Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite"— Sunum transkripti:

1 İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar pedagojiformasyon.com

2 Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Konular
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Hz. Muhammed Bilgiye önem Verirdi Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi

3 Hz. Muhammed’in Hayatındaki Örnek Davranışlar/ Kazanımlar
1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini kavrar. 3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları koruma konusunda duyarlı olur.

4 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Bir kimsenin size değer verdiğini nasıl anlarsınız ?

5 Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Peygamberimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makam ayrımı yapmaksızın değer vermiştir. Çünkü evrende var olan her şey Allah’ın eseridir. Bunların saygıya en layık olanı da insandır.

6 Akraba ve komşularına değer verirdi.
-a içten davranırdı. Akraba ve komşularına değer verirdi. insanlar -ın konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. -a hal ve hatırını sorardı. İle yakından ilgilenirdi.

7 SELAMLAŞMAK Gibi bir çok güzel davranışı Peygamber Efendimiz Müslüman'ın Müslüman’a karşı görevi olarak belirtmiştir. DAVETE KATILMAK CENAZEYE KATILMAK HASTAYI ZİYARET ETMEK ÖĞÜT İSTEYENE ÖĞÜT VERMEK

8 . Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka sahip oluşu ile ilgili örnekler verelim.

9 Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.
Kalem sûresi 4. Ayet O’nun Ahlak’ı Kur’an’dı. Hz. Aişe (r.a) Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve onlara yardım ederdi Bu konuda şöyle buyururdu: "En hayırlınız, ahlâkı güzel olanınız ve aile fertlerine en çok faydalı olanınızdır." Buhari

10 Hz. Muhammed Güvenilir bir insandı
Bir kimsenin güvenilir olduğunu nasıl anlarsınız???

11 Hz. Muhammed (a.s) çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu.
Mekkeliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen “Muhammed’ül -Emin” diye çağırıyorlardı.

12 Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zamanında sahiplerine teslim etmiştir.

13 Özü sözü bir olan Hz. Muhammed (a
Özü sözü bir olan Hz. Muhammed (a.s) asla yalan söylememiş ve yaşamı boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır.

14 Zeyd bin Haris, küçük yaşlarda esir düşer. Hz. Hatice onu alır ve Hz
Zeyd bin Haris, küçük yaşlarda esir düşer. Hz. Hatice onu alır ve Hz. Muhammed’le evlendikten sonra Zeyd’i onun hizmetine verir.

15 Zeyd’in babası, oğlunu uzun süre aradıktan sonra onu Peygamberimizin yanında olduğunu öğrenir ve gelip geri almak ister. Peygamberimiz köle muamelesi hiç yapmadığı Zeyd’i serbest bırakarak babasıyla gitmesine izin verir.

16 BEYİN FIRTINASI YAPALIM
Okuduğumuz olay da “Zeyd bin Haris, neden babasıyla gitmeyip Peygamberin yanında kalmayı tercih etmiş olabilir?”

17 Sizce örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır?
LİSTELEYELİM Sizce örnek bir insanda hangi özellikler bulunmalıdır? Güvenilir olmalıdır. …………………………………………..…. . ……………………………………………… . ………………………………………………. .

18 Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
“İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendin bilmez isen Bu nice okumaktır.” Mısralarıyla anlatılmak istenen şey nedir ???

19 Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır
Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine ayırmıştır. Hz. Peygamber, nerede ve kimde olursa olsun faydalı ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmişti.

20 “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde rehberdirler. Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar Allah yolundadır.” “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır; bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.” Yukarıdaki hadisleri Peygamberimizin bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz.

21 Hz. Muhammed Danışarak iş Yapardı
Hz. Muhammed bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışverişinde bulunurdu. “Ey Peygamber işlerinde onlarla fikir alışverişinde bulun.” Âl-i İmrân suresi 159. ayetinde Müslümanların bir işe karar verirken fikir alışverişinde bulunmalılar. “...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir...” Şûrâ suresinin 38. ayetinde Müslümanların bilinmeyen konuların bilenlere sorulması istenmiştir “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Enbiya suresi 7. ayetinde

22 Hz. Peygamberin hayatında istişare ile ilgili pek çok örnek vardır.
Kendisine ilk vahiy geldiğinde Kızlarını evlendirme konusunda Bedir ve Uhud harbinde taktik hususunda Arkadaşlarına danışmış ve onları dikkate almıştır. Önce eşi Hz. Hatice’ye sonra önerisiyle bilge bir kişi olan Varaka’ya gitmiştir. Ailesiyle istişare ederek karar vermiştir. Bütün bu örnekler, Hz. Muhammed’in danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini göstermektedir.

23 EŞLEŞTİRELİM Aşağıdaki kutularda uygun karakter özelliği gösteren davranışları eşleştirelim. 1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördüğünde yanlışını güzel bir üslupla düzeltmiştir. 2. Aldatan bizden değildir. 3. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle ilgilenirdi. 4. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz. 5. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye hakkını yedirirdi.

24 ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için örnek değildir? A) İnsanlara değer vermesi B) Verdiği sözde durması C) Güvenilir olması D) Yetim olması 2. “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.” (İsrâ suresi, 34. ayet.) ayetinde hangi örnek davranışa işaret edilmektedir? A) Sözünde durmaya B) Sabırlı olmaya C) Yardımsever olmaya D) Zamanı iyi kullanmaya 3. Hz. Muhammed’e niçin “Muhammedü’l- Emin” denilmiştir? A) Sabırlı olduğu için B) Dürüst ve güvenilir olduğu için C) Hoşgörülü olduğu için D) Kimseyi küçümsemediği için 4. Kur’an-ı Kerim’in önerdiği yardım etme biçiminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Karşılık beklemeden yapılmalıdır. B) Gösterişten uzak olarak yapılmalıdır. C) Kimseyi incitmeden yapılmalıdır. D) Herkese ilan ederek yapılmalıdır


"İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları