye Avrupa Birliği Arnavutluk Bosna Hersek

37 PAAMK SİSTEMİ ÜLKELERİ Pan Avrupa Ülkeleri 1. Avrupa Topluluğu 2. Türkiye 3. EFTA Ülkeleri Akdeniz Ülkeleri 1. Ürdün* 2. Suriye * 3. Filistin 4. Mısır * 5. Fas * 6. Lübnan 7. Tunus * 8. Cezayir 9. İsrail * ve Faroe Adaları

38 PAMK SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON SON DURUM Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sisteminde ülkeler arasında STA AĞI tamamlanmıştır. PAMK ÜLKELERİ Türkiye Avrupa Birliği EFTA (İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), Tarafların birbirleri ile ticaretinde uyguladıkları menşe kuralları aynıdır. Türkiye açısından PAMK Sistemi 1 Ekim 1999 tarihinde başlamıştır.

39 PAAMK SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON SON DURUM Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sisteminde (PAAMK) ülkeler arasında henüz STA AĞI tamamlanmamıştır. Tarafların birbirleri ile ikili ticaretinde uyguladıkları menşe kuralları farklılık arz edebilmektedir.

40 DEĞİŞKEN GEOMETRİ 1- Eşyanın nihai imalatının yapıldığı ülke (ihraç ülkesi), 2- Eşyanın nihai varış ülkesi (ithal ülkesi), ve 3- Eşyanın menşe statüsünün kazanılmasına katılan tüm ülkeler (nihai ürüne hammadde temin eden ülkeler) arasında aynı menşe kurallarını içeren serbest ticaret anlaşmaları yürürlükte ise SİSTEME TARAF ÜLKELER ARASINDA KÜMÜLASYON VARDIR

41 AB-İSRAİL-TÜRKİYE ARASINDA STA AĞI VAR TÜRKİYE-SURİYE ARASINDA STA VAR ANCAK AB VE İSRAİL’İN SURİYE’YLE STA’SI YOK DEĞİŞKEN GEOMETRİ AVRUPA BİRLİĞİ İSRAİL TÜRKİYE SURİYE TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE MENŞE İSPAT BELGESİ EŞLİĞİNDE İHRAÇ EDİLEMEZ

42 PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE MENŞE İSPAT BELGELERİ 1. EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ 2. EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ 3. FATURA BEYANI 4. EUR-MED FATURA BEYANI

43 NEDEN EUR.1? NEDEN EUR.MED? 1-PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ’NDE; Tüm ülkeler aynı menşe kurallarını uyguluyorlar. (Geri ödeme yasağı hepsi için geçerli) Pan Avrupa Ülkelerinin tamamı birbirleri arasında STA’larını yürürlüğe koydular. 2- PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ’NDE; İkili ticarette farklı kurallar mümkün. (Geri ödeme yasağı ikili ticarette uygulanmaz; ancak PAMK Ülkeleri arasında her zaman uygulanır.) Pan Avrupa Akdeniz Ülkelerinin tamamı birbirleri arasında STA’larını yürürlüğe koymadılar.

44 Kümülasyona İlişkin Diğer Önemli Hususlar Doğrudan nakliyat ilkesi “No-Drawback” kuralı-Geri Ödeme Yasağı Genel Tolerans Kuralı Ülkesellik İlkesi Yetersiz İşçilik ve İşlem Yeterli İşçilik ve İşlem

45 Tamamen Elde Edilmiş Ürünler Nelerdir? Türkiye topaklarından çıkartılan madencilik ürünleri Türkiye’de hasat edilen bitkisel ürünler Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar Türkiye’de avcılık ve balıkçılıkla elde edilen ürünler Türkiye’de yapılan imalat sonucunda ortaya çıkan hurdalar Türkiye karasuları dışında Türk gemisi ile denizden çıkarılan balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler

46 Türkiye Menşeli Olmayan Girdiler Kullanılarak Yapılan Üretimde Menşe Tespiti Nasıl Yapılmaktadır? 1. Anlaşmaya taraf diğer ülke menşeli girdiler kullanılan üretimde menşe tespiti 2. Üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılan üretimde menşe tespiti

47 Anlaşmaya Taraf Diğer Ülke(ler) Anlaşmaya taraf diğer ülke(ler) a)İkili anlaşmalarda Türkiye’nin STA yaptığı diğer ülkedir. Türkiye-Şili STA’da diğer ülke Şili’dir. b) Çapraz kümülasyonda sisteme dahil kümülasyonun uygulanabilir olduğu tüm ülkelerdir. Örn. AB+TÜRKİYE+MISIR kümülasyonu.

48 Türkiye’de yapılan işlem ve işçilik yetersiz işlemin ötesinde mi? E H Türk Menşeli Türkiye’de eklenen katma değer diğer PAAMK menşeli girdilerin kıymetinden fazla mı? E Türk Menşeli En yüksek kıymete sahip girdi ile aynı ülke menşeli H Üretimde Türkiye + PAAMK Menşeli Girdiler Kullanılmış ise

49 Üçüncü Ülke Ne Anlama Gelir? Türkiye ve anlaşmaya taraf diğer ülke haricindeki tüm ülkeler menşe kuralları açısından üçüncü ülke olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin, AB’ye yönelik tarım ürünleri ihracatında ABD vb. Hırvatistan serbest ticaret anlaşması kapsamındaki ticarette İsrail vb. Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonunda sisteme taraf olmayan Gürcistan vb.

50 Üretimde 3. ülke (PAAMK sistemine dahil kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkelerin dışındaki ülkeler) menşeli girdi kullanılmış ise 3. ülke menşeli girdi, STA ve Yönetmelik eki II sayılı Listede belirtilen işlem ve işçilikten geçmiş mi? Türk Menşeli Türk Menşeli Değil E H

51 Türkiye ile AB Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsü

52 Tedarikçi Beyanı Nedir? Tedarikçi beyanı Türkiye ile AB arasında serbest dolaşımda bulunan ve PAAMK’a veya Batı Balkan MKS’nedahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsünü kanıtlayan belgedir. Tedarikçi Kimdir? Ticarete konu eşyayı Topluluk veya Türkiye’de üreten ya da Topluluk veya Türkiye’deki alıcıya tedarik eden satıcıdır. Mevzuat Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 28/9/2006 tarih ve 26303 Sayılı R.G (BEŞİNCİ BÖLÜM)

53 FAS TR AB EUR.MED MISIR “Cumulation applied with Turkey and Morocco” (AB Menşeli) A.TR Tedarikçi Beyanı “Cumul applied with Morocco” Türk menşeli

54 - Menşeli girdilerin kıymeti (tedarikçi beyanı ya da kayıtlarından) - Menşeli olmayan girdilerin kıymeti (ithalat esnasında beyan edilen gümrük kıymeti) - Ücretler (İşçilik maliyetleri) - Karlar - Harcamalar (idari masraflar, satış ve pazarlama masrafları) - Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ödemeler (Patent harcamaları) Fabrika Çıkış Fiyatı

55 - Nihai ürünün ihracı esnasında ihracatçıya geri ödenen dahili vergiler ve -Nihai ürünün müşteriye gönderilmesine dair taşımacılık maliyetleri dahil edilmez. Fabrika Çıkış Fiyatı

56 SONUÇLAR 1 ÜLKEMİZDE TERCİHLİ TİCARETE YÖNELİK MENŞE KURALLARI 4 AYRI YÖNETMELİKTE VE 2 BKK’DA DÜZENLENMEKTEDİR.

57 SONUÇLAR 2 1) İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Gürcistan, Filistin) 2) PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB, EFTA, Mısır, Fas, Tunus, İsrail, Suriye, Ürdün)

58 SONUÇLAR 2 3) BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna- Hersek, Arnavutluk, Hırvatistan) 4) ŞİLİ’YLE İKİLİ KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

59 SONUÇLAR 3 GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (KOSOVA)

60 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YENİ MENŞE KURALLARI

61 PAAMK SİSTEMİ Menşe kuralları halihazırda yürürlükte olan STA'larımız eki menşe kurallarına büyük oranda uyum göstermekle birlikte, bazı hükümler itibariyle esneklikler taşımaktadır (İlave tanımlar getirilmesi, tamamen elde edilmiş ürünlerde gemilerdeki mürettebat kuralının kaldırılması v.b). Bölgesel Konvansiyonun ülkemizde iç onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından mevcut STA eki menşe protokollerinin yerini almasına yönelik çalışmalar başlayacaktır. Diğer taraftan Pan Avrupa Akdeniz Ticaret Bakanlarının Çalışma Grubuna verdiği görev çerçevesinde, yürürlüğe konması amaçlanan Bölgesel Konvansiyon metninin revize edilmesi planlanmaktadır. Bölgesel Konvansiyon : PAAMK Sisteminde yer alan ülkelerin Serbest Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokollerinin yerini alacak

62 62 AB YENİ MENŞE KURALLARI AB’DE GTS MENŞE KURALLARINDA NEDEN DEĞİŞİKLİĞE GEREKSİNİM DUYULDU? KASIM 2001 – DTÖ - DOHA KALKINMA GÜNDEMİ 18 ARALIK 2003 – YEŞİL KİTAP (Menşe Kurallarının Geleceği) 16 Mart 2005 – TEBLİĞ (Geleceğe Dair Yönelimler) 2010 – YÖNETMELİK İÇİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

63 63 AB YENİ MENŞE KURALLARI AB’DE GTS MENŞE KURALLARINDA GENEL OLARAK NE DEĞİŞTİ? TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYAN KATMA DEĞER KURALI SEKTÖR BAZINDA DESTEKLEYİCİ ÖZEL KURALLARLA GERÇEKÇİ HALE GETİRİLDİ YARARLANAN ÜLKELERİN GERÇEKTEN FAYDA SAĞLAYABİLMESİ İÇİN YÜZDE EŞİKLERİ YÜKSELTİLDİ

64 64 AB YENİ MENŞE KURALLARI AB’DE GTS MENŞE KURALLARINDA GENEL OLARAK NE DEĞİŞTİ? % 10 İSTİSNA KURALINDA EŞİK % 15’E YÜKSELTİLDİ BÖLGESEL KÜMÜLASYON OLANAĞI ESNETİLDİ NORVEÇ VE İSVİÇRE’YLE MEVCUT ÇAPRAZ KÜMÜLASYONA TÜRKİYE DE DAHİL EDİLDİ

65 65 AB YENİ MENŞE KURALLARI AB’DE GTS MENŞE KURALLARINDA GENEL OLARAK NE DEĞİŞTİ? DOĞRUDAN NAKLİYAT KURALI ESNETİLDİ MENŞE BELGESİ OLARAK FORM A YERİNE DOĞRUDAN İHRACATÇI BEYANI UYGULAMASINA GEÇİLDİ KAYIT ALTINA ALINAN İHRACATÇILARIN TAKİBİ İÇİN BİR VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

66 66 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER 1511 – Bitkisel sıvı yağlar (Soya, yer fıstığı, palm yağı gibi) Eski Kural: Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat (4’lü bazda tarife pozisyonu değişikliği) Yeni Kural: Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat (6’lı bazda alt tarife pozisyonu değişikliği) DAHA ESNEK

67 67 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER 3303 00 10 – Parfümler GTS Eski Kural: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat Yeni Kural: EAGÜ için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat Diğer faydalanan ülkeler için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat BÖLGESEL KONVANSİYON Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat DAHA ESNEK

68 68 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER 6203 – Erkekler için takım elbise Eski Kural: İplikten imalat (Çift dönüşüm- Double transformation) Yeni Kural: : EAGÜ için: Mensucattan imalat (Tek dönüşüm – Single transformation) Diğer faydalanan ülkeler için: Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma DAHA ESNEK

69 69 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER 7301 10 – Palplanşlar GTS Eski Kural: 7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat (Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelikten imalat) (Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelikten imalat) Yeni Kural: 7207 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat (Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamullerden imalat) DAHA ESNEK

70 70 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLERGTS 8528 72 40 – LCD Televizyonlar Eski Kural: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 25‘ini geçmeyen imalat Yeni Kural: EAGÜ için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat Diğer faydalanan ülkeler için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat DAHA ESNEK

71 71 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER BÖLGESEL KONVANSİYON 8528 72 40 – LCD Televizyonlar Eski Kural: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen ve kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin kıymetini geçmeyen imalat Yeni Kural: Ürünün yer aldığı pozisyon (8528) ve 8529 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat DAHA ESNEK

72 72 AB YENİ MENŞE KURALLARI ÖRNEKLER 8703 31 10 10 – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyen dizel veya yarı dizel binek otomobilleri Eski Kural: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40‘ını geçmeyen imalat Yeni Kural: EAGÜ için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat Diğer faydalanan ülkeler için: Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat DAHA ESNEK

73 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER 0312 306 78 89-78 84-82 82 a.dayioglu@gtb.gov.tr


"T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları