Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU ORMANLARIMIZIN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL KATKILARI ÜZERİNE YEREL UYGULAMALAR PROJESİ “Yaşam için Fırsat, Doğa için Destek” İÇERİK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU ORMANLARIMIZIN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL KATKILARI ÜZERİNE YEREL UYGULAMALAR PROJESİ “Yaşam için Fırsat, Doğa için Destek” İÇERİK."— Sunum transkripti:

1 KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU ORMANLARIMIZIN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL KATKILARI ÜZERİNE YEREL UYGULAMALAR PROJESİ “Yaşam için Fırsat, Doğa için Destek” İÇERİK Küçük Yatırımlar Fonu Projenin Amacı Projeyle Hedeflenenler Projenin Yönetim Yapısı ve İş Planı Projenin uygulama safhaları Mevcut Durum Anilizi Kapasite Geliştirme Yerel Uygulamalar

2 2004 yılından bu yana BTC Şirketi ve UNDP Türkiye ortaklığında yürütülüyor. Biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilir enerji konularında 16 proje desteklendi (808,559 Dolar). Doğal kaynaklara olan bağımlılık nedeniyle ekonomisi hassas bölgelerde uygulandı. Projeler, Yerel yönetimler, Ulusal/yerel STKlar, Sivil insiyatifler, Özel firmalar tarafından uygulandı. Küçük Yatırımlar Fonu

3 BTC boru hattı boyunca biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ve sürdürülebilir enerji konularında müşterek sorunların tespit edilmesi ve olası çözümlerin belirlenmesi için yerel ilgi grupları ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatının kapasitesinin geliştirilmesi. PROJENİN AMACI

4 SOMUT ÇIKTILAR Ana sorunlar ve ilgi gruplarının belirlenmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin uygulanması – Proje uygulama alanında ki ormanlarımızın ülke ekonomisine olan katkısının anlaşılması, – Pilot bir bölgede ormanlarımızın sağladığı ekosistem hizmetlerinin ve sosyal katkılarının belirlenmesi sürecinin başlatılması, – En az bir Orman İşletme Müdürlüğü’nde Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) standartlarında raporlamanın yapılması sürecinin başlatılması, Çözüme yönelik yerel projelerin uygulanması – Amenajman planlarında biyolojik çeşitlilik, istihdam ve yönetişim konularının entegrasyonunu güçlendirecek pilot uygulamaların yapılması Öğrenilen dersler ve çıktıların yaygınlaştırılması – Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışılan raporlama sürecinin UNFF ulusal raporlama sürecine aktarılması – Yerel proje çıktılarının diğer bölgelerde uygulama stratejisinin hazırlanması – Proje çıktılarımızın UNFF 10’da paylaşılması

5 Proje Alanı Rize, Artvin, Trabzon, Ardahan, Kars, Erzurum, Gümüshane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kahramanmaras, Adana, Osmaniye ve Hatay

6 PROJE YÖNETİM YAPISI PROJE YÜRÜTME KOMİTESİ (PYK) PROJE ORTAĞI BTC Şirketi YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ OGM UYGULAYICI KURULUŞ UNDP TÜRKİYE PROJE YÖNETİM BİRİMİ (PYB) UNDP Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma ( ÇSK – ESD) Program Müdürü OGM ve BTC Co. Proje Koordinatörleri Proje YöneticisiProje Stajyeri Proje Uzmanları (Yarı zamanlı) Proje Çalışma Grupları - OGM Çalışma Grubu - Teknik Danışma Grubu Proje Destek Birimi -UNDP Program Destek Sorumlusu

7 PROJE İŞ PLANI Ocak/Mayıs 2011 Mevcut Durum Analizi Nisan/Kasım 2011 Kapasite Geliştirme Kasım 2011/2012 Yerel Uygulamalar 2013 UNFF Türkiye Çevresel boyut Ekonomik boyut Sosyal boyut GSMH ve Orman Sektörü Ormanların sağladığı Ekolojik ve Sosyal Hizmetler Orman amenajman planlarında katılımcılık UNFF standartlarında raporlama 201120122013 MEVCUT DURUM VE KAPASİTE GELİŞTİRME YEREL UYGULAMALAR I DENEYİM PAYLAŞIMI I OGM ÇALIŞMA GRUBU

8 Mevcut Durum Analizi Faaliyetleri Pilot projelerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesi için OGM Çalışma Grubunun (OGM ÇG) ve Teknik Danışma Grubunun (TDG) oluşturulması OGM ÇG ve TDG ile saha ziyaretleri (Nisan 2011) Çalışma grupları tarafından hazırlanan durum raporu (Nisan-Mayıs 2011) – Kapasite geliştirme (KG) için önerilen faaliyetler – Uygulama projeleri (UP) için önerilen faaliyetler

9 Kapasite Geliştirme (Durum Analizi faaliyetlerine göre detaylandırılacaktır) Merkezi düzeydeki eğitimler (OGM) – Ekosistem Hizmetleri ve Ormancılık Sektörü – Proje yönetimi Yerel düzeydeki eğitimler (Bölge Müdürlükleri, İşletme Müdürlükleri ve ilgi grupları) – Proje Uygulama ve Mantıksal Çerçeve – Amenajman planlamasında biyolojik çeşitlilik, odun dışı ürünler/istihdam ve katılımcılık konularının güçlendirilmesi için yerel uygulamalar

10 Yerel Uygulamalar Ormanlarımızın Ekonomiye olan Katkısı Odun dışı orman ürünleri (sürdürülebilir hasat ve pazarlama) Orman sektöründeki KOBİ’lerin güçlendirilmesi – Çevresel Sürdürülebilir İşletmeler Arıcılık ve eko-turizm gibi faaliyetlerin geliştirilmesi Biyokütlenin enerji kaynağı olarak kullanımının yaygınlaştırılması

11 Yerel Uygulamalar Ormanlarımızın Doğaya olan Katkısı Orman ekosistemindeki bitkilerin korunması – Önemli Bitki Alanları Ormanlarımızdaki yaban hayatı yönetiminin geliştirilmesi Amenajman planlamasındaki biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği rolünün geliştirilmesi

12 Yerel Uygulamalar Ormanlarımızın Sosyal Katkısı Ormancılık faaliyetlerinde yerel topluluklar ve sivil örgütlerle yönetişim Ormancılık faaliyetlerinin sağladığı doğrudan ve dolaylı istihdam Ormancılık faaliyetlerinde kadının rolünün güçlendirilmesi


"KÜÇÜK YATIRIMLAR FONU ORMANLARIMIZIN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL KATKILARI ÜZERİNE YEREL UYGULAMALAR PROJESİ “Yaşam için Fırsat, Doğa için Destek” İÇERİK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları