Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOĞRUDAN TEMİN 22 (d).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOĞRUDAN TEMİN 22 (d)."— Sunum transkripti:

1 DOĞRUDAN TEMİN 22 (d)

2 OLUR-UYGUN GÖRÜŞ ALINIR
 Satın alınması istenilen Mal / Malzeme ilgili birim Amirinin Oluruna sunulur.Olurun alınması ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınacak Uygun Görüş ile Satın Alma süreci başlatılır.

3 ONAY BELGESİ DÜZENLENİR
İlgili satın almaya ilişkin Onay Belgesi düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur. Onay Belgesinde alımın yaklaşık maliyeti, harcama kalemi ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer verilir.Harcama Yetkilisi Onaylamadığında İşlem İptal edilir,Onaylarsa Satın alma İşlem Dosyası Oluşturulur.

4 SATIN ALMA İŞLEM DOSYASI OLUŞTURULUR
Satın alma İşlem Dosyasında ilgili birimin satın alma istek yazısı ve ekleri,Harcama Yetkilisinin onayı ve işlem sonuna kadar oluşacak tüm evraklar bulundurulur. Dosya üzerine alımla ilgili ayrıntılı bilgiler ve Sipariş Defterinden alınan sayı yazılır.

5 TEKLİF İSTEME YAZISI HAZIRLANIR VE İMZALATILIR
Teklif İsteme Yazısında idari ve teknik şartname, malzemenin cinsi, miktarı ve son teklif verme tarih ve saati bildirilir.

6 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIR
Harcama Yetkilisince görevlendirilen Kişi veya Kişiler tarafından piyasa fiyat araştırması yapılır. Teklif İsteme Yazısı Üniversitemiz Web sayfasında İhale Bilgi Sistemi aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca elden, posta ve faks yolu ile ilgili firmalara ulaştırılır.

7 TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLİR
Firmalar tarafından son teklif verme tarih ve saatine kadar teslim edilen teklif mektupları görevli personel tarafından açılır ve dosyasına takılır. Dosya teknik açıdan değerlendirilmek üzere ilgili birime gönderilir. İlgili birim tarafından Teknik Değerlendirme Raporu düzenlenmek suretiyle dosya geri gönderilir.

8 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI DÜZENLENİR
Firmaların teklif ettikleri fiyatlar, tekliflerin uygunluğu ve hangi firmalardan alım yapılacağı Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağında gösterilir.

9 SÖZLEŞME Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine, teslimat şartlarına göre ilgili mevzuat gereği sözleşme yapılabilir.Şartlar uygunsa Sözleşme hazırlanıp Taraflara imzalattırılır.Uygun değilse Sipariş verilir.

10 SİPARİŞ Alımın yapılacağı firmalara Sipariş Yazısı yazılarak belirtilen süre içerisinde teslimatın yapılması gerektiği ve diğer yasal sorumlulukları bildirilir. Sipariş yazısında belirtilen süre, şartlar ve varsa sözleşme çerçevesinde ilgili birime teslimatın yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Teslimatın yapılmaması durumunda ilgili firmaya gerekli yasal işlemler yapılır. Teklif fiyatı avantajlı ikinci firmaya sipariş verilebilir.

11 MUAYANE VE KABUL İŞLEMLERİ YAPTIRILIR
İlgili birim tarafından muayene ve kabul işlemleri yapılır,Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenir.

12 FATURA,MUAYENE VE KABUL KOMİSYON TUTANAĞI VE TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ÖDEME EVRAKINA EKLENİR
Firma tarafından teslim edilen fatura, ilgili birim tarafından hazırlanan Muayene ve Kabul KomisyonuTutanağı veTaşınır İşlem Fişi gelir Ödeme Emri Evrakına eklenir.

13 ÖDEME EVRAKLARI BÜTÇE PLAN BİRİMİNE GÖNDERİLİR
Satın alma İşlem Dosyası kapatılarak ödeme ile ilgili belgeler Bütçe Plan Birimine gönderilir ve Ödeme Emri belgesi hazırlanıp imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir


"DOĞRUDAN TEMİN 22 (d)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları