Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri"— Sunum transkripti:

1 Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri

2 Küreselleşme , Uluslararasılaşma
Uluslar arasılaşma- ülkenin sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade eder Küreselleşme- uluslar arasılaşmanın çok ileri ve karmaşık durumunu, yani, bir şirketin dünya üzerine yayılmış ve dağınık ekonomik faaliyetlerinin bir ölçüde entegrasyonunu ifade eder Küreselleşme , Uluslar arasılaşma- Dünyanın her hangi bir köşesindeki değişimin hızla diğer yörelere yayılmasını sağlamaktadır

3 Küresel Stratejilere Geçiş Aşamaları

4 Küresel Stratejinin Faydaları
Maliyet Düşürme Ürün ve Programların Kalitesini İyileştirmek Müşteri Tercih ve Önceliklerini Sağlama Rekabet Kaldıracını Yükseltme

5 Küreselleşme Stratejilerinin Sakıncaları
Yeni pazarlara girme,karlılığı artırma amacına hizmet etmeyebilir Tüm Dünya pazarlarına hitap edebilecek ürün standardı hiçbir müşteriye uygun olmayabilir Ürün hiçbir müşteriyi tatmin etmediği için farklı ve ya yeni ürün üretmek gerekebilir Küresel firmaların masraflarını azaltmak amacıyla faaliyette bulundukları her ülke pazarına tekdüze pazarlama uygulamaları yerel müşterilerin tepkisini çeke bilir

6 Endüstriyi Küreselleşmeye Yönelten Özellikler
Pazar koşulları Maliyet Koşulları Hükümetlerin sağladığı koşulları Rekabet Koşulları

7 Pazar koşulları müşteri davranışı ve dağıtım kanallarının yapısı ile ilgilidir. Homojen müşterilerin bulunması ürün standartizasyonunu kolaylaştırıyor.Çok sayıda mal sunumu yerine standartize küresel malların pazara arzı kolaylaşır. Yine küresel pazarlama kanallarının mevcudiyeti ürünlerin fiyatlandırılmasını ve dağıtımını kolaylaştırır. Maliyet koşulları. Dünya çapında üretim merkezleri oluşturarak düşük maliyetli ve yüksek kaliteli ürünlerin üretilebilmesi ancak o endüstrinin yatırım yapılan bölgelerde ortalama üretim maliyetlerini minimum düzeyde tutacak üretim miktarlarına bağlıdır.

8 Hükümetlerin sağladığı koşullar
Hükümetlerin sağladığı koşullar. Bu koşullar ulusal hükümetlerin her hangi bir endüstri için belirledikleri kurallarla bağlıdır. Ev sahibi konumundaki hükümetlerin uyguladıkları ithalat tarifeleri , kotalar , ihracat destekleri ,nakit ,para akışı ; kar transferi sınırlamaları küreselleşme potansiyelini etkiler. Rekabet koşulu bu koşullar rakiplerin kendi endüstrilerinin küreselleşme potansiyelini yükseltmeleriyle ilgilidir. Eğer bir endüstri faaliyetde bulunduğu ülkeleri işletme fonksiyonları açısından birbirine bağlarsa, maliyetleri düşürebilme imkanı elde ederek küreselleşme potansiyelini hızlandırır.

9 Endüstri Türleri Bakımından Küreselleşmeye Yatkınlık
Tekstil Endüstrisi Otomotiv Endüstrisi Elektronik Endüstri Hizmet üreten Endüstriler Küreselleşmeye Direnen Endüstriler

10 Uluslararası Faaliyetler İçin Üç Farklı Strateji Yapısı
Uluslararası Strateji Melez Strateji Küresel Strateji

11 Uluslararası Strateji
Genel Merkez Birim 1 Birim 3 Birim 2

12 Küresel Strateji Genel Merkez Birim 1 Birim 3 Birim 2

13 Melez Strateji Genel Merkez Birim 1 Birim 3 Birim 2

14 İşletmelerin uluslararası pazarlara girmek istemelerinin nedenleri
Atak nedenler : Savunmacı Nedenler: Yeni Pazarlar arayışı Bulunan yerel pazarı koruma Maliyetleri azaltma ve daha yüksek karlara ulaşma Diğer pazarları koruma Hammadde arzı güvencesi Tepe yönetiminin büyüme ve genişleme arzusunu tatmin etme Teknoloji kazanma Cografi farklılaşma Yeni faaliyetler için temel oluşturma

15 Yabancı ülkelere yapılan yatırımın kontrol arzusunun en düşük olduğu giriş biçimi ihracat olurken , hem yatırım riskinin ve hem de yapılan yatırımın kontrol arzusunun derece derece arttığı giriş biçimleri, sırasıyla lisanslanma, franchising, yatırım ortaklığı ve doğrudan yatırımdır.

16

17 Stratejik İşbirlikleri

18 Stratejik İşbirliği nedir?
Şirketlerin işbirliklerini küreselleşme ortamında gerçekleştirmeleri bir anlamda stratejik işbirliği kavramının da küresel eksende ele alınmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, stratejik işbirlikleri, küresel şirketlerin; bazen sermaye piyasalarındaki hisseleri toplamak, bazen ülke içinde, bazen sınır ötesindeki şirketlerle stratejik işbirlikleri kurarak, bazen de rakip gördükleri şirketi satın alarak, rakiplerinin karşısına çıkma yoluna gitmeleridir.

19 Stratejik işbirlikleri, öncelikle şirketler arasında entegrasyonlar, işbirlikleri ve stratejik bağların gittikçe artması, ortak girişim, personel mübadelesi, ortak proje, mülkiyet ortaklığı veya ortak üretim gibi yollarla, yakın bağlar kurulması yoluyla, faaliyetlerini yürütmektedirler.

20 Stratejik İşbirliklerinde Küreselleşmenin Etkisi
Küreselleşen dünyada ve artan rekabet ortamında, piyasada varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla organizasyonel değişim sürecine girmek durumunda kalan şirketler, küresel rekabette üst sıralarda yer alabilmek için yeniden yapılanma sürecine girmeleri, rakipleriyle stratejik birlikler kurmaları ve bütünleşmeleri gerekliliğinin farkına varmışlardır

21 Stratejik İşbirliği Süreci
1 İşbirliğinin Oluşturulması 2 İşbirliğinin Yönetilmesi 3 İşbirliğinin Değerlendirilmesi

22 Terminoloji Toplam Kalite Yönetimi Otomasyon Girişim Resesyon
Uluslar arasılaşma Lojistik

23 Toplam kalite yönetimi ya da kısaca TKY; müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalite gereksinimlerinin, sistematik bir yaklaşımla ve tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Otomasyon, bir işin insan ile makine arasında paylaşılmasıdır. Toplam işin paylaşım yüzdesi otomasyonun düzeyini belirler Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. 

24 Resesyon, reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir Uluslar arasılaşma- ülkenin sınırlarını aşan ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşmasını ve çoğalmasını ifade eder Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir.  Lojistik,nakliye, , depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar.


"Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları