Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Kardiyak Yaşam Desteği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Kardiyak Yaşam Desteği"— Sunum transkripti:

1 İleri Kardiyak Yaşam Desteği
Dr. Halis ilke Özkan

2 Olgu 1 55 yaşında erkek 30 dk önce başlayan göğüs ağrısı tarifliyor
Hastanın triajı yapıldığı esnada ani bilinç kaybı gelişti Monitörize edildi ve …

3 Olgu 2 60 yaşında kadın Nefes darlığı ve göğüste baskı nedeniyle acil servise getirildi TA: 90/60 mmHg, Nb:30/dk Akciğerlerinde dinlemekle bilateral raller (+) Hastanın EKG’si:

4 Olgu 3 65 yaşında erkek Yaklaşık 10 senedir diyabet hastası
İnsülininin akşam dozunu yaptıktan sonra fenalaşmış ve bilinci kapanmış Hastanın solunumu yok, tansiyon ve nabız alınamıyor Monitörü şekilde görülmekte…

5 İKYD’de Amaç Kardiyak Arrestin Önlenmesi – Tedavisi
Spontan dolaşımı sağlanan hastanın yönetimi

6 Zamanlama Başlama zamanı kritik İdeal olan
- Temel yaşam desteği için < 4dk - İleri kardiyak yaşam desteği < 8dk başlatılmış olmalı

7 İleri Yaşam Desteği Defibrilasyon Circulation (Dolaşım)
Bilinç Değerlendirmesi Defibrilasyon Circulation (Dolaşım) Airway (Hava yolu) Breathing (Solunum) Differential diagnosis (Ayırıcı tanı)

8 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon 2010 yılı kılavuz değişikliği
C A B Dolaşım Havayolu Solunum (2010 AHA)

9 Arrest ritimleri VF Nabızsız VT Nabızsız Elektriksel Aktivite Asistoli

10 Akış şeması Kardiyak Arrest VF NEA Nabızsız VT Asistoli
Ventriküler Fibrilasyon NEA Nabızsız Elektriksel Aktivite Nabızsız VT Nabızsız Ventriküler Taşikardi Asistoli = Defibrilasyon Kullanılan Ritimler

11 Kritik Soru Şoklanabilir bir ritm Şoklamaya gerek yok

12 Kardiyak bası Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk)
Yüksek kaliteli CPR Bası güçlü (>5cm) ve hızlı (>100/dk) Göğüsün genişlemesine izin vermeli Basıya ara minimal olmalı Aşırı ventilasyondan kaçın Bası uygulayanı değiştir (2 dk) İleri hava yolu yoksa bası : ventilasyon = 30:2 İleri hava yolu varsa sürekli bası(>100/dk) : bağımsız ventilasyon (8-10/dk)

13 Kardiyak bası Bası lokalizasyonu Göğüsün orta noktası
Meme uçlarının hattı güvenilmez Sternumun alt yarısı Sternumun en alt kısmı değil

14 Defibrilasyon dozu Şok enerjisi
- Bifazik: J (daha sonrakiler eşit / yüksek) - Monofazik: 360 J Bifazik defibrilatör için üreticinin önerdiği dozu bilin ve o dozdan başlayın

15 Kardiyak Arrest Yönetimi
Erişkin Kardiyak Arrest Derhal KPR’ye başla O2 ver Monitor-Defibrilatör HAYIR EVET VF/VT İleri havayolu Ritm şoklanabilir mi? EVET HAYIR Asistol/NEA KPR 2dk IV/IO yol KPR 2 dk IV/IO yol Epinefrin her 3-5 dk İleri hava yolu Ritm şoklanabilir mi? KPR 2 dk Epinefrin her 3-5dk İleri hava yolu,kapnograf Ritm şoklanabilir mi? KPR 2 dk Döndürülebilir nedenleri tedavi Ritm şoklanabili mi? -Spontan dolaşım dönmedi ise KPR 2 dk Amiodaron Döndürülebilir nedenleri tedavi Ritm şoklanablir mi? -Spontan dolaşım döndü ise arrest sonrası bakım Şok ve KPR

16

17 VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
NABIZSIZ VT Kardiyak arrest Defibrilatöre ulaş Adrenalin Amiodaron CPR CPR CPR CPR + + + Ritm kontrolü Ritm kontrolü Ritm kontrolü 5 siklus veya 2 dk CPR Defibrilatör şarj edilirken CPR Şok CPR +

18 Her 2 dakikada ritm kontrolü
Yüksek kaliteli CPR VF/Nabızsız VT….. PEA/asistoli…… PEA için geri döndürülebilir nedenleri hatırla

19 Geri döndürülebilir nedenler 5H 5T
Hipoksi Hipovolemi Hipotermi Hipo-hiperkalemi Hidrojen iyonu(asidoz) Toksinler Tromboz, pulmoner Tromboz, koroner Tamponad, kardiyak Tansiyon pnömotoraks Geri döndürülebilir nedenler İKYD sırasında araştırılmalıdır

20 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon
Balon maske Ventilasyonu sağlamak için kullan Kurtarıcı tek ise önerilmiyor Kompresyon/Ventilasyon oranı 30:2 (Ventilasyon için ara < 4 sn) Head lift-chin lift Jaw thrust

21 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon
Krikoid bası - Aspirasyonu - Mideye hava dolumunu - Yeni kılavuzda rutin önerilmiyor Orofaringeal airway - Hava yolu tıkanıklığının en sık nedeni dil - Uygun boyut

22 Hava Yolu Kontrolü ve Ventilasyon
Nasofaringeal airway - Çene kitlenmiş ise - Derin komada olmayan hasta - Kontrendike; Kafa kaide kırığı, koagülopati

23 İleri Hava Yolu Yöntemleri
Kompresyonu ya da defibrilasyonu geciktirmemeli-kesintiye uğratmamalı Ventilasyon için uygun pozisyon kontrolü; Kapnografi (en güvenilir) Göğüs ekspansiyonu Bilateral akciğeri dinle Epigastriumu dinle Ventilasyon sıklığı 8-10/dk Kompresyon aralıksız

24 Epinefrin İKYD’nin en sık kullanılan ilacı
Spontan dolaşıma dönüşü artırdığına ait kanıt var 1 mg her 3-5 dk (IV/IO)

25 Vazopressin Etki epinefrinle aynı
Epinefrinin ilk dozu veya ikinci doz yerine kullanılabilir Doz 40 U IV/IO Türkiye’de yok

26 Amiodaron Multikanal blokörü VF/nabızsız VT’de ilk tercih antiaritmik
300 mg IV/IO ardından ek doz 150 mg 150 mg’lık ampülleri var İnfüzyonları dekstroz içinde

27 Magnezyum Uzamış QT ile birlikte olan polimorfik VT’de etkili
Dozu 1-2 gr (+ 10 cc %5 dextroz) IV/IO “Torsade de pointes”

28 Atropin Yeni kılavuzda arrest hastada rutin önerilmiyor
Semptomatik bradikardide 0.5-1mg IV

29 İKYD’de Parenteral Yollar
IV/IO yolun zamanlaması - Basıya ara verme Periferal ilaç uygulama - İlaç sonrası 20 ml bolus SF Intraosseöz uygulamalar - Sıvı, ilaç uygula, kan örneği al Santral yol Endotrakeal tüp yolu…….Yerine intraosseöz!!

30 Endotrakeal Tüpten İlaç Uygulamaları
IV-IO yol başarısız ise IV dozun 2-2,5 katı olmalı 5-10 cc SF ile dilue Lidokain-Epinefrin-Atropin-Naloxan-Vazopressin kullanılabilir Amiodaron kullanımı için yeterli kanıt yok

31 İKYD protokollerinde Rutin Önerilmeyen Uygulamalar
Atropin Sodyum Bikarbonat Kalsiyum Fibrinoliz IV sıvı Pace Prekordiyal vuru

32 A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i - 2011
Sonuçlar ABC C-A-B Erken defibrilasyon hedef Atropin artık NEA ve asistoli tedavisinde önerilmiyor Aşırı ventilasyondan kaçın Yüksek kaliteli göğüs kompresyonları uygula A s i s t a n O r y a n t a s y o n E ğ i t i m i


"İleri Kardiyak Yaşam Desteği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları