Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKRİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İŞ KAZALARININ İLİŞKİSİ GÜTF HALK SAĞLIĞI ABD EPİDEMİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKRİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İŞ KAZALARININ İLİŞKİSİ GÜTF HALK SAĞLIĞI ABD EPİDEMİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ."— Sunum transkripti:

1 ELEKRİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İŞ KAZALARININ İLİŞKİSİ GÜTF HALK SAĞLIĞI ABD EPİDEMİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ

2 Hazırlayan Saffet TATMA Danışman Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

3 SUNUM PLANI  Giriş: Çalışmanın Konusu ve Amacı  Gereç ve Yöntem  Bulgular ve Tartışma  Sonuç ve Öneriler

4 GİRİŞ  İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasaların artması ve denetimlerin oturmasıyla iş kazalarının önemi daha da arttı.  İş kazaları sonucu meydana gelen iş kayıpları ise işletmelere büyük maddi külfetler getirmekte  En büyük zararı ise her zaman kazayı geçiren işçi görmektedir.

5 GİRİŞ  İş kazalarının önlenmesi için İSG eğitimleri kurum içi ve kurum dışı olarak verilmeye çalışılmakta.  Niceliksel olarak verilen eğitimlerde artış olsa da bu eğitimlerin niteliği ve etkisi tartışmalıdır.  Bu çalışmada çalışanların eğitim durumları ve aldıkları İSG eğitimleri ile iş kazalarının ilişkisi araştırılmıştır.

6 GEREÇ ve YÖNTEM  Çalışma Ankara iinde bulunan ve elektik sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada yapılmıştır.  320 çalışan içinde 297 sine ulaşılmış ve fabrika revirinde yüzyüze görüşme ile anketler doldurulmuştur.  Anketlerde demografik özelliklerin ayıran sorular haricinde 16 soru sorulmuş ve cevap istenmiştir.

7 GEREÇ ve YÖNTEM  Anket sonuçları SPSS 22.0 programına girilerek analizleri yapılmıştır.  Eğitim düzeyleri ve alınan eğitimin türü, zamanı ve yerine göre çeşitleri ile iş kazası arası ilişki Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile değerlendirilmiştir.

8 BULGULAR  Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 32 dir. En yüksek yaş 60, en düşük yaş ise 18 dir.  Çalışanların 289 ( %97.3) u erkek, 8 (%2) i kadındır, % 73 si evli ve % 27 si bekardır.  Mavi yakalar % 86, beyaz yakalar ise % 14 tür.

9 BULGULAR  İSG konusundaki bilgilerin en çok ediniliş yerinin % 24 ile kurum içi eğitimler ve % 22 ile sosyal medya olduğu görülmüştür.

10

11

12

13

14

15

16 SONUÇ ve TARTIŞMA  Alınan eğitim ile iş kazaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  Eğitim düzeyi arttıkça iş kazası azalmıştır. Ancak bunu farklı nedenlere bağlamak mümkün olabilir.  İşbaşı eğitimlerinin niteliğinin arttırılması ise iş kazalarını önlemede etkili olacağı görülmüştür.

17 SONUÇ ve TARTIŞMA  İSG konusundaki bilgilerin kurum içi eğitimler ve sosyal medyadan alındığı göz önünde bulundurulduğunda bu noktalara ağırlık verilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.  Anket soruları hazırlanırken daha dikkatli ve konulara özel eğilecek şekilde olmalı.


"ELEKRİK SEKTÖRÜNDE EĞİTİM DÜZEYİ İLE İŞ KAZALARININ İLİŞKİSİ GÜTF HALK SAĞLIĞI ABD EPİDEMİYOLOJİ PROJE ÖDEVİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları