Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI OKUL SÜTÜ PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI OKUL SÜTÜ PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI OKUL SÜTÜ PROGRAMI

2 2016 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI

3 SUNUM PLANI I. 2016 Yılı Okul Sütü ProgramıII. 2016 Yılı Okul Sütü Programı Uygulama RehberiIII. Okul Sütü Modülünün TanıtılmasıIV. Türkiye Geneli Sayısal Değerlendirme V. Okul Sütü Programı Eğitici Görevleri

4 2016 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkındaki 10.07.2015 Tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2015/7837 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda uygulanacaktır.2015/7837 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

5 2016 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine 3 eğitim öğretim yılı süreyle UHT içme sütü dağıtılacaktır. Program doğrultusunda dağıtılacak sütün dağıtım takvimi, Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir.Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği

6 OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ REHBERİN İÇERİĞİ -Organizasyon -İl Okul Sütü Komisyonu ve Görevleri -İlçe Okul Sütü Komisyonu ve Görevleri -İl Millî Eğitim Müdürlükleri Görevleri -İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Görevleri -Süt Dağıtımı Yapılan Okul Müdürlükleri Görevleri -Okul Sütü Kabul Komisyonu ve Görevleri -Süt Dağıtımı Yapılan Sınıfların Öğretmenlerinin Görevleri

7 REHBERİN AMACI Sütlerin taşınması, okul idarelerine teslimi, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile ilgili kayıt ve izlenebilirliği sağlamak, programın değerlendirmesini yapmak, ilgili Bakanlıkların taşra birimlerinin eşgüdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşleriyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

8 ORGANİZASYON -Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Hayvancılık Genel Müdürlüğü), -Millî Eğitim Bakanlığı (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü), -Sağlık Bakanlığı ( Halk Sağlığı Kurumu) katılımıyla yürütülür.

9 İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONU Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı başkanlığında; - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, - İl Millî Eğitim Müdürlüğü, -Defterdarlık - İl Halk Sağlığı Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur.

10 İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 1. İllerde Programın yürütülmesini sağlamak, 2. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı yerel bilimsel çevre ve medya desteğiyle kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler almak,

11 İL OKUL SÜTÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 3. Çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi vb.) dağıtımı yapılamayan sütlerin İl Okul Sütü Komisyonlarınca öncelikle veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilmesini sağlamak, 4. Mal Muayene ve Kabul Komisyonu olarak görev yapmaktır.

12 İLÇE OKUL SÜTÜ KOMİSYONU İlçe milli eğitim müdürü başkanlığında temel eğitimden sorumlu şube müdürü ve temel eğitimde görevli şeften oluşur.

13 İLÇE OKUL SÜTÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 1. İlçelerde programın yürütülmesini sağlamak, 2. Programın etkili bir şekilde devam ettirilebilmesi için sütün çocuklarda büyüme ve gelişmeye olan olumlu etkisinin vurgulanacağı yerel bilimsel çevre ve medya desteğiyle kamuoyunda farkındalık yaratacak şekilde tedbirler almak,

14 İLÇE OKUL SÜTÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 3. Teknik şartnameye uygun olduğu halde, okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik, öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi gibi çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütlerin, öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle mahallinde değerlendirmesi hususunda İl Okul Sütü Komisyonunun onayını almak,

15 İLÇE OKUL SÜTÜ KOMİSYONU GÖREVLERİ 4.Program süresince oluşabilecek/oluşan her türlü aksaklık ve eksiklikle ilgili İl Okul Sütü Komisyonunu zamanında bilgilendirmek.

16 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONU 1- Okullarda okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla, 2- Teknik Şartname doğrultusunda birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden; öğretmen sayısı yetersiz olması durumunda, muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik “Okul Kabul Komisyonu” oluşturulur.

17 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 1. İl Okul Sütü Komisyonları kontrolünde gelen okul sütlerini irsaliye ve/veya tutanaklarla (Ek- 6 ) Teknik Şartnameye göre teslim almak,(Ek- 6 ) 2. Okul sütleri teslim alınmadan ve öğrencilere dağıtılmadan önce Teknik Şartnameye göre fiziksel kontrolleri yapmak:

18 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ Teknik Şartnameye göre; Birim ambalajlarda akma ve/veya sızma görülmeyecektir. Birim ambalajlar, kapatılmış olacaktır. Birim ambalajlar, delinmiş ve/veya yırtılmış olmayacaktır. Birim ambalajlar, bombaj yapmış olmayacaktır.

19 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 3. Yüklenicilerin teslim etmek üzere getirdikleri okul sütlerinin istiflenmesine refakat etmek, 4. Okul sütlerini ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 6 günden fazla miktarlarda da teslim almak,

20 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 5. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunu numune almak, tüketimi takip eden 72 saat süresince saklamak. Bu süre sonunda analiz gerektirmeyen durumlarda numuneleri program kapsamında dağıtmak. (Okul Müdürlüklerince alınan numuneler okul icmallerine dahil edilecektir.)

21 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 6. Okul sütlerinin öğrencilere dağıtımından önce kontrolleri yapmak, 7. Okul sütlerinden kaynaklandığı düşünülen şikayetleri; en hızlı şekilde İl Okul Sütü Komisyonuna (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla) bildirmek,

22 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 8. Numunelerin analizi gereken durumlarda; İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesini sağlamak (Okul İdareleri analiz için numune göndermeyecektir),

23 OKUL SÜTÜ KABUL KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ 9. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımını durdurarak, diğer üretim partilerinin dağıtımına devam etmek, 10. Analiz sonuçları uygun olmayan okul sütlerinin dağıtımını durdurarak İl Okul Sütü Komisyonunun talimatına göre işlem yapmaktır.

24 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ 1. İl Okul Sütü Komisyonunun sekretaryasını yürütmek, 2. Okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolünü, uygun şartlarda korunmasını ve tüketimlerini sağlamak, 3. İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve süt dağıtılacak okul müdürlerine eğitim verilmesini sağlamak,

25 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ 4. Okul Sütü Modülü üzerinden alınacak, İl Okul Sütü Komisyonunca aylık olarak düzenlenecek valilik onaylı Mal Muayene ve Kabul Komisyonu Raporunu (Ek-1), takip eden ayın beşinci işgününe kadar yükleniciye bildirmek, (Ek-1) 5. Yüklenicilerin itirazını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre değerlendirerek mutabakat sağlamak,

26 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ 6. İtiraz konusu kesinleşen Mal Muayene ve Kabul Komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndermek, 7. Programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almak, 8. Program süresince öğrenci gelişimlerine yönelik çalışmalarda Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışmaktır.

27 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ 6. İtiraz konusu kesinleşen Mal Muayene ve Kabul Komisyonu raporunu en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına göndermek, 7. Programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve bu çalışmalarda görev almak, 8. Program süresince öğrenci gelişimlerine yönelik çalışmalarda Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışmaktır.

28 İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLERİ 1. Programın okullarda uygulanmasının takip ve kontrolünü yapmak, 2. Aylık İlçe İcmalini (Ek-2) İl Millî Eğitim Müdürlüğüne göndermek,(Ek-2) 3. İlçelerde, programla ilgili eğitim çalışmalarını koordine etmek ve görev almaktır.

29 SÜT DAĞITIMI YAPILAN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ 1. Okul Sütü Kabul Komisyonunu oluşturmak, 2.Öğretmen ve öğrencilere program konusunda eğitim verilmesini ve hazırlanan eğitim materyallerinin öğrencilere sunulmasını sağlamak,

30 SÜT DAĞITIMI YAPILAN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ 3. Program hakkında velileri bilgilendirmek, süt dağıtımı öncesinde Okul Sütü Dağıtımı İzin Formunun (Ek-3) veliler tarafından doldurularak Okul Sütü Modülüne işlenmesini sağlamak,(Ek-3) 4. Okulda süt içim zamanını belirlemek, öğretmen kontrolünde içilmesini sağlamak,

31 SÜT DAĞITIMI YAPILAN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ 5. Herhangi bir öğrencide süt içimi sonrası bulantı, kusma, ishal gibi rahatsızlıkların gelişmesi durumunda öğrencinin okul idaresi tarafından en yakın sağlık kuruluşuna intikalini sağlamak, velisini bilgilendirmek ve sınıf öğretmeni tarafından “Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formu’nun” (Ek-4) gününde doldurulmasını sağlamak,(Ek-4)

32 SÜT DAĞITIMI YAPILAN OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ 6. Karşılaşılan sorunları İl Okul Sütü Komisyonuna iletmek (teslim, ulaşım, ürün niteliği ile ilgili vb. diğer sorunlar) 7. Teknik Şartnameye uygun olarak okul sütünün muhafazası ve depolanması için gerekli tedbirleri almak, güvenli, serin, kuru ve güneş almayan yer temin etmek, kış aylarında sütün donmaması için gerekli tedbirleri almak, Not: Okul icmalleri Bakanlık tarafından bildirilen tarih itibarıyla çıktı alınıp imzalandıktan sonra muhafaza edilecektir.

33 SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 1. Öğrencileri ve velilerin sütün yararları hakkında eğitim materyallerinden yararlanmalarını sağlamak, 2. Süt hassasiyeti tespit edilen öğrencileri okul idaresine bildirmek ve dağıtım programının dışında tutmak, 3. Dağıtım öncesi okul sütlerinin kullanım tarihini kontrol etmek,

34 SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 4. Ambalajlarla ilgili Teknik Şartnamede yer alan fiziksel kontrolü yapmak, bombaj, delik, yırtık ve ezik gibi ambalaj bütünlüğünün zarar gördüğü durumlarda bu sütleri dağıtmayarak okul idaresine teslim etmek, 5. Süt İçilmesi Sonrası Oluşan Şikayet Formunu (Ek- 4) gününde doldurarak Okul Sütü Modülüne kaydetmek,(Ek- 4)

35 SÜT DAĞITIMI YAPILAN SINIFLARIN ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ 6. Öğrencilerin dağıtılan sütleri sınıfta ve ders boyunca içmelerini sağlamak, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütleri içirmemek.

36 OKUL SÜTÜ DEPO ÖZELLİKLERİ İl Okul Sütü Komisyonu tarafından, Programdan yararlanacak olan okulların depolarının yarıyıl tatili ilk haftası sonuna kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazıları doğrultusunda hazır hale getirilmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Valilik Yazısı Valilik Yazısı (Tedbirler)

37 E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN YABANCI ÖĞRENCİLERİN OKUL SÜTÜ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER Makam Onayı

38 E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN YABANCI ÖĞRENCİLERİN OKUL SÜTÜ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER Valilik Yazısı

39 E-OKUL SİSTEMİNE KAYITLI OLMAYAN YABANCI ÖĞRENCİLERİN OKUL SÜTÜ PROGRAMINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER Yönerge

40 OKUL SÜTÜ MODÜLÜ Okul Sütü Programının anlık takibi, kontrol ve değerlendirilmesi, muhtemel tereddütlere daha hızlı çözüm üretilebilmesi ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için web tabanlı bir yazılıma yönelik; Okul Sütü Modülü hazırlanmıştır. İlk olarak, 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya konmuştur.

41 OKUL SÜTÜ MODÜLÜNDEKİ ANA BAŞLIKLAR 1. OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ 2. YÖNETİCİ MODÜLÜ 3. ŞİFRE İŞLEMLERİ

42 OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ Kurum ve firmalar, iş ve işlemlerin tamamını bu modül üzerinden gerçekleştirmektedir. A-KURUM İŞLEMLERİ 1. İlçe Dağıtım Listesi 2. Öğrenci Belirleme 3. İlçeler Süt İçen Öğrenci Bilgileri 4.Kurum Teslimat Giriş 5.Kurum Tüketim Giriş 6.İl Komisyon İletişim Bilgileri

43 OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ B - BAKANLIK İŞLEMLERİ: Bu bölüm, Firma Tanımlama Duyuru ve Dosya yükleme bölümü gibi bakanlıkla ilgili iş ve işlemlerin yapıldığı bölümdür. C - FİRMA İŞLEMLERİ: Bu bölüm, yüklenici firmaların ürün parti numaralarını tanımladığı bölümdür.

44 OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ D-RAPOR İŞLEMLERİ 1. İl,İlçe,Okul İcmalleriİl,İlçe,Okul İcmalleri 2.İl ve İlçe Stok Raporları 3. İlçe Okul Stok Raporları 4.Okul Detay Raporu 5. Okul İletişim Listesi

45 OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ Okul Sütü Modülüne veri girişleri, titizlikle ve zamanında yapılması sağlanacaktır. Haksız ödemelerin yapılmasına sebep olan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek veya tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur ve haklarında adli ve/veya idari işlem başlatılacaktır.

46 YÖNETİCİ MODÜLÜ Bu Modül, Okul Sütü Programının kullanıcılarına ait şifre ve yetkilendirme iş ve işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümü İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli MEBBİS yetkilileri kullanmaktadır. Okul Sütü Modülü kullanıcı şifreleri Bakanlığımız merkez teşkilâtından değil İl Mebbis görevlilerinden temin edilmektedir.

47 OKUL SÜTÜ DAĞITIM MODÜLÜ Okul Sütü Modülü Girişi: http://okulsutu.meb.gov.trhttp://okulsutu.meb.gov.tr adresinden yapılmaktadır.

48


"TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI OKUL SÜTÜ PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları