Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DRAMA 5. HAFTA DRAMANIN YAPISI VE UYGULANMA AŞAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DRAMA 5. HAFTA DRAMANIN YAPISI VE UYGULANMA AŞAMALARI"— Sunum transkripti:

1 DRAMA 5. HAFTA DRAMANIN YAPISI VE UYGULANMA AŞAMALARI
Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

2 EĞİTİCİ DRAMAYA HAZIRLIK
Eğitici drama uygulanacak ortam sınıf ortamı ise eğitim alanı, ünite ve kazanımlar temel alınmalıdır. Az sayıda beceri ve kazanım kararlaştırılmalı ve tam anlamıyla gerçekleştirilmelidir.

3 Öğretmen oyun ortasında oyunu durdurarak ya da oyun bitiminde soracağı farklı düzeylerden soruları planlayıp belirlemelidir. Sorular, kazanım ve becerilerle ilgili olmalıdır.

4 Oynanacak mekanın düzenlenmesi gereklidir.
Kullanılacak malzemeler sınıfa yerleştirilmelidir. Tartışma bölümünden sonra yapılacak destekleyici öğretim etkinliklerinin planlanması gerekir.

5 Eğer drama oynatılacak ortam gerçek ise, okul dışı gezi yapmayı gerektirir.
Öğretmen öncesinden ortamı görmeli ve sorunları çözmelidir. Gezi sırasında güvenli ulaşım, çocukların yorgunluğu, ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve kazalar dikkatle göz önünde bulundurularak beslenme ve diğer gereksinimlerin giderilmesi gerekir.

6 DRAMA OYUNU AŞAMASI Oyun olarak ele alınan bölümdür.
Oyun sırasında öğretmen üç temel stratejiyi kullanabilir: Zaman zaman kendisi de katılarak dışardan yönlendirebilir. Kendisi de katılarak içerden yönlendirir. Kendisi hiç katılmadan dışardan yönlendirerek de drama oyununu düzenleyebilir.

7 Eğitici drama uygulamak için okulda en uygun yer sınıftır.
TARTIŞMA AŞAMASI VE DÜZEYLERİ Drama oyunundan sonra bir tartışma bölümüyle çalışmaya devam edilmesi oyunda yaşanan hareketlerle deneyim kazanılan kavram, olay, durum nesne ve becerilerin daha derinlemesine incelenmesine olanak verir.

8 Tartışma Aşamasının Düzeyleri:
Zihinde canlandırma Öğrencilerden gözlerini kapatarak iki, üç dakika süreyle az önce katıldıkları oyunu zihinlerinde canlandırmaları istenir. Zihinde canlandırma, yaşananları görsel sembollerle kodlamanın, daha sonra hatırlama ve soyut düşünme üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle eğitici drama etkinliğinde kullanılması yararlı olan bir uygulamadır.

9 Tanımsal düzey Öğrenciler oyun sırasında yaşadıkları olayları anlatmaya yani dili kullanarak sözel semboller haline getirmeye yönlendirilirler. Böylece drama oyununda yaşananlar, dil aracılığıyla tanımlanmış, anlamlandırılmış ve sözel olarak kodlanmış olur. Okuma yazma becerilerine katkıda bulunmuş olur.

10 Duygusal düzey Çocuklara oyun sırasında hissettikleri duyguların sorulmasına dayanır. İlköğretim çocuklarına duygularının sorulması, hem duygularının farkında olarak kendilerini ifade etmelerine olanak verir hem de yaşanan eğitici bir etkinliğin duygularla ilişkisinin kurulması sayesinde yaşantılar yoluyla edinilen bilgiler daha kolay hatırlanabilir.

11 Bilişsel düzey Sorulan sorular özellikle eğitim amaçlarına ulaşmak için incelenecek olan kavram, nesne, konu, ünite, olay ve durumla ilişkilidir.

12 Yaşantısal düzey Sorular ile drama oyununda hareketler yoluyla elde edilen, önceki tartışma düzeylerinde ise dil yardımıyla kodlanan bilgileri, öğrencilerin, kendi yaşamlarından örnekler bulmaya çalışarak gerçek yaşamla ilişkilendirmelerine ve böylece bilgiyi gerçek yaşama genellemelerine yardımcı olmaları açısından önemlidir.

13 Geliştirme düzeyi Öğrencilerin drama oyununu geliştirmeye, alternatif olay akış yönü ve çözümler bulmaya cesaretlendirildikleri aşamadır. Böylece çocukların yaratıcı yetenekleri harekete geçirilmeye çalışılır. Kaynak: Önder, A. (2006). İlköğretimde Eğitici Drama, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.


"DRAMA 5. HAFTA DRAMANIN YAPISI VE UYGULANMA AŞAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları