Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre ve Orman Bakanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre ve Orman Bakanlığı"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN GEF PROJELERİ Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 26 Ekim 2009, Ankara

2 Çevre ve Orman Bakanlığı
Ulusal Projeler ve Odak Alanlar Odak Alan Proje Sayısı Biyolojik Çeşitlilik 5 İklim Değişikliği 5 Uluslararası Sular 1 Çoklu Odak Alan 1 Kalıcı Organik Kirleticiler 1 (POPs) TOPLAM T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 2

3 Çevre ve Orman Bakanlığı
Ulusal Projeler ve Projelerin Durumu Projenin Durumu Odak Alanlar İD US ÇOA POPs Tamamlanan 3 1 Uygulamada GEF Konseyince Onaylanan GEF CEO’su Tarafından Onaylanan T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 3

4 GEF Uygulayıcı Kuruluşlar Çevre ve Orman Bakanlığı
Ulusal Projeler ve GEF Uygulayıcı Kuruluşlar Projenin Durumu GEF Uygulayıcı Kuruluşlar DB UNDP UNEP UNIDO Tamamlanan 2 1 Uygulamada GEF Konseyince Onaylanan 3 GEF CEO’su Tarafından Onaylanan Toplam 7 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 4

5 Çevre ve Orman Bakanlığı
Ulusal Projeler ve Bütçe (Milyon ABD Dolar) Odak Alan GEF Hibesi Ülke Katkısı Biyolojik Çeşitlilik , ,13 İklim Değişikliği , ,72 Uluslararası Sular , ,11 Çoklu Odak Alan , ,06 Kalıcı Organik Kirleticiler , ,00 (POPs) TOPLAM , ,02 İklim Değişikliği GEF Hibesine, GEF Web sayfasında Türkiye projeleri arasında yer almayan “İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında I. Ulusal raporun hazırlanması Projesi” dahil edilmiştir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 5

6 Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri Projenin Durumu Proje Adı Tamamlanan Genetik biyolojik çeşitliliğin yerinde korunması (OB) BÇ ve doğal kaynak yönetimi (ÇOB/DKMPGM) Biyolojik çeşitlilik sözleşmesini uygulama (ÇOB/DKMPGM) Uygulamada Orman koruma alanlarının yönetiminin güçlendirilmesi (Küre Dağları) (ÇOB/DKMPGM/OGM, DHKV) GEF onaylanan Türkiye’nin korunan alanlar sisteminin güçlendirilmesi: Deniz ve kıyı koruma alanlarının sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması (ÇOB/ÖÇKKB) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 6

7 Çevre ve Orman Bakanlığı
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri Projenin Durumu Proje Adı Tamamlanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında I. Ulusal raporun hazırlanması (ÇOB/ÇYGM) GEF Onaylanan Türkiye’de enerji verimli cihazların piyasa dönüşümü (EİEİ) Binalarda enerji verimliliğinin teşvik edilmesi (EİEİ) Sanayide enerji verimliliğinin artırılması (EİEİ,TTGV) II. Ulusal Bildirimin Hazırlanması (ÇOB) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 7

8 Çevre ve Orman Bakanlığı
Diğer Odak Alanlarda Projeler Odak Alan Projenin Durumu Proje Adı Uluslararası Sular Uygulamada Anadolu su havzaları rehabilitasyon projesi (ÇOB/AGM/ÇYGM/ORKÖY, Tarım ve Köy İşleri Bak.) Çoklu Odak Alan Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin kapasitesinin değerlendirilmesi (NCSA) (ÇOB/DID) Kalıcı Organik Kirleticiler (POPs) Tamamlanan Kalıcı organik kirleticilere ilişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesinin uygulanması yönünde öncelikli faaliyetlerin tespiti (ÇOB/ÇYGM) T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 8

9 Çevre ve Orman Bakanlığı
Bölgesel ve Küresel Projeler Projenin Durumu Odak Alanlar İD US ÇOA Tamamlanan 3 Uygulamada 1 GEF Konseyince Onaylanan 4 GEF CEO’sunca onaylanan Uygulayıcı Kuruluşca onaylanan TOPLAM 2 11 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 9

10 Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri Tamamlanan Genetik Biyolojik Çeşitliliğin Yerinde Korunması Mülga Orman Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bak., Dünya Bankası GEF: $ Ulusal Katkı : $ Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: BÇ ve Doğal Kaynak Yönetimi ÇOB-DKMPGM, Dünya Bankası GEF: $ Ulusal Katkı : $ Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 10

11 Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesini Uygulama ÇOB-DKMPGM, UNEP GEF: $ Ulusal Katkı : $ Kapasite Geliştirme Projesi, Proje Başlama-Bitiş: Uygulamada Orman Koruma Alanlarının Yönetiminin Güçlendirilmesi (Küre Projesi) ÇOB-DKMPGM/OGM, DHKV, UNDP GEF: $ ÇOB: $ DHKV: $ Orta Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 11

12 Çevre ve Orman Bakanlığı
Biyolojik Çeşitlilik Ulusal Projeleri GEF Onaylanan Türkiye’nin korunan alanlar sisteminin güçlendirilmesi: Deniz ve kıyı koruma alanlarının sürdürülebilirliğinin yaygınlaştırılması ÇOB-ÖÇKKB, UNDP GEF: $ Ulusal Katkı : $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: Eylül T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 12

13 Çevre ve Orman Bakanlığı
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri Tamamlanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında I. Ulusal raporun hazırlanması ÇOB-ÇYGM, UNDP GEF: $ Ulusal Katkı : $ Kapasite Geliştirme Projesi, Proje Başlama-Bitiş: Bu proje, GEF’in WEB sayasında yer almıyor. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 13

14 Çevre ve Orman Bakanlığı
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri GEF onaylanan Türkiye’de Enerji Verimli Cihazların Piyasa Dönüşümü EİEİ Gen. Müd., UNDP Toplam Bütçe: $ GEF: $ Sanayi Bak.: $, EİEİ Gen. Müd. : $ Diğ. Katkılar ve Kaynağı : Arçelik : $, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği : $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: GEF hibe miktarlarına Proje Hazırlama Fonu ve Uygulayıcı Kuruluş payı dahil edilmemiştir. Proje Hazırlama Fonu ve Uygulayıcı Kuruluş Payı toplam bütçede yer almış ancak ayrıca belirtilmemiştir. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 14

15 Çevre ve Orman Bakanlığı
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi EİEİ Gen. Müd., UNDP Toplam Bütçe: $ GEF: $ EİEİ Gen. Müd. : $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması EİEİ Gen. Müd.- TTGV, UNDP ve UNIDO Toplam Bütçe: $ GEF: $ EİEİ Gen. Müd. : $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 15

16 Çevre ve Orman Bakanlığı
İklim Değişikliği Ulusal Projeleri II. Ulusal Bildirim Çevre ve Orman Bakanlığı, UNDP Toplam Bütçe: $ GEF: $ Çevre ve Orman Bakanlığı : $ Büyük Ölçekli Proje, Tahmini Başlama-Bitiş: Kasım Mayıs 2011 T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 16

17 Çevre ve Orman Bakanlığı
Uluslararası Sular Ulusal Projeleri Uygulamada Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi ÇOB/AGM/ÇYGM/ORKÖY, Tarım ve Köy İşleri Bak., DB Toplam Bütçe: $ GEF: $ İç Katkı: $ (DB Kredisi: $) Büyük Ölçekli Proje, Proje Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 17

18 Çevre ve Orman Bakanlığı
Çoklu Odak Alan Ulusal Projeleri Uygulamada Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesinin Değerlendirilmesi (NCSA) ÇOB/DİD, UNEP Toplam Bütçe: $ GEF: $ İç Katkı: $ Kapasite Artırma Projesi, Proje Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 18

19 Çevre ve Orman Bakanlığı
Kalıcı Organik Kirleticiler Ulusal Projeleri Tamamlanan Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm (POPs) Sözleşmesinin uygulanması yönünde öncelikli faaliyetlerin tespiti ÇOB/ÇYGM, UNIDO Toplam Bütçe: $ GEF: $ İç Katkı: Yok Kapasite Artırma Projesi, Proje Başlama-Bitiş: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 19

20 Çevre ve Orman Bakanlığı
Küçük Destek Programı (SGP) Projeleri ( ) Proje (Adet) GEF Dönemleri GEF Katkısı ($) Ülke Katkısı ($) 160 Pilot Dönem GEF-1 GEF-2 GEF-3 GEF-4 TOPLAM T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı 20

21 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER… T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TEŞEKKÜRLER…


"Çevre ve Orman Bakanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları