Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 2014-2015 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI
İstatistik ve Bilgi Sistemleri Bölümü

2 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR
Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 1 Ekim itibariyle başlayıp 24 Ekim’e kadar ilçe kontrolleriyle birlikte tamamlanmış olacaktır. Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi E-OKUL MODÜLÜ’nden tüm kurumların EĞİTİM OLANAKLARI bilgi girişleri ise MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır. Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezleri ile özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı eğitilebilir zihinsel engellilerin (iş okulu-meslek lisesi) tüm bilgi girişleri MEİS MODÜLÜ’nden yapılacaktır.

3 Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellemesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul-Ortaokul-Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki * Öğretim Şekli * Tahsis Durumu * Bina Durumu * Lojman Durumu * Bina Kullanımı (Özellikle derslik sayıları )

4 Bina Kullanımı Penceresi içerisine;
Büroda kullanılan bilgisayar sayısı Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı Fatih Projesi kapsamında; Tablet bilgisayar sayısı Akıllı tahta sayısı Çok fonksiyonlu yazıcı sayısı Döküman kamera sayısı

5 MEİS MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR
PERSONEL EKRANLARI GİRİŞİ Yaygın Eğitim Kurumlarının yanında, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının Personel Bilgileri ekranları doldurulacaktır. Personel bilgileri ekranları doldurulurken: MEİS MODÜLÜ – GENEL BİLGİLER EKRANI içerisinde KURUM BİLGİLERİ altında o okula ait öğretmen branş ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girilecektir.

6 Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki;
*Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) *Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) *Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

7 Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS MODÜLÜ’nde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri ise yatak kapasitelerini E-OKUL MODÜLÜ’ndeki bina bilgileri altındaki bina kullanımı alanına girecektir.

8 MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul Müdürleri onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri olmak üzere tüm bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir. Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamaz.

9 İLKOKUL VE ORTAOKULLAR, İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI,
RESMİ VE ÖZEL İLKOKUL VE ORTAOKULLAR, BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI, ORTAÖĞRETİM BİLGİ GİRİŞLERİ E-OKUL MODÜLÜNDEN YAPILACAKTIR. NOT: İLKOKUL,ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİME AİT BAZI BUTONLAR MEİS MODÜLÜNDE AÇIKTIR.BU BİLGİLERİN MEİS MODÜLÜNDEN DE GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

10 RESMİ VE ÖZEL DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR BİLGİ GİRİŞLERİNİ
MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR.

11 Okul öncesi İlkokul Ortaokul Ortaöğretim Yaygın Eğitim
EĞİTİM KADEMELERİ Okul öncesi İlkokul Ortaokul Ortaöğretim Yaygın Eğitim

12 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

13

14

15 NOT: Bu tabloya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar, 625 Sayılı Kanun gereğince açılan kurumlar ve SHÇEK ile açılan kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan çocuk bakımevlerindeki bilgiler işlenecektir.(Sağlık Müdürlüğü, Belediye,Askeriye,PTT ve benzeri kurumlar)

16 İLKOKUL ve ORTAOKUL İlkokul ve Ortaokul bilgi girişleri e-okul modülünden yapılacaktır.

17 ORTAÖĞRETİM

18 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim bilgi girişleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da e-okul modülünden yapılacaktır.

19 Yaygın Eğitim Nedir; Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Örgün eğitim imkanlarından yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın Eğitim olarak tanımlanmaktadır.

20 E- OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işleminin yapılması gerekmektedir. E-okul’da ilkokul ve ortaokul öğrenci bilgileri girilirken, eğer öğrenci bir başka okuldan taşınıyor ise mutlaka taşımalı alanına girilecek. Yatılı ve burslu öğrenciler mutlaka girilecek. Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin bilgileri mutlaka e-okul modülüne girilecek, Kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı özür gruplarına göre girilecek.

21 BİNA BİLGİLERİ EKRANLARI
Tahsis durumu Bina durumu Lojman Durumu Bina Kullanımı

22 BİNA BİLGİLERİ Binanın sahibi okul/kurum;
Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, Binanın sahibi okul/kurum; Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımını, Kiracı okul/kurum; Tahsis Durumu Ekranını girecek. Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X İ.Ö.Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda; Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40) girecektir.) X İ.Ö.O. ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan derslik sayısını (10) girecek)

23 BİNA BİLGİLERİ Bina kullanım durumu eksiksiz
doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitim- öğretim yapanlar hariç) Bina kullanım durumunun doldurulmaması halinde, yapılacak planlamalarda hatalar meydana gelmektedir.

24

25 Kütüphane sayısı 1’den fazla
Olamaz. Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için girilecektir.

26 BİNA KULLANIMI ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik Sayısı:Kullanılan-Kullanılmayan-Anasınıfı dahil) sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca belirtilmiştir.

27 BİNA DURUMU Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri boş geçilmeyecek.

28 LOJMAN DURUM Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır.

29 OKULLAŞMA ORANLARI 2014-2015 Öğretim Yılı

30 Okullaşma oranları; 31 Aralık tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki çağ nüfusları ve Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

31 Brüt okullaşma oranı = ----- x 100
İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = x 100 B

32 Net okullaşma oranı = ----- x 100 B
İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = x 100 B

33 Müdürlüğünüzce İlçenize bağlı resmi ve özel okul-kurum yöneticileri ile 13 Ekim 2014 tarihine kadar Eğitim Ve Öğretim yılı veri giriş işlemleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılması ve toplantı yapıldığına dair bilginin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri 2 Bölümüne resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir.

34 Ebubekir YARAY Strateji Bölüm Şefi
Meis Modülü Bilgi Giriş İşlemleri Sırasında Herhangi Bir Sorunla Karşılaştığınızda Aşağıda Verdiğimiz Telefon Numarasından Bölümümüze Ulaşabilirsiniz. İstatistik Ve Bilgi Sistemleri Bölüm Telefonu : / Dahili:160 Resmi E-Posta : Hazırlayan: Ebubekir YARAY Strateji Bölüm Şefi

35 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Strateji2 (İstatistik) Bölümü Kadir SÖNGÜT Milli Eğitim Müdür Yardımcısı


"MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları