Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Yaratan Entegre Yönetim Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Yaratan Entegre Yönetim Projesi."— Sunum transkripti:

1 Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Yaratan Entegre Yönetim Projesi

2 Proje Bileşeni 3 1.Türkiye’deki mevcut durum – Dr. Uğur Zeydanlı 2.Proje Bileşeni 3 - hatırlama 3. Genel tartışma

3 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Türkiye’de mevcut durum – Dr. Uğur Zeydanlı

4 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Projenin amacı: Akdeniz orman bölgesindeki yüksek koruma değerine sahip ormanların çok yönlü faydalarını göstererek Türkiye’de ormanların yönetiminde entegre yönetim anlayışının uygulanmasını teşvik etmek.

5 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Proje BileşenleriBeklenen Sonuçlar 1-Entegre orman yönetimi için yasal ve kurumsal çerçevenin oluşturulması -Biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve karbon havuzları ile orman kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltımını sağlayarak ormanların çok yönlü kullanımı için yasal ve kurumsal ortamın güçlendirilmesi. Sürdürülebilir orman yönetimiyle ilgili faydalar şunlardır: -Orman kaynaklı emisyonların düşünülmesinin karbon pazarında ticareti için ülkemizin hazır ve uygun konumunun sağlanması -Türkiye’de ormana dayalı azaltım ve karbon tutunumu için ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir(MRV) bir sistemin geliştirilmesi (çıktı 1.2, 1.3 ve 1.4) 2-Ormana dayalı sera gazı azaltım ve karbon tutunumu araçlarının uygulanması -Akdeniz orman peyzajı içerisinde seçilen orman alanlarında uygulanacak yenilikçi azaltım ve tutunum yaklaşımlarının gösterilmesi. İklim değişikliği alanındaki faydaları: - Yılda 123.591 ton CO2’in salımının engellenmesi - Yılda 7.340 ton CO2 eşdeğeri artan karbon tutunumu 3.Akdeniz peyzajındaki yüksek koruma değerli ormanların korunmasının güçlendirilmesi -Akdeniz orman habitatı olarak belirlenen 79.960 ha. ormanın etkin korunması Tür göstergeleri: Endemik iğne yapraklıların (Abies cilicica, Cupressus sempervirens, Pinus pinea, Pinus nigra sbsp pallasiana) ve yapraklı türlerin (Quercus euboica, Q. aucheri) devamlılığı. -Yeni korunan alanlar, tehditlerin ortadan kalkmasına bağlı olarak orman karbon stoklarını artıracaktır. Proje bileşenleri ve beklenen sonuçlar

6 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen sonuçlar: - Yetersiz temsil edilen Akdeniz orman habitatlarının 79.960 hektarlık alanında etkin koruma koşullarının sağlanması. - Tüm Korunan Alanların asgari Yönetim Etkinliğini İzleme Aracı (METT) puanı 40 (referanslar ve hedefler proje hazırlama sürecinde doğrulanacak)

7 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Korunan alan / muhafaza ormanı belirleme ve yönetimi 3.1. 79.960 hektar büyüklüğündeki önemli orman tipini korumak üzere yeni muhafaza alanları belirlendi: zonlama; sınırların belirlenmesi, korunan alanın resmi ilanı, yürürlükteki yönetim planları; korunan alan işlevlerinin yerleştirilmesi – kamu izleme sistemlerinin denetimi, tatbiki ve baskılanması.

8 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Korunan alanlar arası bağlantılar ve bütünleşik planlama 3.2. Daha geniş üretim peyzajlarında korunan alanları birbiriyle ilişkilendiren tampon bölge ve koridorlar; tampon bölge ve koridorların bulunduğu yerlerdeki arazi kullanım tahsislerini yöneten komşu bölgelerin bütünleşik alan planlarının uyumlaştırılması.

9 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Örnek uygulamalar (turizm ve odun dışı orman ürünleri) 3.3. Sürdürülebilir finansmanı test edilmiş turizm ve odun dışı orman ürünü korunan alan birimleri ve yerel topluluklar arasında, yerel tabanlı örgütler ve STK’lerla Küçük Hibe Programı işbirliğiyle, ortaklık olarak faaliyete geçirilecek.

10 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Projenin Gerekçeleri Ormanların sera gazı azaltım potansiyelinin belirlenmesi ve sağlıklı bir sera gazı hesaplama sisteminin kurulması, Biyolojik çeşitliliğin korunması, Orman yangınları, böcek ve hastalıklar ile daha etkin mücadele edilebilmesi, Ormana bağlı olarak yaşayan yerel halkın sosyal ve ekonomik durumunun güçlendirilmesi, Ölçülebilir Raporlanabilir Doğrulanabilir (MRV) veri tabanının kurulması, Ormanlardan çok amaçlı faydalanılmasını esas alan yasal ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi.

11 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Proje ile Türkiye Ormancılığına Kazandırmayı Hedeflenenler – Proje Bileşeni 3 5 orman işletmesinde sosyal ve ekonomik anlamda daha güçlü orman köylüleri 80,000 ha biyolojik çeşitliliği koruma amaçlı muhafaza ormanı

12 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi OGM Hedefleri – Proje Bileşeni 3 Ormancılık Faaliyetlerinde Veri Tabanı Oluşturulması Orman Yangınları Eğitimi Orköy Hizmetlerinin Arttırılması (Güneş Enerji Sistemi) Odun dışı Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesi Rehabilitasyon ve Diğer Silvikültür Faaliyetlerinin Arttırılması Karbon Envanteri

13 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Genel Tartışma

14 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Korunan alan belirleme ve yönetimi 3.1. 79.960 hektar büyüklüğündeki önemli orman tipini korumak üzere yeni muhafaza alanları belirlendi: zonlama; sınırların belirlenmesi, korunan alanın resmi ilanı, yürürlükteki yönetim planları; korunan alan işlevlerinin yerleştirilmesi – kamu izleme sistemlerinin denetimi, tatbiki ve baskılanması.

15 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Korunan alanlar arası bağlantılar ve bütünleşik planlama 3.2. Daha geniş üretim peyzajlarında korunan alanları birbiriyle ilişkilendiren tampon bölge ve koridorlar; tampon bölge ve koridorların bulunduğu yerlerdeki arazi kullanım tahsislerini yöneten komşu bölgelerin bütünleşik alan planlarının uyumlaştırılması.

16 Proje Bileşeni 3. Akdeniz peyzajında yüksek koruma değerli ormanların muhafazasının güçlendirilmesi Hedeflenen çıktılar: Örnek uygulamalar (turizm ve odun dışı orman ürünleri) 3.3. Sürdürülebilir finansmanı test edilmiş turizm ve odun dışı orman ürünü korunan alan birimleri ve yerel topluluklar arasında, yerel tabanlı örgütler ve STK’lerla Küçük Hibe Programı işbirliğiyle, ortaklık olarak faaliyete geçirilecek.

17 Teşekkürler

18

19 Akdeniz bölgesindeki koruma değeri yüksek ormanlarda uygulama örnekleri ile Türkiye’de ormanların yönetimine entegre yaklaşım


"Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Yaratan Entegre Yönetim Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları