Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İhracatın Finansmanı…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İhracatın Finansmanı…"— Sunum transkripti:

1 İhracatın Finansmanı…
Türk Eximbank İhracatın Finansmanı… Temmuz 2015

2 Amacımız….. İhracatın Geliştirilmesi
İhraç Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi İhracatta Pazar Payı Artışı İhracatçılarımıza Rekabet Gücü Kazandırmak İhracatçılarımıza Güvence Sağlamak

3 İstanbul Genel Müdürlük Samsun Bankamız Hakkında Bankamız Misyonu Avrupa Yakası Ankara Bölge Müdürlüğü Bankamız Faaliyetleri 1987 yılında kurulmuştur. Trabzon Özsermaye Bursa Kredi Faaliyetlerimiz Sigorta Faaliyetlerimiz Ege Bölge Müdürlüğü Kayseri Uluslararası Krediler Denizli Konya Adana Gaziantep Bu alanda Bankamız birimleri gösterilmektedir. Söz konusu birimlerin gösterimi için tek tek tıklama (click) ile gösterim sağlanmaktadır. Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimiz dışında 9 ayrı şube ile ihracatçılarımıza hizmet veriyoruz.

4 İhracatçılarımıza sunduğumuz imkanlar…
İhracat Kredileri Ülke Kredileri Sigorta İşlemleri

5 Kredilerimizden Kimler Yararlanabilir?
……… İhracata Yönelik İmalatçı İhracatçı - İmalatçı Yurtdışı Müteahhitlik Firmaları İhracatçı Turizm İşletmeleri ve Acentaları v.b. Uluslararası Nakliyat ve Taşımacılık Firmaları

6 Kısa Vadeli İhracat Kredileri
Vadesi genelde 360 güne kadar vadeli olan ve ihracatın finansmanı için maliyeti LIBOR+0.50’den başlayan kredilerimiz... Kısa Vadeli İhracat Kredileri Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Krediler Orta-Uzun Vadeli Krediler Vadesi 10 yıla kadar olan ve işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım gibi projelerin finanse edilebildiği kredilerimiz... Müteahhitlik, Turizm, Nakliyat, Yazılım v.b. Sektörlere özel her hangi bir fiziki mal çıkışı olmadan ülkemize döviz girdisi sağlayan projelerin finansmanına yönelik kredilerimiz. İhracata Destek

7 Kredilerimiz EN’leri…
En uygun maliyetli kredimiz… En uzun vadeli kredilerimiz… En yaygın kredimiz…. En esnek kredimiz… TCMB kaynaklarının ihracatçılarımıza sunulduğu Reeskont Kredileri Yurtdışından Marka ve firma alımlarının 10 YIL vade ile finanse edildiği MARKA KREDİSİ Mevduat ve Katılım Bankaları aracılığıyla bankamız kaynaklarının sunulduğu SÖİK… TERZİ İŞİ olarak hazırlanan size özel ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ

8 Yeniliklerimiz…. Faktoring alacaklarının temliki ile Reeskont Kredilerine ulaşabilme imkanı… Turizm, yazılım, nakliyat gibi hizmet ihracatı yapan firmalarımıza da Reeskont Kredisi fırsatı… Uzun vadeli kredilerimizin üretim yapmayan sadece ihracatçı firmalarımıza da sunulması…

9 Faiz giderlerinin ihracat iadesi ile mahsubu…
Mahsup işlemi için İhracatçı Birliği’ne başvuru TCMB tarafından inceleme ve Hak Ediş Formunun firmaya teslimi Kullandırılan kredinin vadesinden 5 gün önce Bankamıza başvuru yapılması Borç Döküm Formu ve Hak Ediş Belgesi ile birlikte TCMB birimine başvuru Bankamız tarafından faiz mahsubu İhracatçı birliği tarafından hak ediş tutarı belirleme ve TCMB ye bildirim Borç Döküm Formunun Hazırlanması Formda belirtilen tutarın TCMB tarafından Bankamız hesabına gönderimi

10 Uluslararası Krediler
İhracat Kredileri Sigorta İşlemleri Uluslararası Krediler

11 Nasıl Sigortalı Olurum?
Poliçe İmzası Alıcı Limiti Onayı Alacak Sigortalı Sevkiyat Olası durumda tazmin ve tahsilat Neden İhracat Kredi Sigortası? - Daha uzun vadeli ihracat yapabilme - Yeni piyasalara güven içinde girebilme - Bankamız kredilerinde teminat gösterebilme - Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi

12 3 temel fonksiyonu vardır.
FİNANSMAN 3 temel fonksiyonu vardır. Alacak Sigortasının TEMİNAT ENFORMASYON Sigorta kapsamına alınan alacaklarınızı doğrudan nakde çevirerek Finansman sağlayabilrsiniz. Sigortalı alacağınızı Bankamız tarafından uygulanan SSRK programında Teminat olarak kullanabilirsiniz. Sigorta başvurusu sonrasında alıcılarınız, sektörleri ve ülkeleri hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu verilen limitler ile dolaylı Enformasyona sahip olursunuz.

13 Sigortalı Alacak Avantajları
Hangi ülkeler sigorta kapsamındadır? Kısa vade ne kadarı kapsamaktadır? Zarar tazmin oranı nedir? Prim oranları nedir? Dünya’daki 3 ülke hariç 238 ülkeye yapılan ihracatı kapsayan poliçe… 360 güne kadar vadeli tüm sevkiyatlar KVİKS ile sigorta kapsamına alınabilir…. Alacaklarınız %90’a kadar tazmin edilir. %0,02’den (Onbinde 2) başlayan prim oranları ile uygun maliyet… İhracat Kredi Sigortası (2014) Sigortalanan sevkiyat tutarı : 11 milyar dolar Tahsil edilen prim tutarı: 34,6 milyon dolar Ortalama prim oranı: % 0,31 Ödenen tazminat tutarı : 27 milyon dolar Tazminat/Prim Oranı (Net) : % 74 Kapsanan Ülke Sayısı :238

14 Uluslararası Krediler
İhracat Kredileri Sigorta İşlemleri Uluslararası Krediler

15 Alternatif kanallar ile kullandırım
Uluslararası Krediler Yurt Dışındaki alıcılarınız için… Alternatif kanallar ile kullandırım Kısa, Orta-Uzun Vade Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Krediler kapsamında, kredinin borçlusu, devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi detaylı bir finansal analiz sonucunda Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir. Tüketim malları, sermaye malları ihracatı (Uluslararası Ticaretin Finanmasnı) ile projelere (Uluslararası Proje Kredileri) finansman imkanı sunulmaktadır. Kısa ve Orta – Uzun Vadeli Kredi seçenekleri bulunmaktadır.

16 Ülke Limiti (Milyon USD) 2015 750 600 450 400 350
YIL GRUP 0, I II III IV V VI VII 2015 750 600 450 400 350 Her yıl, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden, ülkenin dahil olduğu OECD Ülke Risk Kategorisine göre ülke limitleri tayin edilmektedir. Firmalardan gelen talepler doğrultusunda; 2014 yılı için 7. grup OECD Ülke Risk Kategorilerine göre belirlenen ülke limitlerimiz önceki yıla göre arttırılmıştır. 2014 yılında ülke limitlerimiz: 0.,1., ve 2. Grup ülke limiti: 750 milyon ABD Doları 3. Grup ülke limiti: 600 milyon ABD Doları 4. Grup ülke limiti: 450 milyon ABD Doları 5. Grup ülke limiti: 400 milyon ABD Doları 6. Grup ülke limiti: 350 milyon ABD Doları 7. Grup ülke limiti: 350 milyon ABD Doları Tutarındadır.

17 MAL İHRACATI PROJELER Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi
Kredi Tutarı İKB’nin %85’i Yerel Harcamaların %30’u Vade 2 yıl 7 yıl 10 yıl Faiz Oranı Libor+%3,25 Libor+%3,50 Libor+%3,75 Yurt Dışı Banka Kredileri Tutar: %85 Vade: 7 yıl Libor + %3,50 Yurt İçi Aracı Banka Kredileri Tutar: %100 Poliçe/Akreditif İskonto Programı Tutar: %85-%90 Libor+ %2,85 ULUSLARARASI PROJE KREDİLERİ: Geri ödemesiz dönem İnşaat Süresi + 6 ay olarak hesaplanmaktadır. Kredi geri ödeme dönemi bağlı olduğumuz OECD düzenlemesi çerçevesinde; projeler için 10 yıldır. (OECD sektör anlayışları çerçevesinde çeşitli sektörler için geri ödeme dönemi uzatılabilmektedir. Örn. yenilenebilir enerji santralleri için 18 yıla kadar çıkabilmektedir) Ayrıca; OECD Düzenlemesi çerçevesinde ülke ve alıcının risk durumuna göre tahsil edilmesi gereken minimum risk primi oranları tespit edilmektedir. Risk primi Türk müteahhit firmaya yapılan ödemelerden kesilmektedir. Faiz oranı 2 yıla kadar geri ödeme için Libor/Euribor+%3,25 7 yıla kadar geri ödeme için Libor/Euribor+%3,50 10 yıla kadar geri ödeme için Libor/Euribor+%3,75 Yurt İçi Bankalar Alıcı Kredisi Bankamız Uluslararası Krediler Daire Başkanlığı’nca, alıcı kredilerine yönelik ürün çeşitliliğimizin arttırılması amacıyla, yurtiçinde yerleşik bankaların yurtdışında faaliyet gösteren şube, iştirak banka ve muhabir bankaları aracılığıyla da alıcı kredisi kullandırılmasını mümkün kılacak yeni bir program geliştirilmiştir. Program kapsamında kredinin borçlusu, yurtiçinde yerleşik olan ve Türk Eximbank tarafından kredi limiti tahsis edilmiş bankalar olacaktır. Aracı bankalar, krediyi, yurt dışında yerleşik şubeleri, iştirak banka ve muhabir bankaları vasıtasıyla Türk menşeli malların ithalatını yapan yurtdışında yerleşik firmalara ABD Doları ve EURO cinsinden kullandıracaktır. Kredinin vadesi minimum 6 ay olmakla beraber, tüketim malları finansmanında azami 2 yıl, yatırım malları finansmanında ise azami 7 yıl vadeli kredi kullandırılabilecektir. Bankamıza kredi başvuruları ve geri ödemeler aracı bankanın Muhatap Şube olarak belirleyeceği ilgili şubesi ya da genel müdürlük birimi tarafından gerçekleştirilecektir. Poliçe Akreditif İskonto Programı Bankamız Uluslararası Krediler Daire Başkanlığı’nca, alıcı kredilerine yönelik ürün çeşitliliğimizin arttırılması ve ihracatçı firmaların sevk sonrası aşamada finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geliştirilen bir diğer ürün ise Poliçe Akreditif İskonto Programıdır. Program kapsamında Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı ile satış sözleşmesi bazında sigortalanan ihracat işlemlerine ilişkin, Türk ihracatçı firmalar tarafından düzenlenen ve kabul kredili mal/vesaik mukabili işlemlerde ithalatçı firma tarafından, kabul kredili akreditifli işlemlerde ise amir banka tarafından kabul edilen poliçeler ve vadeli ihracat akreditifleri iskonto edilmektedir. Düzenlenecek poliçelerin azami vadesi tüketim malları için 24 ay, yatırım malları için ise 84 ay olacaktır. Teminatlandırma ise düzenlenen poliçenin Bankamıza ciro edilmesi ve Bankamız Spesifik İhracat Kredi Sigortası Programı kapsamında ihracat alacağının sigortalanması suretiyle gerçekleştirilecektir. Poliçe Akreditif İskonto Programı kapsamında Bankamız kaynak maliyetleri baz alınarak kredi vadesine karşılık gelen sabit faiz oranları kullanılacaktır.

18 İlginiz için teşekkür ederim.


"İhracatın Finansmanı…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları