Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAPSAMLI SAĞLIK BAKIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAPSAMLI SAĞLIK BAKIMI"— Sunum transkripti:

1 KAPSAMLI SAĞLIK BAKIMI
Dr. Mustafa GÖRGÜN Aile Hekimliği AD

2 Tanım Aile hekimliği kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır. Aile hekimleri esas olarak yaş, cinsiyet ve rahatsızlık ayrımı yapmaksızın tıbbi bakım arayan her bireye kapsamlı ve sürekli bakım sağlamadan sorumlu kişisel doktorlardır. Wonca 2005

3 Aile Hekimliği Disiplininin Özellikleri
1. Sağlık sistemiyle ilk tıbbi temas noktasını oluşturur; hizmet almak isteyenlere açık ve sınırsız bir giriş sağlar, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenir. 2. Sağlık kaynaklarının verimli kullanımını sağlar. Bunu bireylere sunulan bakımı koordine ederek, birinci basamakta diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışarak ve gerektiğinde hasta adına savunmanlık yaparak, diğer uzmanların sunduğu hizmetlerle teması yöneterek yapar.

4 Aile Hekimliği Disiplininin Özellikleri
3. Bireye, ailesine ve içinde yaşadığı topluma yönelik kişi merkezli bir yaklaşım geliştirir. 4. Kendine özgü bir hastayla görüşme süreci vardır. Bu süreç etkili bir iletişimle hekim ve hasta arasında zamanla gelişen bir ilişki kurulmasını sağlar. 5. Sağlık hizmetlerinin hastanın gereksinimleriyle belirlenen boylamsal sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.

5 Aile Hekimliği Disiplininin Özellikleri
6. Rahatsızlıkların toplum içindeki prevalans ve insidansının belirleyici olduğu özgün bir karar verme süreci vardır. 7. Hastaların akut ve kronik sağlık sorunlarını aynı anda yönetir. 8. Gelişimlerinin erken evresinde henüz ayrışmamış bir şekilde sunulan ve ivedi girişim gerektirebilen rahatsızlıkları yönetir

6 Aile Hekimliği Disiplininin Özellikleri
9. Uygun ve etkili girişimlerle sağlık ve iyilik durumunu geliştirir. 10. Toplumun sağlığı için özel bir sorumluluk üstlenir. 11. Sağlık sorunlarını fiziksel, ruhsal, toplumsal, kültürel ve varoluş boyutlarıyla ele alır.

7 Aile Hekiminin Çekirdek Yeterlilikleri
1. Birinci basamak yönetimi 2. Kişi merkezli bakım 3. Özgül problem çözme becerisi 4. Kapsamlı yaklaşım 5. Toplum yönelimli olma 6. Bütüncül yaklaşım

8

9 Kapsamlı Sağlık Bakımı
- Sağlığı geliştirici ,hastalıklardan koruyucu, hastalıkları iyileştirici, bireyi esenlendirici ve destekleyici bakımı, - Bedensel, ruhsal ve sosyal bakış açılarını(biyopsikososyal yaklaşım) ele alarak, - Hekim hasta ilişkisinin klinik, insancıl ve etik yönlerini kapsayan entegre sağlık hizmeti sunmayı kapsamaktadır.

10 Kapsamlı Sağlık Bakımı
- Sürekli kapsamlı hizmet uygulaması, aile ve yaşam olaylarını da dikkate alarak, çok sayıda fiziksel ve ruhsal sağlık sorununa eş zamanlı olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunulmasıdır. - Başka bir ifadeyle geniş bir yelpazede hasta ihtiyaçlarını karşılayan sağlık hizmeti sunmadır.

11 Önemi Bireyler açısından birçok sağlık probleminin tek bir merkezde çözülebilmesi, yöneticiler için kaynakların en etkili bir biçimde dağıtılabilirliği ve daha az masrafla daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi açısından kapsamlı sağlık bakımı önem arz etmektedir.

12 Kapsamlı Sağlık Bakımı için Gerekli Yeterlilikler
Kültürel yeterlilik Koruyucu hekimlik yeterliliği Sürekli mesleksel gelişim yeterliliği Sistem düşüncesinde yeterlilik İletişim ve bireylerarası etkileşim becerisi

13 Toplum ihtiyacını değerlendirme yeterliliği
Toplumda sık görülen akut, kronik ve davranışsal problemleri tedavi edebilme yeterliliği Nadir problemleri tanıyabilme yeterliliği Sağlık ekibini organize ve koordine edebilme yeterliliği

14 Kültürel yeterlilik Sorunları kültürel bir ortam içerisinde daha geniş olarak anlayabilme, Başkalarının değerlerini anlayabilme ve kabul etmeyi içerir.

15 Koruyucu bakım yeterliliği
Aile hekimleri koruyucu hizmetleri ne zaman ve nasıl uygulayacakları konusunda güncel bilgilere sahip olmalıdır. Bireylerin kendi sağlıklarıyla ilgili daha fazla sorumluluk almalarına yardım etmelidir.

16 Sürekli mesleksel gelişim
Toplum da tıbbi bilgi de sürekli değişmekte ve yenilenmektedir. Hekim, toplumun ve bilimin değişikliklerine karşı sürekli olarak kendini yenilemelidir. Kendini geliştirme yolları: Okuma, meslektaşlarıyla iletişim, kurslara ve eğitim toplantılarına katılma vb.

17 İletişim Aile hekimliğinin belki de en önemli ayırt edici özelliğidir.
Etkin dinleme Anlama ve empati yapma Açıklama Hastalar, iş arkadaşları ve diğerleriyle Sözsüz, sözlü ve yazılı iletişim

18 Sistem düşüncesinde yeterlilik
Hastanın yaşamında etkilenen sistemleri anlayabilme (örn. Yaşam ortamı) Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için sistemleri organize etmeyi bilme

19 Toplum ihtiyaçlarını değerlendirme
Aile hekimleri toplumu anlamak için kuvvetli becerilere sahip olmalıdır Örn. Toplumun değerlerini, kıymetlerini, sosyal problemlerini, tıbbi endişelerini ve problemlerini tanımlayabilme Toplumun ihtiyaçları ile bireyinkiler arasında denge kurabilme Epidemiyoloji bilgisi

20 Sık sağlık sorunlarını tedavi edebilme
Aile hekimleri sağlık sorunlarını toplumdakine yakın bir sıklıkla görür. Aile hekimleri branş uzmanlarına göre toplumdaki sık sağlık sorunlarını daha fazla gördüklerinden bunların tedavisinde de daha iyi olmalıdır.

21 Nadir problemleri tanıyabilme
Aile hekimleri sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisini iyi bilmesi gerektiği gibi nadir problemlerin erken tanısı konusunda da yeterli olmalıdır.

22 Ekibi organize ve koordine edebilme
Sağlık hizmetleri gibi karmaşık organizasyonlar kuvvetli kurallara sahip olmalıdır. Koordinasyon olmazsa sağlık kaynaklarının ; israf edilmesi ve etkin olarak kullanılamaması riski vardır.

23 TEŞEKKÜRLER


"KAPSAMLI SAĞLIK BAKIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları