Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATTA 17. İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATTA 17. İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların."— Sunum transkripti:

1 MATTA 17

2 İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa'yla İlyas öğrencilere göründü. İsa'yla konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, “Ya Rab” dedi, “Burada bulunmamız ne iyi oldu! İstersen burada üç çardak kurayım: Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.” Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, “Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum. O'nu dinleyin!” dedi. Öğrenciler bunu işitince, dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu, “Kalkın, korkmayın!” dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. ( ‭ MATTA ‬ ‭ 17 ‬ : ‭ 1-8 ‬ )

3 İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR İnsanoğlu, Babası'nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim, burada bulunanlar arasında, İnsanoğlu'nun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var.” ( ‭ MATTA ‬ ‭ 16 ‬ : ‭ 27-28 ‬ )

4 İSA DUA ETMEK ÜZERE DAĞA ÇIKTI İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup'u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. ( ‭ LUKA ‬ ‭ 9 ‬ : ‭ 28) İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor. ( ‭ 2.KORİNTLİLER ‬ ‭ 3 ‬ : ‭ 18 ‬ ) Petrus ile yanındakilerin üzerine uyku çökmüştü.

5 İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR Onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. ( ‭ MATTA ‬ ‭ 17 ‬ : ‭ 2 ‬ )...giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. (Luka 9:28) Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü; yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. (Mark 9:4) Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. O'nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: “Korkma! İlk ve son Ben'im. ( ‭ VAHİY ‬ ‭ 1 ‬ : ‭ 14-17 ‬ )

6 İSA’NIN YÜCELİĞİ VE GÖRKEMİNİ Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini– gördük. ( ‭ YUHANNA ‬ ‭ 1 ‬ : ‭ 14 ‬ ) 2 Peter 1:16 : Rabbimiz İsa Mesih’in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. O’nun görkemini gözlerimizle gördük. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. O'nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: “Korkma! İlk ve son Ben'im. ( ‭ VAHİY ‬ ‭ 1 ‬ : ‭ 14-17 ‬ )

7 MUSA VE İLYAS O anda Musa'yla İlyas öğrencilere göründü. İsa'yla konuşuyorlardı.

8 TANRI’NIN ŞEKINA GÖRKEMİNİ ‘Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı.’ O'un halk arasıda görünen varlığına işaret eder. Yahudi hahamlar daha sonraları bunu Tanrı'nın Şekina Görkem'i olarak adlandırıldılar. "Tanrı'nın oturduğu yer" anlama geliyor. Şekina sözcüğü Tanrı'nın varlığı ve görkeminin görünebilir tezahürünü tanımlamak üzere kullandı.

9 “SEVGILI OĞLUM BUDUR, O'NDAN HOŞNUDUM. O'NU DINLEYIN!” 2 PETER 1:17: MESIH, YÜCE VE GÖRKEMLI OLAN’DAN KENDISINE ULAŞAN SESLE, “SEVGILI OĞLUM BUDUR, O’NDAN HOŞNUDUM” DIYEN SESLE BABA TANRı’DAN ONUR VE YÜCELIK ALDı..

10 CİNLİ ÇOCUK İYİLEŞTİRİLİYOR Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. “Ya Rab” dedi, “Oğlumun haline acı! Sarası var, çok acı çekiyor. Sık sık ateşe, suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim, ama iyileştiremediler.” İsa, “Ey imansız ve sapmış kuşak!” dedi. “Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya, bana getirin.” İsa cini azarlayınca, cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, “Biz cini neden kovamadık?” diye sordular. İsa, “İmanınız kıt olduğu için” karşılığını verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, bir hardal tanesi kadar imanınız olsa şu dağa, ‘Buradan şuraya göç’ derseniz, göçer; sizin için imkânsız bir şey olmayacaktır.” ( ‭ MATTA ‬ ‭ 17 ‬ : ‭ 14-21 ‬ )


"MATTA 17. İSA’NIN GÖRÜNÜMÜ DEĞIŞIYOR Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları