Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar 11.Milli Eğitim Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği Kanunu) ve Medreselerin Kaldırılması: (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar 11.Milli Eğitim Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği Kanunu) ve Medreselerin Kaldırılması: (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar 11.Milli Eğitim Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği Kanunu) ve Medreselerin Kaldırılması: (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde çok farklı okullar vardı: MMahalle mektepleri MMedreseler TTanzimat ve Meşrutiyet döneminde batılı tarzda açılan okullar AAzınlık okulları YYabancı okullar

2 Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar  Sonuçları: 1.Öğretim birliği sağlanarak TC. sırları içindeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. 2.Eğitimin laikleşmesi alanında önemli bir adım atıldı. 3.Medreseler kapatılarak eğitimde laikleşme gerçekleştirildi. 4.Çağdaş eğitim öğretim kurumları açıldı. 5.Yabancı ve azınlık okullarının dini ve siyasi amaçlı öğretimi durdurularak, zararlı faaliyetleri engellendi.

3 Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplar Atatürk’e göre eğitim sistemi milli ve çağdaş olmalıdır. Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları: 1-Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar yetiştirmek, 2-Atatürk ilke ve inkılaplarının nesilden nesile ulaştırılmasını sağlamak, 3-Milli birlik ve beraberlik bilinci aşılamak.

4 Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar  Eğitimde Uygulanacak İlkeler: Cumhuriyetçilik: Cumhuriyetin en iyi yönetim şekli olduğu öğretilerek onun korunması ve geliştirilmesi sağlanır. Milliyetçilik: Türk Milleti’ni sevmeyi, vatanı ve milletini, korumayı ve onun için çalışmayı öğretir. Halkçılık: Eğitimin ülkenin her yanına yaygınlaştırılmasını ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlar. Laiklik: Laiklik sayesinde fikri ve vicdanı hür gençler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Devletçilik: Milli eğitim çalışmaları için gerekli hazırlıkların, yönlendirmenin ve denetimin devlet tarafından yapılmasıdır. İnkılapçılık: Eğitim sisteminin yeniliklere açık olmasını sağlar. Eğitimin toplumun ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine göre yapılmasını sağlar.

5 Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar Milli Eğitimde Gözetilecek Esaslar:  Öğretimde birlik sağlanması(MEB)  Eğitimde kız erkek çocuklarına eşitlik sağlanması( Karma eğitim)  Eğitimin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması,  İlköğretimin zorunlu ve ücretsiz olması,  Öğretimde teori ve uygulamanın birlikte verilmesi. Eğitimin uygulamalı yapılması.  Öğretim programlarının çağın gereklerine uygun ve sosyal hayatın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi,  Eğitim programlarının milli, bilimsel ve çağdaş olması,  Eğitim ve öğretimde disiplin sağlanması,  Yetenekli öğretmenlerin yetiştirilmesi ve öğretmenlik mesleğinin çekici hale getirilmesi.

6 Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar Harf İnkılabı: Yeni Türk Devleti’nin kurulmasından sonra Türkçe’nin daha kolay yazılıp okunması için alfabenin değiştirilmesi gerektiği düşüncesi doğdu.1 Kasım 1928’de kabul edilen bir kanunla Arap alfabesi terk edilerek, Türk diline daha uygun olan Latin Alfabesi kabul edildi.Halkın yeni alfabeyi öğrenmesi için Millet Mektepleri açıldı.


"Eğitim Kültür Alanında İnkılaplar 11.Milli Eğitim Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği Kanunu) ve Medreselerin Kaldırılması: (3 Mart 1924) Osmanlı Devleti’nin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları