Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR"— Sunum transkripti:

1 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
HALİFELİK SÜRECİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI Halifelik,Müslümanlarda baş imamlık göreviydi.Hazreti Muhammed (SAV) sağlığında imamlara kendi adına namaz kıldırmak yetkisini vererek kendisi baş imam olmuştu. Hz.Muhammed (SAV), Müslümanların din ve dünya işlerinin başkanı idi. Hazreti Muhammed(SAV) ‘in ölümü ile birlikte,Peygamberler’in yaptığı işleri yapacak olan ve Halife adı verilen ve Peygamberin Vekili sayılan bir başkan seçtiler. Böylece Halife Kelimesi Arap Devletlerinde devlet başkanına verilen bir unvan oldu. Hz.Muhammed (SAV) ‘in ölümü’nden sonra Dört Halife Dönemi yaşanmış ve bu halifeler,seçimle iş başına gelmişlerdi.

2 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
HALİFELİK SÜRECİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI Dört Halife Dönemi’nden sonra,Halifelik Emeviler’e geçmiştir.Emeviler, halifeliğin,kendi devletlerinden başka diğer devletlere geçmemesi için halifelik, babadan oğula geçen bir saltanat haline getirilmiştir. 1258'de yılında Abbasî Devleti’nin Bağdat’ı alması üzerine Emeviler Devleti yıkılmış ve Halifelik Abbasiler’e geçmiştir. Abbasiler Devleti’nin zayıflayıp,kendilerinin Memlük Devleti Himayesi’ne girmesi ile birlikte,Halifelik Ünvanı,Memlükler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Memlük Devleti’nin,1517‘de Osmanlı Devleti Hükümdarı Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılması üzerine Halifelik,Osmanlılar’a geçmiştir.

3 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
HALİFELİK SÜRECİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI Böylece,Yavuz Sultan Selim'den sonra gelen bütün Osmanlı Padişahları Halife Ünvanı’nı kullandılar. Son halife Abdülmecit Efendiye kadar halifelik Devlet Başkan-lığı ile beraber yürütülmüştür.

4 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
HALİFELİK SÜRECİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI Önceleri,Halifeliğin Osmanlı Devleti’ne bir zararı olmadı. Sonraları,bilhas-sa Osmanlı İmparatorluğu eski kuvvet ve kudretini kaybetmeğe başladığı devirlerde, girişilen her Yenilik Hareketi’ne Ulema Sınıfı din adına engel olmağa çalıştı.Bu yüzden çok defa ayaklanmalar çıkararak imparatorluğun gerilemesine neden oldular. Kurtuluş Savaşı Sonrası’nda,1922’de Saltanatın Kaldırılması’ndan sonra TBMM tarafından Veliaht Abdülmecit Efendiye Halife unvanı verildi. Mustafa Kemal, Cumhuriyetin İlânı’ndan sonra artık, Halifeliği Cumhuriyet Rejimi için zararlı görmekteydi, Buna rağmen halifeliğin kaldırılması için uygun olan zamanı bekledi. Ve 03 Mart 1924 yılında TBMM,Halifeliği kaldırdı.

5 SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR
HALİFELİK SÜRECİ VE HALİFELİĞİN KALDIRILMASI Millî Mücadele esnasında,İstanbul Hükümeti’nin kurduğu,Halife Ordula-rı’nın,Türk Halkı üzerinde yaptığı olumsuz etki ve verdiği zarar unutulma-mıştı. O devirde Cumhuriyetin İlânı’ndan memnun olmayanlar,Halifeliğin,Yeni Türk Devleti’nde de devam etmesi için her türlü çalışmaları yapıyorlardı. Bu durum,Cumhuriyet’e doğru yolculuk yapan,Yeni Türk Devleti için büyük bir engeldi.Yeni Türk Devleti’nin tam anlamıyla bir devlet olabilme-si için aşılacak bazı engeller vardı. İlk Anayasanın layık olmayan hükümlerinin de kalkması gerekiyordu.Dini siyasetten ayıran bir yapının oluşturulması için,Halifeliğin Kaldırılması Olayı önemli bir olaydır.


"SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKİLAPLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları