Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARI
OLUMLU ÖRNEKLERİN PAYLAŞILMASI

2 SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARI
Serbest zaman eğitimi kişinin bireysel tatminini sağlayan ve bireyi zenginleştiren, serbest zaman fırsatları sunan, toplum üzerinde serbest zamanın etkisini anlamayı gerektiren ve serbest zaman davranışlarını göz önünde bulundurmayı amaçlayan eğitim olarak tanımlanmıştır.

3 Serbest zaman eğitiminin esas amacı çok yönlü, esnek, uyumlu bir insan yetiştirmektir. Aynı zamanda sağduyu ve mantığa yönelik bilişsel yetilerin gelişimi de sağlanır. Bu nedenle serbest zaman eğitimi bireyin uyumunun artmasına, kendisi ve toplum için gurur verici, yararlı bir yaşam sürmesine yardım eden bir süreçtir.

4 Temel amaç, bireyin içinde bulunduğu sosyo-kültürel ortama etkin olarak katılmayı ve o ortamın gerekli kıldığı değerleri, kural ve norm sistemlerini diğerleri ile paylaşmayı, bunları doğru yorumlamayı öğrenmektir.

5 Bireyin mümkün olan seçeneklerin farkına varmasına ve doğru seçimler yapmasına destek verirken birey kendi hayatına hedef belirleme ve yön verme gücünü geliştirir ve bu yoldan demokratik topluma katkıda bulunup topluma uyumlu tercihler yapabilir.

6 Serbest zaman eğitiminin zayıf olduğu; serbest zamanla ilgili sağlam, yapıcı, yaratıcı kurum ve geleneklerin oluşmadığı; bu kültürün yetkinleşmediği yerlerde serbest zaman denetimleri sıradan ve belirli kalıplar içinde kalmaktadır.

7 Serbest zamanı insanın bir yücelme yolu olarak görmek gerekir
Serbest zamanı insanın bir yücelme yolu olarak görmek gerekir. Orada insan kendisini gerçekleştirerek yürür, öğrenilmesi gereken de budur.

8 Bireylere temel bilgi edindirme,. Kişiliğin geliştirilmesi,
Bireylere temel bilgi edindirme, * Kişiliğin geliştirilmesi, * Mesleki ve toplumsal yaşam durumlarına hazırlama. * Kendilerini ifade edebilecekleri yeterli zaman ve Yeteneklerinin farkına varma,

9 Eksikliklerini ve fazlalıklarının neler olduğunu bilme,
* Eksikliklerini ve fazlalıklarının neler olduğunu bilme, * Kendisine güven duyma, * Hayal güçlerinin gelişmesi, duygu ve heyecanların, arttırma * Başkalarıyla olan ilişkilerinin olumlu gelişmesi

10 Yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlama,
Yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlama, * Yakın çevresini daha iyi ve yakından tanıyabilme, * İyi bir gözlemci olma, * Daha çok duyu organını öğrenmeye katma,

11 Öğretimin sınıf dışında da gerçekleştiğini öğrenme,
Öğretimin sınıf dışında da gerçekleştiğini öğrenme, * Saldırganlık eğilimleri ve enerji birikimlerini olumlu bir şekilde kullanma, * Zorunlu ders sayısının azalması ile beyinsel dengeyi kurabilme, * Okulda kendisini bekleyen sürprizlerin neler olduğunu merak ederek okula gelme, * Çocukluğunu yaşama

12 . Bu amaçların gerçekleştirilmesi için serbest zaman eğitimine gereksinim olduğu ortadadır. Birçok eğitimciye göre serbest zaman eğitimi, çeşitli kurlar yada müfredat programı dışındaki etkinlikler yoluyla serbest zamanın değerli bir biçimde kullanılması yoluyla sağlanabilir

13 Serbest zaman eğitimi yaşam için eğitimle eşit tutulmalı ve insanları, zamanlarını kullanmaya hazırlayan bir süreç olarak düşünülmelidir. Bu süreçte birey, kişisel bir doyum sağlamalı ve tüm kişisel gelişmelerine katkıda bulunmalıdır.

14 Serbest zaman eğitimi kişinin kendini, serbest zamanı, serbest zamanın kendi yaşam biçimi ve sosyal üretimi ile ilişkisini anlamak için geçirilen bir süreçtir. Bu sürecin amacı ve sonuçları insanların yaşam kalitesini artırmak üzerine yoğunlaşmaktadır.

15 Bir ders boyunca öğrenciyi yapmak istediği şeyle ilgili kararı kendisine bırakmak çok faydalı olmaktadır.

16 serbest çalışma etkinliğinde okunan bir kaç sayfa kitap,yapılan bir resim bir obje,belki öğrencinin aklına takılan çözülmeyi beklenen bir soru ,hem çocuğun dinlenmesine,hem eğlenmesine  hem de o arada aldığı bilgiyi unutmamasına sebep olur.

17 Yapılandırılmış serbest zaman etkinlikleri belirli sosyal ve davranışsal amaçlar etrafında
yetişkinler tarafından örgütlenmektedir. Çocuğun spor liglerine veya müzik derslerine katılması, izcilik etkinliklerine dâhil olması yapılandırılmış etkinliklere örnek verilebilir. yapılandırılmış serbest etkinliğe dâhil olmanın çocuğa; (a) tehlikeli ve anti sosyal etkinliklere katılmasını önleyerek, (b) pozitif beceri ve yetenek öğreterek, (c) planlanmış etkinliklere katılmasıyla akranlarıyla tanışma sağlayarak üç yönden yararının bulunduğunu belirtmektedir.

18 Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı serbest zaman etkinliklerinin önemini dikkate alarak, ilköğretim
birinci basamakta serbest etkinlik uygulamalarını başlatmıştır. Bu kapsamda 2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ''Serbest Etkinlikler'' adı altında bir genelge ile ilköğretim 1–5. sınıflarda serbest etkinlik uygulamalarını başlatmıştır. Bu genelgeyle öğrencilerin okulu daha fazla sevmelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, dolayısıyla ilköğretim öğrencilerinin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen okul içinde veya dışında uygulanabilecek olan her türlü eğitici, öğretici ve eğlendirici uygulamalar amaçlanmaktadır.

19 SERBEST ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
İZCİLİK RESİM OKUMA ÜÇ BOYUTLU BİÇİMLENDİRME DRAMA EL SANATLARI KONUŞMA

20 SUNUMUZ SONA ERMİŞTİR TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SERBEST ETKİNLİK SAATİ UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları