Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEZİHE ÖKSÜZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEZİHE ÖKSÜZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 NEZİHE ÖKSÜZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.

3 Anadolu sağlık meslek liselerinin eski alanlarının tamamı kapatıldı
Anadolu sağlık meslek liselerinin eski alanlarının tamamı kapatıldı. Bunların yerine SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI açıldı eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik Anadolu lisesi 9.sınıfında hiçbir alan olmayacak. Yani 9.sınıf tüm meslek liselerinin ortak sınıfı olacak. Dolayısıyla bu sınıfta alan dersleri olmayacak.

4 Alan seçimi 9. sınıfın sonunda ,
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; Alan seçimi 9. sınıfın sonunda , Dal seçimi ise 10. sınıfın sonunda yapılır.

5 ALAN SEÇİMİ YAPILIRKEN;
% 40 % 60 Ortaokul Sınıflarının YBP 9. Sınıf YBP Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

6 Dala yerleştirme işlemleri öğrencinin, alan ortak eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri grup oluşturma sayıları dikkate alınarak okul müdürlüğünce yapılır. Dal tercihleri 10.sınıf sonunda yapılacak, 11 ve 12.sınıflarda dal dersleri görülecektir.

7 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI
“Sağlık hizmetleri alanı” içerisinde üç tane dal olacaktır: EBE YARDIMCILIĞI HEMŞİRE YARDIMCILIĞI SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ

8 HEMŞİRE YARDIMCISI;  Sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

9 Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

10 EBE YARDIMCISI; Sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir.

11 Aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

12 SAGLIK BAKIM TEKNIYENLIGI
Sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.

13 Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

14 BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER TABLOSU
DALLAR ANADOLU MESLEK PROGRAMI EBE YARDIMCILIĞI Meslek Esasları Doğum Öncesi İzlem ve Doğum İşletmelerde Mesleki Eğitim HEMŞİRE YARDIMCILIĞI Özel Bakım Uygulamaları SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ Mesleki Temel Uygulamalar

15 BECERİ EĞİTİMİ Öğrencilerimiz 11.sınıftan itibaren haftanın üç günü Beceri Eğitimine devam etmektedirler. Beceri Eğitimlerini ilimizdeki devlet ve özel hastanelerinin çeşitli bölümlerinde yapmaktadırlar. Öğrencilerimiz Beceri Eğitime devam ettikleri kurumla sözleşme imzalamakta ve Asgari ücretin 1/3 kadar( tl) ücret almaktadırlar.

16 MEZUN OLDUKTAN SONRA Öğrencilerimiz okulu bitirdikten sonra dilerlerse bölümlerinin devamı niteliğindeki Üniversitelere sınavsız geçiş (2yıllık) yapıp yükseköğretimlerine devam etmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz bölümlerinin devamı niteliğindeki Üniversitelere (4 Yıllık) ek puan avantajıyla yerleşebilmektedirler.

17  Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliğinin istihdam avantajı ;
Sağlık Bakanlığı yeni açılacak dallarla ilgili kadro tanımı yaptı. Mevcut durumda bu avantajın devam edeceği söylenebilir.

18 ! DERS VE SINIF GEÇME Bir dersin dönem Puanı ;
Sınavlardan alınan puanların, Performans çalışması puanının, Varsa proje puanının, Mes. Ve Tek. Ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde elde edilen puanın, İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanının ARİTMETİK ORTALAMASI’DIR.

19 PUANLA DEĞERLENDİRME PUAN DERECE 85,00-100 PEKİYİ 70,00-84,99 İYİ
60,00-69,99 ORTA 50,00-59,99 GEÇER 0-49,99 GEÇMEZ

20 Sınavlara Katılmayanlar;
Sınavlara katılmayan, öğrencilerden özrünü belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır.

21 Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirmez. Puan hanesine sınava katılmayan, projesini vermeyen, performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirlenir ve aritmetik ort. dahil edilir.

22 Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Puanı
Bir dersin ağırlığı , o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o derin ağırlıklı puanıdır.

23 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık der saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.

24 Bir Dersten Başarılı Sayılma ;
! ! Bir Dersten Başarılı Sayılma ; İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya; Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin, beceri sınav puanı en az 50 olmak kaydıyla 1. ve 2. dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ort. En az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.

25 DOĞRUDAN SINIF GEÇME; Tüm derslerden başarılı olan,
Başarısız dersi/dersleri olanlardan YBP en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. YBP başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ,o dersten/derslerden sorumlu geçer.

26 Sorumlu olarak Sınıf Geçme
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince en fazla bir defa yapılır, ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencinin okulla ilişiği kesilir.

27 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
Hazırlayanlar: ÇİĞDEM TEPE ALİ AKYÜZ


"NEZİHE ÖKSÜZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları