Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

METALOGRAFİ Genel Bilgi Temel Kristal Yapıları. Genel Bilgi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzemelerin özellikleri ile mikroyapıları arasındaki ilişkinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "METALOGRAFİ Genel Bilgi Temel Kristal Yapıları. Genel Bilgi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzemelerin özellikleri ile mikroyapıları arasındaki ilişkinin."— Sunum transkripti:

1 METALOGRAFİ Genel Bilgi Temel Kristal Yapıları

2 Genel Bilgi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzemelerin özellikleri ile mikroyapıları arasındaki ilişkinin irdelenmesi Malzeme Bilimi’nin temelini oluşturmaktadır. Bir Malzeme Mühendisi; - İstenilen uygulama için fiyat ve performans değerlendirmesi yaparak uygun malzeme seçimi - Malzemelerin özellikler limitlerinin ve özelliklerindeki kullanıma bağlı değişimin anlaşılması - İstenilen özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi görevlerini uygulayabilecek yetkinliğe sahip olmalıdır. Mikroyapı Karakterizasyon Özellik Performans Proses

3 Genel Bilgi Mikroyapı Atomik düzeyde: Atomların farkı şekillerde dizilimi/düzeni. Örneğin grafit (kalem ucu) ile elmas arasındaki tek fark C atomlarının dizilimidir. Mikroskopik düzeyde: Malzemelerin tanelerinin dizilimi. Örneğin buzlu camların geçirgenliğinin ayarlanması amorf yapı içerisindeki kristal tanelerin dizilimine bağlıdır. Ya da, nanoyapıya sahip malzemeler ile daha büyük taneli yapılar arasındaki özellik farkları.

4 Genel Bilgi Özellikler Malzemelerin çevresel etkenlere karşı verdiğin tepkiler malzemelerin özellikleri olarak tanımlanabilir. Örneğin, mekanik, elektriksel veya manyetik özellikler, malzemelerin mekanik, elektriksel veya manyetik güçlere verdikleri tepkidir. Malzemelerin diğer önemli özelliklerinden başlıcaları termal özellikler (termal iletkenlik, ısı kapasitesi), optik özellikler (ışığın absorpsiyonu, geçirimi veya yansıtılması) ve kimyasal özellikler (korozyon dayanımı) olarak sıralanabilir. Proses Malzemelere uygulanan ısıl, mekanik ve benzeri işlemler ile mikroyapılarının, dolayısıyla, özelliklerinin değiştirilmesidir.

5 Kristal Yapılar 7 Kristal Sınıfı Bravais Latisleri 4 Latis Tipi Auguste Bravais (1811-1863) 7 Kristal Sınıfı hmk ymk hsp

6 Hacim Merkezli Kübik 4r Örnekler: Baryum (Ba), Krom (Cr), Sezyum (Cs), α-Demir (Fe), Potasyum (K), Lityum (Li), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Niyobyum (Nb), Tantal (Ta), Vanadyum (V), Tungsten (W)...

7 Yüzey Merkezli Kübik 4r Örnekler: Gümüş (Ag), Alüminyum (Al), Altın (Au), Kalsiyum (Ca), Bakır (Cu), İridyum (Ir), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Paladyum (Pd), Platin (Pt), Stronsiyum (Sr)...

8 Hekzagonal Sıkı Paket Örnekler: Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Hafniyum (Hf), Magnezyum (Mg), Osmiyum (Os), Rodyum (Rh), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Zirkonyum (Zr)...

9 Miller İndisleri – Yönler Orjinden geçip herhangi bir latis noktasına giden r vektörü: Burada a, b, c bazal vektörlerdir ve yalnızca r vektörünün yönünü belirlerler. William Hallowes Miller (1801-1880) Miller İndisleri latis içerisindeki düzlemlerin yönelimlerini birim hücre baz alınarak tanımlamaya yarayan bir yöntemdir. -Tek kristalli yapıların şekilleri -Bazı malzemelerin mikroyapısal formları -X-Işınları paternlerinin yorumlanması -Dislokasyon hareketlerinin incelenmesi

10 Miller İndisleri – Yönler Miller indisi → [53] 1- Bitiş noktasını başlangıç noktasından çıkar. 2- Köşeli parantez içinde göster.

11 Miller İndisleri – Yönler Miller indisi → [42] → 2[21] → [21] _ _ _

12 Miller İndisleri – Yönler [010] [100] [001] [110] [101] X Y Z [110] _ [111] Hacim diagonali

13 Miller İndisleri – Yönler İndeksKübik Latis İçin Yön Ailesi ÜyeleriSayı 3 x 2 = 6 6 x 2 = 12 4 x 2 = 8 Sembol Alternatif sembol [ ]→Belirli bir yön [[ ]]→Yön ailesi

14 Miller İndisleri – Düzlemler 1- Eksenler boyunca kestiği noktaları bul → 2 3 1 2- Tersini al → 1/2 1/3 1 3- En küçük tamsayıya göre çarp → 3 2 6 4- Paranteze al → (326)

15 Miller İndisleri – Düzlemler X Y Z Kesişim → 1   Düzlem → (100) Kesişim → 1 1  Düzlem → (110) Kesişim → 1 1 1 Düzlem → (111)

16 Miller İndisleri – Düzlemler  Bilinmeyen yön → [uvw]  Bilinmeyen düzlem → (hkl)  2 basamaklı indisler virgül ile ayrılabilir → (12,22,3) ya da (12 22 3)  Kübik latis/kristallerde [hkl]  (hkl) Düzlem ve yönler ile ilgili bazı önemli noktalar:

17 Miller İndisleri – Düzlemler X düzlemi orijin noktasından geçiyor! Kesişim →  0  Düzlem → (0  0) Miller indislerinde sonsuz ifadelerinden kaçınıyoruz! Bu gibi durumlarda, ilgili düzlemi 0 olmayan eksenleri boyunca bir birim uzaklığa taşıyoruz ve Miller indisini hesaplıyoruz. Bu düzlemleri kullan! Orijin noktasından geçen düzlem Kesişim → 0 0  Düzlem → (   0)

18 Miller İndisleri – Düzlemler Kesişim→  ½  Düzlem → (0 2 0) (020), (010) düzleminin yarısi kadar mesafeye sahiptir.

19 Miller İndisleri – Düzlemler h, k, l, arttıkça d azalır.

20 Miller İndisleri – Düzlemler İndeks Kübik latisdeki üye sayısı d hkl {100}6 {110}12 (110) yüzey diagonalini ikiye keser. {111}8 (111) Hacim diagonalini üçe keser. {210}24 {211}24 {221}24 {310}24 {311}24 {320}24 {321}48

21 Miller İndisleri – Düzlemler Sembol Alternatif Sembol Yön [ ][uvw]→Belirli bir yön [[ ]]→Yön ailesi Düzlem ( )(hkl)→Belirli bir düzlem { }{hkl}(( ))→Düzlem ailesi Nokta..xyz.[[ ]]→Belirli bir nokta : :xyz:→Nokta ailesi

22 Miller-Bravais İndisleri – Düzlemler ‘k’ indeksi ‘h’ indeksi ‘i’ indeksi ‘l’ indeksi Hekzagonal latisler ve kristaller Miller-Bravais İndisleri olarak adlandırılan dörtlü indeksleme ile gösterilir. (h,k,i,l) Bu dört indeksten; - İlk üçü taban düzlemine ait simetrik indekslerdir. - Üçüncü indeks gereksiz olabilir çünkü ilk iki indeksten çıkarılabilir. h + k = -i (Yalnızca yön ve düzlemlerin aynı sayıda indekse sahip olması için verilmektedir.) - Dördüncü indeks ‘c’ eksenini temsil eder.

23 Miller-Bravais İndisleri – Düzlemler (h k i l) i =  (h + k) a1a1 a2a2 a3a3 Kesişim→ 1 1 - ½  Düzlem→ (1 1  2 0)

24 Miller-Bravais İndisleri – Düzlemler a1a1 a2a2 a3a3 Kesişim →  1 -1  Miller → (0 1 0) Miller-Bravais → (0 1  1 0) Kesişim → 1 -1   Miller → (1  1 0 ) Miller-Bravais → (1  1 0 0 )

25 Miller-Bravais İndisleri – Düzlemler a1a1 a2a2 a3a3 Kesişim → 1 1 - ½  Düzlem → (1 1  2 0 ) Kesişim → 1 -2 -2  Düzlem → (2  1  1 0 )

26 Miller-Bravais İndisleri – Düzlemler Kesişim → 1 1 - ½ 1 Düzlem → (1 1  2 1) Kesişim → 1   1 1 Düzlem → (1 0  1 1)

27 Miller-Bravais İndisleri – Yönler [1120] Yönü _ a1a1 a2a2 a3a3 Projeksiyona/2 −a Kafes Parametresine Göre Normalizasyon 1/2 −1 Çarpan22−2 İndeks [1 1  2 0]

28 Miller-Bravais İndisleri – Yönler _ [1010]

29 Miller-Bravais İndisleri – Yönler Miller Miller-Bravais dönüşümü [UVW] [uvtw]


"METALOGRAFİ Genel Bilgi Temel Kristal Yapıları. Genel Bilgi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzemelerin özellikleri ile mikroyapıları arasındaki ilişkinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları