Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİTİM BOZUKLUKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİTİM BOZUKLUKLARI."— Sunum transkripti:

1 RİTİM BOZUKLUKLARI

2 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
AMAÇ Ritim bozuklukları ve nabızsız arresti erken dönemde tanımlayabilmek ve tedavisini uygulayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

3 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
ÖĞRENİM HEDEFLERİ Kalbin ritim bozukluklarını klinik önem derecesine göre sayabilmek. Saptanan ritim bozukluklarına uygun acil tedavi yaklaşımlarını sayabilmek. Nabızsız arresti tanıyabilmek ve tedavi basamaklarını sayabilmek. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

4 NORMAL ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)
EKG, kalp kasının uyarılması ve yeniden toparlanması dönemindeki kayıtlardan elde edilir ve kalbin elektriksel uyarımı hakkında bilgi verir. Kalbin elektriksel uyarımı sinoatriyal düğümden başlayarak atrioventriküler düğüm, his ve purkinje liflerini izler. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

5 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
KALBİN İLETİ YOLLARI ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

6 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
NORMAL EKG EKG; P QRS T dalgalarından oluşur. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

7 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
NORMAL SİNÜS RİTMİ Ritim bozukluklarına geçmeden önce normal sinüs ritmini bilmek gerekir: Her QRS öncesinde P dalgası vardır. PR süreleri eşittir. P şekilleri aynıdır. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

8 Çocuklarda İstirahatteki Normal Kalp Hızı Değerleri (atım/dak)
Yaş Ortalama En düşük- En yüksek değer Yenidoğan 130 90-180 1-12 ay 80-160 1-4 yaş 110 80-140 5-8 yaş 100 70-120 8 yaş üstü 90 70-110 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

9 KALP DURMASINA NEDEN OLABİLECEK DURUMLAR (HAPIYEDİK)
Hipoksi Asidoz Pnömotoraks Isı kaybı (hipotermi) Yabancı cisim Emboli/tromboz Düşük kan hacmi İlaçlar/toksinler Kalp tamponadı ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

10 RİTİM BOZUKLUKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Nabız hızı göz önüne alınarak üç başlık altında toplanabilir: Yavaş ritimler: Bradikardi Hızlı ritimler: Taşikardi Kollaps ritimleri: Nabızsız arrest ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

11 BRADİKARDİ

12 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
BRADİKARDİ Çocuklarda yavaş ritimlerin en sık nedeni hipoksidir. Semptomatik bradikardisi olan hastalarda öncelikle havayolu açılmalı ve yeterli oksijenlenme sağlanmalıdır. Yeterli oksijenlenmeye rağmen yavaş ritim devam ediyorsa ilaç tedavisi düşünülmelidir, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

13 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
BRADİKARDİ NEDENLERİ Hipoksi, Hipotermi, Kalp blokları, Kafa içi basınç artışı, İlaçlar/Zehirlenmeler, Aşırı vagal uyarı, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

14 ÇOCUKLARDA BRADİKARDİYE YAKLAŞIM
Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla Dolaşım bozukluğu (solunum güçlüğü, bilinç bozukluğu, hipotansiyon) var mı? Gözle Oksijen vermeye devam et Uygun merkeze gönder Yeterli oksijenlenme ve ventilasyona rağmen kalp hızı <60/dk ise kalp masajı yap ve ilaç tedavisi uygula Destek tedavisi sürerken bradikardi nedeni araştırılır (HAPIYEDİK) Hayır Evet Adrenalin İV/Kİ: 0.01 mg/kg (1/ yoğunlukta, 0.1 mL/kg) Trakea içi: 0.1mg/kg (1/1.000 yoğunlukta 0.1 mL/kg) 3-5 dakikada bir tekrar Vagal uyarı varsa Atropin 0.02 mg/kg (En az 0.1 mg) Bir kez daha tekrar edilebilir ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

15 TAŞİKARDİ

16 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
TAŞİKARDİ Dar QRS’li (≤ 0.08 sn) taşikardi Sinüs taşikardisi SVT Geniş QRS’li (>0.08 sn) taşikardi VT ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

17 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
SİNÜS TAŞİKARDİSİ Sinüs düğümünden yaşa göre normalden fazla uyarı çıkmasıdır, Genellikle diğer sorunlara ikincil gelişir, bu nedenle öncelikle altta yatan nedene yönelik tedavi yapılmalıdır, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

18 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
SİNÜS TAŞİKARDİSİ Sinüs taşikardisinin en sık nedenleri; Ateş, Hipoksi, Hipovolemi, Metabolik bozukluklar, İlaçlar, Zehirlenmeler, Ağrı Huzursuzluktur. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

19 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (SVT)
Genellikle ataklar halinde kendini gösterir, Monitörde sıklıkla dar QRS izlenir, Çoğu çocukta SVT başlangıçta iyi tolere edilir, ancak bazı çocuklarda dolaşım bozukluğuna yol açabilir. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

20 SVT-SİNÜS TAŞİKARDİSİ AYRIMI
Öykü Özgün değil Altta yatan bir neden vardır (ateş,ağrı, dehidratasyon) P dalgası Yok/anormal Var/normal Kalp hızı Sabit Bebeklerde ≥220/dk Çocuklarda ≥180/dk Değişken Bebeklerde <220/dk Çocuklarda <180/dk ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

21 SVT TEDAVİSİ (DOLAŞIM DENGEDE)
Öncelikle vagal uyarı denenmelidir. Bebeklerde yüze buz uygulaması Çocuklarda, tek taraflı karotis masajı, valsalva manevrası, öğürme refleksinin uyarılması İki kez vagal uyarı ile SVT düzelmezse adenozin uygulanır. SVT devam ediyorsa çocuk kardiyoloğuna haber verilir (kardiyoversiyon ihtiyacı?). ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

22 SVT TEDAVİSİNDE YÜZE BUZ UYGULAMASI
ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

23 SVT TEDAVİSİ (DOLAŞIM BOZUK)
Acil elektriksel kardiyoversion uygulanır. Çocuğun damar yolu açık ve adenozin hazır ise adenozin tedavisi ilk seçenek olabilir. Ancak ilaç uygulaması elektriksel kardiyoversionu geciktirmemelidir. Kardiyoversiyon işlemini geciktirmemek koşulu ile hazırlık sırasında vagal uyarılar da denenebilir. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

24 EŞZAMANLI ELEKTRİKSEL KARDİYOVERSİYON
Cihazın eş zamanlama (senkronize) düğmesi açık olmalıdır, Elektriksel kardiyoversiyon ağrılı bir işlemdir ve mümkünse işlem öncesinde çocuğa sedasyon yapılmalıdır, Eşzamanlı kardiyoversiyonda başlangıç dozu J/kg ve tekrarlama dozu J/kg dır. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

25 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
ADENOZİN UYGULAMASI Adenozin Adenozin etkisini geçici AV blok oluşturarak gösterir, Yarı ömrü çok kısa olduğundan etkisi saniyeler içerisinde gelişir ve kaybolur, Hızlıca ve arkasından serum fizyolojik verilerek uygulanır. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

26 TAŞİKARDİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM (DAR QRS)
EKG Sinüs taşikardisi P dalgası normal Hız değişken Bebekte <220/dk Çocukta <180/dk Altta yatan neden var SVT P dalgası yok/anormal Hız sabit Bebekte ≥ 220/dk Çocukta ≥ 180/dk Altta yatan neden yok Geniş QRS (>0.08 sn) DOLAŞIM BOZUKSA Kardiyoversion 1. doz J/kg 2. doz 2 J/kg (Sedasyon) Adenozin İlk doz: 0.1 mg/kg (max 6mg) İV/Kİ İkinci doz: 0.2 mg/kg (max 12mg İV/Kİ VT Dar QRS (≤0.08 sn) Dolaşım yeterliyse vagal uyarı, düzelmezse Altta yatan nedene yönelik tedavi Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI 26

27 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT)
QRS geniştir, Ventrikül hızı düzenli ve ≥120/dk’dır, P dalgası yok ya da düzensizdir, T dalgası QRS’in ters yönündedir, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

28 VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ (VT)
VT, çocukluk yaş grubunda nadir görülür. Genellikle altta yatan bir neden vardır, Kalp hastalıkları, Akut hipoksi, Asidoz, Elektrolit dengesizliği Zehirlenmeler Geniş QRS’li taşikardi aksi kanıtlanana kadar VT gibi kabul edilmelidir. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

29 TAŞİKARDİLİ ÇOCUĞA YAKLAŞIM
Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla EKG Altta yatan nedeni araştır (HAPIYEDİK) Sinüs taşikardisi SVT Geniş QRS (>0.08 sn) DOLAŞIM BOZUKSA Kardiyoversion veya Adenozin VT DOLAŞIM YETERLİYSE İlaçlar Dar QRS (≤0.08 sn) Dolaşım yeterliyse vagal uyarı düzelmezse Adenozin Altta yatan nedene yönelik tedavi 1. doz J/kg 2. doz 2 J/kg ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

30 NABIZSIZ ARREST

31 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
NABIZSIZ ARREST Nabızsız arrest durumunda çocukta dolaşım bulgusu saptanmaz. Bu grupta; Ventriküler fibrilasyon (VF), Nabızsız ventriküler taşikardi (VT), Nabızsız elektriksel aktivite (NEA), Asistoli bulunur. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

32 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
NABIZSIZ ARREST Kalp durması ani gelişmişse asistoliden çok VF ve nabızsız VT düşünülmelidir. VF ve nabızsız VT’de acil defibrilasyon ve ilaç tedavisi uygulanır. Defibrilasyon için hazırlıklar tamamlanana kadar YCU sürdürülmelidir ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

33 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
VF / NABIZSIZ VT Ventriküllerin düzensiz kasılmaları sonucu yeterli atım hacmi oluşamaz, VF ve nabızsız VT’de ACİLEN defibrilasyon uygulanır. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

34 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ Çocuk defibrilatöre bağlanır (bu sırada YCU devam etmelidir), Yaşına uygun kaşıklar takılır ve jel sürülür, Defibrilatörün eş zamanlama düğmesi kapalı olmalıdır, 2 J/kg olacak şekilde enerji dozu ayarlanır, Kimsenin çocuğa dokunmadığından emin olunur ve akım uygulanır, Beş döngü (çocuk entübe ise iki dakika devamlı) YCU yapılır, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

35 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ Ritim değerlendirilir, VF veya nabızsız VT devam ediyorsa enerji 4 J/kg olacak şekilde yeniden akım uygulanır, YCU’ya başlanır (beş döngü veya çocuk entübe ise iki dakika devamlı) diğer yandan adrenalin verilir, Ritim tekrar değerlendirilir, VF veya nabızsız VT devam ediyorsa enerji 4 J/kg olacak şekilde yeniden akım uygulanır, YCU’ya başlanır (beş döngü veya çocuk entübe ise iki dakika devamlı) diğer yandan amiodaron veya lidokain verilir, ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

36 VF / NABIZSIZ VT TEDAVİ - ÖZET
VF/nabızsız VT sürüyorsa defibrilasyon (4J/kg) ve ilaç (adrenalin, amiodaron veya lidokain) ardışık olarak uygulanır. Defibrilasyon uygulama anı dışında YCU kesintisiz olarak sürdürülür. Adrenalin YCU Defibrilasyon 4J/Kg Defibrilasyon 2J/Kg YCU Amiodaron Lidokain Ritim değerlendir, VF/ Nabızsız VT ise ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

37 EŞ ZAMANLI KARDİYOVERSİON / DEFİBRİLASYON
Kardiyoversiyon Defibrilasyon Sedasyon Uygulanır Uygulanmaz R dalgası ile eş zamanlama Var Yok Endikasyonlar Nabızlı ritimler (Semptomatik VT, SVT) Nabızsız ritimler (VF ve nabızsız VT) Enerji dozu 1. Uygulama: 0.5-1J/kg 2.Uygulama: 2 J/kg 1.Uygulama: 2 J/kg Sonrakiuygulamalar:4J/kg ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

38 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
DEFİBRİLASYON Defibrilasyon üç şekilde sonuçlanabilir: VF/VT durarak kalbin normal ritmi geri döner VF/VT durur ancak ritim geri dönmez (asistoli) VF/VT durmaz ve bu ritim asistoliye kadar ilerler ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

39 NABIZSIZ ELEKTRİKSEL AKTİVİTE
Elektriksel uyarı olmasına rağmen nabzın alınamamasıdır. Genellikle geniş QRS’li yavaş atımlar vardır. Kalp kasılmaları çok zayıftır. Erken tanınması hayat kurtarıcı olabilir. Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır. Altta yatan neden (HAPIYEDİK) tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

40 ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI
ASİSTOLİ Asistolide hiç elektriksel uyarı yoktur. EKG’de düz bir çizgi mevcuttur. Çocukta nabız, kendiliğinden solunum ve uyarılara cevap yoktur. Tedavide YCU yapılır, ilaç olarak adrenalin kullanılır. Altta yatan neden (HAPIYEDİK) tespit edilirse hızla tedavi edilmelidir. Defibrilasyon etkili olmadığından yapılmamalıdır. ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

41 NABIZSIZ ARREST DURUMUNDA YAKLAŞIM- ÖZET
Hava yolunu aç, Gerekiyorsa solunumu sağla ve oksijen ver Defibrilatöre bağla Altta yatan nedeni araştır (HAPIYEDİK) EKG Defibrilasyon 2J/kg Asistoli/NEA YCU Nabızsız VT / VF VF/VT devam ediyorsa 4J/kg Adrenalin İV/Kİ: 0.01 mg/kg (1/10.000; 0.1 ml/kg) Trakea içi: 0.1mg/kg (1/1000; 0.1 ml/kg) Her 3-5 dakikada bir tekrar 5 döngü/2 dak YCU Nabızsız VT/VF Adrenalin Amiodaron: 5mg/kg İV/Kİ Lidokain: 1mg/kg İV/Kİ 5 döngü/2 dak YCU ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI

42 BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRMESİ
ÇİLYAD, RİTİM BOZUKLUKLARI


"RİTİM BOZUKLUKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları