Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME
HAZIRLAYAN LETİFE ÖZDEMİR

2 ÖDEV Öğrencileri, yeni öğrenilecek ünite ve konuya hazırlıklı bulundurmak, birlikte işlemek, öğrenmeyi kolaylaştırmak, işlenenlerin eksiğini tamamlamak, anlaşılmayan kısımları tam bir aydınlığa kovuşturmak için yapılan çalışmalara ödev denir.

3 Ödev, çocuğun gelişimi için çok gereklidir.
Bu nedenle ödevler, öğretimin en önemli bir öğesi ve ayrılmaz bir parçasıdır.

4 Bilgilerin ezberlettirilmesi ve tekrarlattırılması yeterli değildir
Bilgilerin ezberlettirilmesi ve tekrarlattırılması yeterli değildir. Bunların hayat işlerine uygulanması gereklidir. Bunun için derslerden sonra öğrencilerin kendi kendilerine çalışarak yapacakları ödev ve alıştırmalarla bu bilgiler uygulanmaya çalışılır. Ödevlerde yapmak ve yaşamak vardır. Bilgiler ezberlenmekten çıkar, uygulamalarla yaşayan bilgiler haline gelir. Bilinçte derinleşir ve kökleşir. Zihnin ihtiyacına cevap vermek üzere bellekte hazır bekler. Aktif öğretimde ödev gereklidir.

5 Ödevin Amacı Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak Plan yapma bilgi ve becerisi geliştirmek. Gerekli bilgi, araç gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek. Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadı ile bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak. İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek.

6 Ödevin Amacı Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek Konulara değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak. Birlikte çalışma davranışı kazandırmak. Düşünme gücünü geliştirmek. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak. Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak. Başarmanın hazzını tatma duygusunu kazandırmak.

7 Ödevin Verilişinde Dikkat Edilecek Esaslar
Ödevin konusu açıkça belli olmalıdır. Ödevin amacı belirtilmelidir. Ödev öğrencinin yeteneğine, ihtiyacına, ilgisine, yaşına, sınıfına, görgüsüne, bilgisine ve deneyimine uygun olmalıdır. Ödeve karşı öğrencide motivasyon uyandırılmalıdır. Ödevin yapılışı hakkında ip ucu verilmelidir. Ödevin süresi belirtilmelidir. Ödev zamanında ortaya atılmalıdır. Ödev daha önceden düşünülmüş ve konu belirlenmiş olmalıdır.

8 Ödevin Verilişinde Dikkat Edilecek Esaslar
Ödevin anlaşılıp anlaşılmadığı öğrencilere tekrar ettirilerek kontrol ettirilmelidir. Ödev ünite ve konuyu pekiştirir nitelikte olmalıdır. Ödevler başlangıçta kısa veya kolay olmalıdır. Orta dereceli okullarda ödev verilirken öğretmenler arasında anlaşma olmalıdır. Büyük ödevler seyrek ve kapsamlı olmalıdır. Ödevin temiz olması için öğrencilerin dikkati çekilmelidir. Tatillerde ve bayramlarda ödev verilmemelidir.

9 Ev ödevleri; Ders programlarının fazla yüklü oluşu, sınıf mevcutlarının çok oluşu, ders saatlerinin yetersizliği ve dolayısıyla konuların ders saatlerinde gereği gibi kavranamaması ve uygulama için zamanın yetersizliği nedenleriyle, öğretmenler ev ödevi vermektedirler. Özellikle öğrencilerin kendi kendilerine iş yapabilme yeteneğini kazanabilmeleri ve hayat için bu çeşit çalışmalara alışmaları vazgeçilmez bir yol olarak görülmektedir.

10 Sınıf ödevleri; Bu tür ödevler sınıfta ders saatleri içinde verilirler. Konuya hazırlanmak için veya konunun işlenişinden sonra uygulama niteliğinde olur. Bu ödevlerle öğrencilerin ne dereceye kadar konuyu kavradıkları ve uygulayabildikleri öğrenilir.

11 Ödevlerin Değerlendirilmesi
Ödevler ister ev , isterse sınıf niteliğindeki ödevler olsun, kesinlikle öğretmenin kontrolünden geçmelidir. Öğretmen tarafından kontrol edilmeyen ödevler öğrenciye yararlı olmadığı gibi, onları baştan savmacılığa ve ödev yapmamaya sevk eder. Öğretmen tarafından kontrol edilmeyen ödev, hiç verilmesin daha iyidir.

12 Öğretmen öğrencilerin ödevlerini kontrol ederken, ödevlerin amacına uygun olup olmadığını belirler. Temiz ve düzenli bir biçimde yapılıp yapılmadığını inceler. Türkçe dil kurallarına uyup uymadığı araştırılır. Öğretmenin kontrolünden sonra ödevler öğrenciye geri verilmelidir. Öğrenci bu yanlışları dikkatle incelemelidir. Ödevlere not verilmesi de yararlı olur.


"ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları