Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ"— Sunum transkripti:

1 KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ
ZEYNEP YILMAZ

2 Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni
Kur'an-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdiği ki­taptır. O, dinimizin temel kaynağı ve kutsal kitapların sonuncusudur. Hz. Muhammed'in içinde yaşadığı top­lumun dili Arapça olduğu için, Kur'an Arapça olarak gönderilmiştir. Kur'an, bu durumu şöyle açıklar: "Ey Muhammed! Böylece ana kent (Mekke) ve çevresinde bulunanları uyarman için sana Arapça bir Kur'an vahyettik..." (42/Şûrâ suresi, 7) Kutsal kitabımızın adını Allah Kur'an'da belirtmiştir: "O elbette değerli bir Kur'an'dır." (567 Vâkıa suresi, 77) Kur'an, sure ve ayetlerden oluşur. Sure ve ayetlerin uzunlukları birbirinden farklıdır.

3 * Ayet Ayet: Kur'ân-ı Kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biridir. Bir başka tanımda ise; Sûreleri oluşturan uzun yada kısa vahiy ifadelerine ayet denir. Kur’an’da yaklaşık 6666 ayet vardır. Sure Sûre: Ayetlerin bir araya gelmesi ile oluşan ve kendi içinde bütünlük içeren bölümlerden her birine sûre denir. Kur’an’da 114 sûre vardır. Kur’an’ın ilk sûresi Fâtiha; son sûresi Nâs sûresidir. Kur’an’ın en kısa sûresi üç (3) ayetli Kevser sûresidir. En uzun sûresi ise, 286 ayetli Bakara sûresidir. Tevbe suresi dışındaki her bir sure başında Besmele bulunmaktadır.

4 * Cüz Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır. Mekke’de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir. Sureler genellikle uzun olandan kısa olana doğru sıralanmıştır. Kur'an'ın temel konuları İmân, Ahlâk ve İbâdettir. Kur'an, insana Allah, evren ve diğer insanlarla ilişkileri konusunda yol göste­rir. Kur'an, insanları iyiye ve güzele yönlendi­rir, öğüt verir, hatırlatır, uyarır. Gerçekleri açıklar, aydınlatır ve hayatı anlamlandırmamı­za yardımcı olur. Kur'an-ı Kerîm bir bütün olarak bir de­fada gelmemiştir. Mekke'de başlayıp Medine'de sona eren yaklaşık olarak 23 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Hz. Muhammed, kendisine vahiy geldiğinde, okuma yazma bilen sahabelerden birini çağırır, hemen yazdırırdı. Kur'an'ı yazıya geçiren bu kimselere "vahiy kâtipleri" denir. Kur'an'ın indiriliş sürecinde gelen her ayet veya sûre, birçok sahabe tarafından hem yazılmış, hem de ezberlenmiştir. Yazma ve ezber yolu ile Kur'an, koruma altına alınmıştır.

5


"KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları