Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ
Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

2 Haritada Yavuz’un seferlerini gösteriniz
Osmanlı Devleti’nin Yavuz döneminde sadece doğuya sefer düzenlemesinin nedenleri neler olabilir? Haritada Yavuz’un seferlerini gösteriniz Nurdan Gül Kökten

3 YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI: 1) Şehzadeler Sorunu 2) İran Seferi
Çaldıran Savaşı(1514) 3) Turnadağ savaşı(1515) 4) Mısır Seferi(Memlük Seferi) Mercidabık Savaşı Ridaniye Savaşı Nurdan Gül Kökten

4 Şehzadeler Sorunu Şehzade Ahmed- Amasya, Şehzade Korkut-Manisa, Şehzade Selim-Trabzon, Şehzade Şehinşah-Konya. Tahtın en büyük adayı Ulu Şehzade Ahmed'di Selim, babasıyla görüşme bahanesiyle Kefe üzerinden Edirne'ye geçti. II.Bayezit, Selim'e Rumeli'de bir sancak vermeyi vaat ederek geri dönmesi için onu ikna etti. Ancak Selim, Ahmed'in İstanbul'a davet edileceğini duyunca geri dönmekten vazgeçerek Çorlu'ya gitti. Çorlu'da yapılan savaşta babasına yenilen Selim kaçarak Kefe'ye döndü. Oğlu Şehinşah'ın ölümüyle sağlığı bozulan II.Bayezit, Şehzade Ahmed taraftarı devlet adamlarının baskısıyla tahtan çekilmeye razı oldu. Şehzade Ahmed, Üsküdar'a kadar gelir ancak Selim'in sultan olmasını isteyen yeniçerilerin ayaklanması yüzünden İstanbul'a giremez. II.Bayezit, Yeniçerilerin isteklerini kabul ederek Selim lehine tahtan çekilir. Dimetoka'ya giderken 10 Haziran 1512'de Abalar köyü mevkiinde vefat eder. Tahta geçtikten sonra Selim, Ahmed'le mücadele etmek için Anadolu'ya geçer. 15 Nisan 1513'de Yenişehir Ovası'nda yapılan savaşta Ahmed'i yenerek ortadan kaldırır. Diğer kardeşi Korkut ve kardeşlerinin oğullarını da boğdurur.

5 1. OSMANLI - SAFEVİ İLİŞKİLERİ
Şah İsmail Yavuz Sultan Selim Nurdan Gül Kökten

6 Çaldıran’ın yerini gösteriniz
Nurdan Gül Kökten

7 ÇALDIRAN SAVAŞI Nurdan Gül Kökten Kaçyılında 1514 Yavuz Sultan Selim
Şah İsmail Nedenleri Safevilerin Anadolu’da şiiliği yaymak için isyan çıkarması Sonuçları: Safeviler yenildi Anadolu’da şii tehlikesi bir süre önlendi ÇALDIRAN SAVAŞI Nurdan Gül Kökten

8 C) TURNADAĞ SAVAŞI(1515) Bu savaşla Anadolu Beyliklerinin(Dulkadir ve Ramazanoğulları) siyasi varlığı kesin olarak sona erdi. Böylece Anadolu Türk Birliği sağlandı. Nurdan Gül Kökten

9 Mecidabık ve Ridaniye’nin yerlrini gösteriniz
Nurdan Gül Kökten

10 1. Hicaz su yolları meselesi
Fatih Döneminde Osmanlı- Memlük ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

11 2. Memlüklerin Cem Sultan'ı himaye etmeleri
II. Bayezit Döneminde Osmanlı- Memlük ilişkilerinin bozulma nedenleri nelerdir Nurdan Gül Kökten

12 Memlüklülerle hangi beylik yüzünden çekişmeler olabilir
3. Osmanlılar ile Memlükler arasında Dulkadiroğulları yüzünden çekişme. Memlüklülerle hangi beylik yüzünden çekişmeler olabilir II. Bayezit Döneminde Karaman oğulları alınınca hangi beyliklerle komşu olundu Nurdan Gül Kökten

13 Memluklular Osmanlıya karşı hangi devletle ittifak kurabilirler
4.Memlüklerin Şah İsmail ile ittifak kurmaları. Memluklular Osmanlıya karşı hangi devletle ittifak kurabilirler Nurdan Gül Kökten

14 Görsele göre Mısır seferinin nedenini söyleyiniz
5.Yavuz'un Memlük topraklarını ele geçirerek BAHARAT yolunu denetim altına almak istemesi. Görsele göre Mısır seferinin nedenini söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

15

16 Görsele göre Mısır seferinin sonucunu söyleyiniz
1.Memlük devleti yıkıldı ve İslam birliği sağlandı. Osmanlı Toprağı Görsele göre Mısır seferinin sonucunu söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

17 Mısır seferinin sonucunda hangi ülkeler Osmalı Devletine katılmıştır
2.Mısır, Suriye, Hicaz ve Filistin  Osmanlıya bağlandı. Mısır seferinin sonucunda hangi ülkeler Osmalı Devletine katılmıştır Nurdan Gül Kökten

18 3.Doğu Akdeniz hakimiyeti ve baharat yolu Osmanlıya geçti.
Görsele göre Mısır Seferinin sonuçlarını söyleyiniz Baharat yollarının Osm. Devletine bir kazanç sağlamış mıdır Nurdan Gül Kökten

19 Görsele göre Mısır Seferinin sonuçlarını söyleyiniz
4.Kutsal Emanetler ve Halifelik Osm.Devletine geçti Görsele göre Mısır Seferinin sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

20 Görsele göre Mısır Seferinin sonuçlarını söyleyiniz
5.Venedik Cumhuriyeti’nin Kıbrıs için Memluklere ödediği vergi, bu seferden sonra Osmanlı Devleti’ne ödenmeye başlandı. Doğu Akdeniz de Kıbrıs dışında Osmanlı egemenliğine girdi. Görsele göre Mısır Seferinin sonuçlarını söyleyiniz Nurdan Gül Kökten

21 1. I. Anadolu Türk birliğinin sağlanması II
1. I. Anadolu Türk birliğinin sağlanması II. Doğu Anadolu'nun Osmanlı hakimiyetine girmesi III. Baharat Yolunun Osmanlı hakimiyetine girmesi IV. Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi  Yukarıdaki gelişmelerden Yavuz dönemine ait olmayanı hangisidir? A) I B) II C) III D) IV  Nurdan Gül Kökten

22 3. Aşağıda Yavuz dönemindeki savaşlar ve bu savaşların yapıldığı devletler eşleştirilmiştir.Bu eşletirmelerden hangisi yanlıştır? A) Çaldıran - Safeviler B) Turnadağ - Karaman oğulları  C) Mercidabık - Memlükler D) Ridaniye - Memlükler  Nurdan Gül Kökten

23 2. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır seferinin sonuçlarından biri değildir? A) Akdenizin Türk Gölü haline gelmesi B) Osmanlı hazinesinin zenginleşmesi C) Önemli ticaret yollarından birinin Osmanlıların eline geçmesi D) Kutsal emanetlerin İstanbul'a getirilmesi Nurdan Gül Kökten

24 4. Osmanlı padişahları hangi olay sonucunda "halife ünvanını taşımaya başladılar? A) Çaldıran Savaşı B) Anadolu'daki Şii isyanlarının bastırılması C) Abbasi Devleti'nin yıkılması D) Memluk Devleti'nin yıkılması Nurdan Gül Kökten

25 5. Osmanlı tarihinde "Mısır Seferi" olarak bilinen sefer sırasında yapılan savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? A) Çaldıran - Mercidabık B) Ridaniye - Otlukbeli  C) Otlukbeli - Turna dağı D) Mercidabık - Ridaniye Nurdan Gül Kökten

26 6. Safevi Devleti, hangi devletin toprakları üzerinde kurulmuştur
6. Safevi Devleti, hangi devletin toprakları üzerinde kurulmuştur? A) Akkoyunlular B) Fatımîler C) Kara koyunlular D) Timur İmparatorluğu  Nurdan Gül Kökten


"YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları