Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’nin Küresel Çevre Fonu(GEF)’na Yaklaşımları ve Beklentileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’nin Küresel Çevre Fonu(GEF)’na Yaklaşımları ve Beklentileri"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’nin Küresel Çevre Fonu(GEF)’na Yaklaşımları ve Beklentileri

2 YAKLAŞIMLAR Türkiye, GEF-I ve GEF-II kapsamında yapılan çalışmalar yanında örnek olarak gösterilebilecek Doğu Anadolu Havza Islahı Projesi gibi büyük boyutlu projeli çalışmalarda uluslar arası kredi ve hibelerle çalışmayı tercih etmiştir. Ve bu konularda halen alıcı bir ülke konumundadır. Ülkemiz, kurumsal, yasal ve personel kapasitesi bakımından da GEF projeleri ile çalışmakta önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ancak önümüzdeki yıllarda Türkiye, diğer ülkelerin aksine, başka ülke ve fon kaynaklarından mali kaynak oluşturacak girişimlere ağırlık vermelidir.

3 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK WWF- Sıcak Noktalar
WWF, 1999 yılında, Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik bakımından en değerli ve acil olarak korunması gereken 100 ormanını belirleyerek bunları "Avrupa Ormanları’ nın Sıcak Noktaları" olarak tanımladı. Bu “Sıcak Noktalar" arasında Türkiye‘ den de 9 alan yer almaktadır.

4 Sıcak Noktalar Küre Dağları, İstanbul Ormanları,
İbradı-Akseki Ormanları, Karçal Dağları, Amanos Dağları, Baba Dağı, Yenice Ormanları, Datça ve Bozburun Yarımadaları, Fırtına Vadisi

5 Conservation International Kurumu’na göre ise, Dünyada 25 adet önemli alan bulunmaktadır.
Bu önemli noktalardan ÜÇ adeti de ülkemizin belirli bölgelerini kapsamaktadır. 1-Akdeniz Havzası 2-İran-Anadolu 3-Kafkaslar

6 Akdeniz Havzası Ülkemizin Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de kapsayan bu alandaki zengin bitki örtüsü, Endemik bitki türünü de barındırmaktadır.

7 İran-Anadolu En önemli bitki gen merkezlerinden birini de içinde barındıran bu alanda 2500 Endemik bitki türü bulunmaktadır.

8 Kafkaslar Ülkemizin Doğu Karadeniz bölümünü de içine alan bu alanda ise endemik bitki türü sayısı 1600 dür.

9 İnsanın doğanın bir parçası olduğu bilincinin geliştirilmesi ve doğal ortamlarda yapacağı her faaliyetin bu bilinçle yapılması, öngörülen faaliyetler öncesinde ise biyolojik çeşitlilik, çevresel bilgi sistemi gibi birçok faktörü değerlendirmeye uygun sağlıklı veri tabanının sağlanması ve bu tabanın her türlü faaliyet de altlık olmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapılması.

10 Daha etkin ve uluslararası açılımı olan bir koruma alanı yönetim sistemi
Biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirme çalışmaları Biyolojik Çeşitlilik ve doğa korumada sürdürülebilir finans yönetimi sisteminin oluşturulması. Ülkemizin bir diğer zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ürünlerinden odun dışı ürünlerle ilgili yapılacak koruma ve sürdürülebilir yararlanma çalışmaları.

11 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Enerji Verimliliği Yeni ve Yenilenebilir Enerji
CO2 Depolama, Ormanlaştırma İklim değişikliğinin Türkiye’ye olası olumsuz etkilerinin sosyo-ekonomik boyutuyla birlikte değerlendirilmesi, Bu tür etkilere karşı stratejilerin/uyum seçeneklerinin belirlenmesi çalışmaları, GEF-İklim Değişikliği odak alanıyla ilgili her türlü bilgi çalışma ve başvuru koşullarını içeren Türkçe bir kitapçık hazırlanması ve ilgili kişi ve kurumlara dağıtılması.

12 TOPRAK BOZULMASI Türkiye topraklarının % 73’ünde ŞİDDETLİ-ÇOK ŞİDDETLİ erozyon vardır. Türkiye’de yılda yaklaşık 500 milyon ton toprak denizlere ve göllere taşınmaktadır. Orman alanlarının %54’ü, tarım alanlarının %59’u ve meraların %64’ünde orta ve şiddetli erozyon mevcuttur.

13 Türkiye’de Erozyonun Şiddeti

14 6,1 milyon ha marjinal alanda tarım yapılmaktadır
insan eli..... 6,1 milyon ha marjinal alanda tarım yapılmaktadır

15 Türkiye de katılımcı entegre sürdürülebilir arazi yönetiminin geliştirilmesi ve uygulamaları için hazırlanacak olan projeye destek, Arazi bozulumu ile mücadele etmek amacıyla gerek resmi gerekse sivil toplum örgütlerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine destek verilmesi, Karbon tutumu amaçlı yapılacak olan ulusal ve uluslar arası düzeydeki projelendirme , uygulama ve eğitim gibi konulara gerek uzman gerekse yatırım düzeyinde destek verilmesi, Çığ konusunda bir proje hazırlanarak, demonstrasyon çalışması yapılması ve personel eğitimi


"Türkiye’nin Küresel Çevre Fonu(GEF)’na Yaklaşımları ve Beklentileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları