Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKYURT TOKİ ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKYURT TOKİ ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 AKYURT TOKİ ORTAOKULU

2 AKYURT TOKİ ORTAOKULU GENEL TANITIM TARİHÇE DERS GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ
ORTAOKULLARDA ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS SAATLERİ İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER SINIFLARIMIZ VE OKULUMUZUN BÖLÜMLERİ BAŞARILARIMIZ

3 GENEL TANITIM Okulumuz Akyurt Yeşiltepe Mahallesi TOKİ Bloklarının yanında yer almaktadır. İlçe merkezine uzaklığı 2 km olup Ankara’ya ise yaklaşık olarak 34 km uzaklıktadır. Okulumuz tam gün eğitim yapmakta olup 4’er şubeden toplam 16 şubeli ve 435 öğrencili bir okuldur. Okulumuz bünyesinde iki şube olarak Ana sınıfı bulunmaktadır. Okulumuzda eğitim öğretim derslik sınıfları şeklinde yapılmaktadır. Okulumuzda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı 25 öğretmen ve 2 tane de yardımcı personel bulunmaktadır. Okulumuza civar köylerden 52 adet öğrenci taşımalı olarak gelmektedir.

4 AKYURT TOKİ ORTAOKULU KURUM MÜLKİYETİNİN KİME AİT OLDUĞU MEB
OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz öğretim yılının 2. Döneminde Eğitim-Öğretime açılmıştır OKULUN FİZİKİ İMKÂNLARI Okulumuz bir ana binadan oluşmaktadır. Şu an derslik ihtiyacı yeterli sayıdadır. OKULUN YÜZÖLÇÜMÜ (KAPALI ALAN) 6000 m2 BAHÇE YÜZÖLÇÜMÜ 4500 m2 OKULUN YAPILDIĞI YIL 2007 DERSLİK SAYISI 16 ÇOK AMAÇLI SALON 1 Adet

5 TARİHÇE Okulumuz Eğitim-Öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. Bu zamana kadar dönem mezun vermiş olup Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim okulu olarak başladığı Eğitim süremize Eğitim-Öğretim yılından itibaren 6287 sayılı kanunla düzenleme sonucu Akyurt TOKİ Ortaokulu olarak devam etmekteyiz Eğitim-Öğretim yılında okul dönüşümleri yapılmış olan ilçemizde hepsi ortaokul öğrencisi olmak üzere yaklaşık 435 öğrenci ve 18 derslik ile ilçemizce hizmet veren iki ortaokuldan biri olarak eğitim serüvenimiz devam edecektir.

6 DERS GİRİŞ ÇIKIŞ SAATLERİ
Not : Aşağıdaki çizelgeye göre 8. sınıflarda seçmeli ders saati olan 7. saat yoktur ve 8. sınıflar günlük 6 ders yapıp saat 14:20´de okuldan çıkmaktadırlar ve 7. sınıflarda ise 7. ders seçmeli dersler olup çıkış saatleri 15:10´dur.

7 OKULUMUZDA ZORUNLU DERSLER

8 OKULUMUZDA SEÇMELİ DERSLER

9 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
DERS SAATLERİ VE SÜRELERİ (2) İlköğretim kurumlarında; a) Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için en az 10 dakika ayrılır. b) Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. SINIF GEÇME Puanla değerlendirme MADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

10 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
ANA SINIFINA KAYIT YAŞI (5) Okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt: a) Anaokulu ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 ayını tamamlayan ve 66 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır. b) Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir. c) 67, 68 ve 69 aylık olup da velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.

11 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
ORTAOKULA KAYIT (7) Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kayıt: a) İlkokul öğrenimini tamamlayan ve kayıtların yapıldığı eylül ayı sonu itibarıyla zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmamış öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden ortaokula yapılır. b) İmam-hatip ortaokuluna kayıtlar velinin başvurusu üzerine ilgili okul yönetimince yapılır. (8) Özel okul öncesi ve özel ilköğretim kurumlarına kaydı yapılan çocukların nakli, ilgili özel öğretim kurumunca e-Okul sistemi üzerinden alınır.

12 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
TAKDİR TEŞEKKÜR VE DİĞER ÖDÜLLERİN BELİRLENMESİ Ödüller ve ödüllerin verilmesi MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması olanlar "Teşekkür" EK-6, puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. (2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın; a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" EK-8 ile ödüllendirilir. c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir. ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir. (3) İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

13 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
DEVAMSIZLIK MADDE 18 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında çocukların devamsızlıkları, e-Okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir. (2) Okul öncesi eğitim kurumlarında; a) Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır. b) Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 30 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde üst üste iki aylık ücreti yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. c) Aylık aidatını zamanında ödemeyen, geçmiş aylardan borcu kalan ve devamsızlık nedeniyle okulla ilişiği kesildiği hâlde okula devam ettirilen çocukların ücreti, veli ile yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

14 İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ MADDELER
(3) İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur. a) İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri ile okul yönetimleri, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. b) Normal ve ikili öğretim yapılan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır. c) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-Okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-Okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir. ç) Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-Okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki veya yurt dışında adresi tespit edilemeyen öğrencilerin kayıtları, yaşları öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar e-Okul sisteminde pasif hâle getirilir. d) Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. (4) Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile kuruma devam edebilirler.

15 SINIFLARIMIZ

16 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARLARIMIZ
FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARI 1 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARI 2

17 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINIFI

18 İDARİ ODALAR VE ÖĞRETMENLER ODASI MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
MÜDÜR ODASI MÜDÜR YARDIMCISI ODASI ÖĞRETMENLER ODASI MEMUR ODASI

19 ANA SINIFLARI ANA SINIFI 1 ANA SINIFI 2

20 OKUL BAHÇEMİZ

21 TEKNOLOJİ VE TASARIM ATÖLYESİ
OKULUMUZ BÖLÜMLERİ REHBERLİK ODASI TEKNOLOJİ VE TASARIM ATÖLYESİ

22 OKULUMUZ BÖLÜMLERİ 1. KAT KORİDORLARI GİRİŞ KAT KORİDORLARI

23 OKULUMUZ BÖLÜMLERİ ÇOK AMAÇLI SALON KANTİN

24 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
1- Toplam Kalite Yönetimi kurum dalında ilçe ikinciliği.  2- "Bu Benim Eserim" Proje yarışmasında matematik dalında bir proje ile bölge sergisine katılma başarısı.  3- "Atatürk Koşusu" yıldız kızlar ve yıldız erkekler takım birinciliği, küçük erkekler takım üçüncülüğü.  4- İlçemizdeki voleybol turnuvasında yıldız kızlarda ikincilik 5- İlçemizde düzenlenen masatenisi turnuvasında küçük erkeklerde 1. lik, 2. lik ve 3. lük. 6- 23 Nisan ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışmasında şiir dalında 1. lik ve 3. lük, komposizyon dalında ise 2. lik ve 3. lük. 7- Temiz Çevre Temiz Akyurt konulu resim yarışmasında ilçemizde 1. lik ve 3. lük.


"AKYURT TOKİ ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları