Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

2 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
SÜLEYMAN ŞAH Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri zaman içinde bu toprakların büyük bölümüne hâkim olan Türkiye Selçuklu Devleti’dir. Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleyman Şah’ dır.

3 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
«Ben Büyük Selçuklu Devleti’ne adını veren Selçuk Bey’in torunlarından Süleyman Şah’ım. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirildim. İç karışıklar yaşayan Bizans’ın zayıflığından yararlanarak İznik’e kadar ilerledim ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurdum (1075). Fetih ve gazalarda bulunarak devletimin topraklarını Marmara Denizi’nden Suriye’ye kadar genişlettim. Müslüman olmayan halkın da devlete bağlılığını sağladım. Bizans’ın kötü idaresi yüzünden perişan olan halk, huzura kavuştu. Anadolu’ya göç eden Türk boylarına yerleşebilecekleri topraklar verdim.»

4 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ Süleyman Şah’ın ölümünden sonra yerine oğlu I.Kılıç Arslan geçti. Devletin sınırlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya kadar genişletti. Ancak Avrupa’dan gelen Haçlı tehlikesi Anadolu’da siyasi birliği sağlamasına engel oldu.

5 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
I.KILIÇ ARSLAN DÖNEMİ Avrupa’nın farklı devletlerinin bir araya gelerek oluşturdukları kalabalık Haçlı ordusu Anadolu’yu kolayca geçebileceklerini düşünüyordu. Ancak I. Kılıç Arslan, Danişmentlilerin de desteğini alarak Haçlı ordusuna büyük kayıp verdirdi (1097). Haçlı ordusu buna rağmen Anadolu’yu geçerek Kudüs’e ulaştı ve şehri ele geçirdi.

6 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
Tekrar Hatırlayalım!!! XI. yüzyılda, Avrupa’da Katolik kilisesinin öncülüğünde Hz. İsa’nın doğduğu Kudüs’ün, Müslümanlardan alınması fikri ortaya çıktı. Bu, Haçlı Seferleri’nin görünen sebebiydi. Türklerin güçlenerek Suriye ve Filistin’i, ardından Anadolu’yu fethederek Hristiyanların yaşadıkları ülkelere hâkim olmaları Avrupa’yı tedirgin ediyordu. Yine Avrupa’nın içine düştüğü ekonomik bunalım da Haçlı Seferleri’nin bir başka sebebini oluşturuyordu.

7 ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ İLE BİZANS’IN MÜCADELESİ
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ İLE BİZANS’IN MÜCADELESİ I. Kılıç Arslan’ın ölümünden sonra da Türkiye Selçukluları Haçlı Seferleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. Mücadele ettikleri devletlerden biri de Bizans’tı. Türkiye Selçuklularının kuvvetlenmesinden endişe eden Bizans büyük bir ordu ile Türkleri Anadolu’dan çıkarmak için harekete geçti.

8 MİRYOKEFALON SAVAŞI: 1176 Bizans ve Selçuklu orduları Eğirdir
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ MİRYOKEFALON SAVAŞI: 1176 Bizans ve Selçuklu orduları Eğirdir Gölü yakınlarında, Miryokefalon’da karşılaştı. Selçuklu ordusu Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer Bizans’ın Anadolu’yu geri alma ümitlerini tamamen ortadan kaldırdı. Bizans, Anadolu’nun Türk yurdu olduğu gerçeğini kabul etmek zorunda kaldı.

9 Miryokefalon Savaşı ve Malazgirt Savaşı
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ Miryokefalon Savaşı ve Malazgirt Savaşı BENZERLİKLER FARKLILIKLAR 1. İkisi de Bizans’a karşı olmuştur. 1. Malazgirt Savaşı’nda Anadolu’ nun kapıları Türklere açılmıştır. Miryokefalon’da Anadolu artık Türkiye diye anılmaya başlanmış bir Türk vatanı olarak görülmüştür. 2. Her iki savaş da Türklerin Anadolu ile bağını koparmak için yapılmıştır. 2. Malazgirt, Bizans ile Büyük Selçuklu ile yapılmış iken Miryokefalon Savaşı, Bizans ile Türkiye Selçukluları arasında yapılmıştır.

10 MİRYOKEFALON SAVAŞI’ NIN ÖNEMİ
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ MİRYOKEFALON SAVAŞI’ NIN ÖNEMİ Anadolu’ nun Türk yurdu olduğu kesin olarak kabul edilmiştir. Avrupalı tarihçiler bundan sonra Anadolu’ ya Türkiye demeye başlamıştır. Anadolu’ da Haçlı Seferleri ile Bizans'a geçen üstünlük tekrar Türklere geçmiştir.

11 ALAADDİN KEYKUBAT DÖNEMİ
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ ALAADDİN KEYKUBAT DÖNEMİ Türkiye Selçuklu Devleti Alaaddin Keykubad’ın hükümdarlığı zamanında en güçlü dönemini yaşadı. Selçuklu Döneminde, Anadolu’da ticaret, sanat, bilim ve kültür merkezi olan büyük şehirler inşa edildi. Bu şehirler, kale, cami, konut, han, hamam, medrese ve türbe gibi mimari eserlerle donatıldı.

12 Bu eserlerle Anadolu Türkleştirilmiştir.
Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ Konya Alaaddin Camisi ve Selçuklu Sultanları Türbesi Sivas Şifaiye Medresesi Bu eserlerle Anadolu Türkleştirilmiştir. Konya Zazadin Hanı

13 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
KÖSEDAĞ SAVAŞI: 1243 Alaaddin Keykubad’ın ölümünden sonra ülke içinde karışıklıklar baş gösterdi. Asya’nın büyük bölümünü ele geçiren Moğollar, Anadolu’nun içlerine kadar ilerlediler. Selçuklu ve Moğol orduları Sivas’ın doğusunda Kösedağ Savaşı’nda karşılaştılar. Selçuklu ordusu sayıca daha kalabalık olmasına rağmen Moğol ordusunun saldırısı karşısında dağıldı.

14 Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ
! SONUÇ Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Moğol hâkimiyeti başladı. Moğollar, Anadolu’ya gönderdikleri vali ve komutanlarla ülkeyi yönetmeye başladılar. Son Selçuklu hükümdarı II. Mesud’un ölümü ile Türkiye Selçuklu Devleti son buldu (1308).


"Sosyal Bilgiler TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları