Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Selçuklu Devleti, Ne zaman ve Nasıl Kuruldu?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Selçuklu Devleti, Ne zaman ve Nasıl Kuruldu?"— Sunum transkripti:

1

2 Türkiye Selçuklu Devleti, Ne zaman ve Nasıl Kuruldu?
1075 Yılında Süleyman Şah tarafından, Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Melikşah‘tan alınan izinle İznik‘te kurulmuş ve devletin başkenti İznik yapılmıştır.

3 Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi‘nde yapılan en önemli savaş hangisidir?
II. Kılıçaslan

4 Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi‘nde yapılan en önemli savaş hangisidir?
MİRYAKEFALON SAVAŞI (1176) 1-Anadolu‘nun Kesin olarak Bir Türk Yurdu haline gelmesini sağladı. 2-Bizanslılar,bu savaşla Türkleri Anadolu ‘dan atamayacaklarını anladılar. 3-Bu savaştan sonra Bizans Devleti, Türkler karşısında savunmaya geçmiştir. 4-Bu savaştan sonra, Türkiye Selçuklu Devleti, Yükselme Dönemi ‘ne girmiştir.

5 Miryakefalon Savaşı ile Malazgirt Zaferi arasındaki en önemli fark nedir?

6 Antalya ne zaman Türkiye Selçuklu Devleti’ne katılmıştır?
1207 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından Türkiye Selçuklu Devleti’ne dahil edilmiştir. Alanya, Önemli bir liman şehri olan Alanya, 1223 yılından I. Aleaddin Keykubat tarafından alınıp, merkezi Konya’da bulunan devletin kışlık başkenti oldu.

7 Türkiye Selçuklu Devleti’ne Denizcilik faaliyetleri nelerdir?
1207 yılında I. Gıyaseddin Keyhüsrev Antalyayı, 1214 yılında I. İzzettin Keykavus, Sinop'u 1223 yılından I. Aleaddin Keykubat Alanya’yı, 1224 yılından I. Aleaddin Keykubat Soğdak’ı Fethetmiş ve bu limanlar önemli ticaret limanı haline getirilmiştir.

8 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Türklerin Anadolu‘daki fetih hareketleri hızlandı ve yayıldı.

9 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Bizans ve Gürcülere karşı Anadolu savunuldu.

10 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Haçlı Seferlerine karşı başarılı mücadele edildi. Ancak; savaşlar Anadolu’da olduğu için Anadolu büyük zarar gördü.

11 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Fethedilen yerlere genelde Türk boylarının isimleri başta olmak üzere Türkçe isimler verildi.

12 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Orta Asya'dan gelen Türkmen Boyları, Anadolu’nun sınır boylarına yerleştirildi. Böylece Anadolu’da yeni yerleşim yerleri kuruldu.

13 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Anadolu’da kalıcı kültür ve sanat eserleri bırakıldı ve yaşatıldı.

14 Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları
Türkiye Selçukluları Dönemi‘nde Selçuklular‘ın Anadolu’nun Türkleşmesine katkıları nasıl olmuştur? Niğde Alaadin Cami Niğde Sancakbeyi Ziynettin Beşare tarafından 1223 yılında I. Aladdin Keykubat adına yaptırılmıştır. Doğu giriş kapısındaki bu kadın başı figürü ile ilgili efsane ise günümüze kadar ulaşmıştır.  Efsane kısaca şöyledir: "Selçuklu Sancakbeyi Ziynettin Beşare'nin dillere destan güzelliği ile meşhur bir kızı vardır. Sancakbeyi il merkezine bir cami yapılması için emir verir. Camiyi yapan usta da Sancakbeyi’nin kızına gönlünü kaptırıverir. Camiyi yaparken, aşkını sonsuza kadar yaşatmak isteyen usta, kapı duvarın taşlarına sancakbeyinin kızının yüz kısmının silüetinin işlemek için büyük emek verir. Asırlardır Sancakbeyi'nin kızının yüzü, Alaadin Cami’nin kapısında ışık gölgesi olarak belirmektedir. Ustanın umutsuz bu aşkı taşlara işlediği böylelikle rivayet edilir."

15 Türkiye Selçukluları Zamanındaki Eğitim Faaliyetleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Türkiye Selçuklu Devleti‘nde medreselerde eğitim ücretsizdi. Vakıf Gelirleri, devletin eğitim giderlerini karşılardı. Medreselerde dini derslerin yanında bilim dersleri de verilirdi. Selçuklularda medreselerin yanında darüşşifa (Hastane), cami, kütüphane, zaviye (Dini Faaliyetlerinin yürütüldüğü yer), kervansaray ve imaretler ( Yoksullara Yardım Amacıyla Oluşturulmuş Hayır Kurumları)‘de yer alırdı. Anadolu’da Türkmenler, Türkçe konuşup, yazılı edebiyat eserleri meydana getirdiler. Dini ve bazı eserlerde Arapça ve Farsça kullanılmıştır. Halkın büyük bir çoğunluğu Türkçe konuşurdu. Zaman içinde halkın konuştuğu Türkçe Dili, edebiyat dili haline gelmiştir. Yunus Emre Mevlana Hacı Bektaş Veli

16 Türkiye Selçukluları Zamanındaki Ticaret Faaliyetleri ile ilgili neler söyleye bilirsiniz?
Türkiye Selçukluları, ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için, kıyı bölgelerdeki limanları ele geçirdiler. İç Bölgeler ‘de ise, kervansaraylar yaptılar ve yaygınlaştırdılar. Yolcuların, buralarda hayvanları ile birlikte üç gün boyunca ücretsiz kalma ve yemek yeme-barınma haklarına kavuşturdular. Sağlam surlarla çevrili olan ve günlük yürünebilecek mesafe esas, km aralıklarla yapılan kervansaraylar güvenlikli idi. İçlerinde hanlar, külliyeler, cami ve kütüphaneler yer alırdı. İpek ve Kral Yolları

17 Türkiye Selçuklu Devleti, ile Harzemşahlar hangi savaşı yapmışlardır?
Moğollardan kaçarak Doğu Anadolu’ya kadar gelen Harzemşahlarla Anadolu Selçukluları sınır anlaşmazlıkları yüzünden karşı karşıya geldiler. 1230 Yassı Çimen Savaşı’nı Anadolu Selçukluları kazandı ve Harzemşahlar yıkılma dönemine girdi. Moğollar ile Türkiye Selçukluları arasında bir ara devlet durumunda olan Harzemşahlar'ın yıkılmasıyla Moğollarla Anadolu Selçukluları komşu olmuştur.

18 Türkiye Selçuklu Devleti, hangi savaştan sonra nasıl yıkılmıştır?
Türkiye Selçuklu Devleti ‘nin son hükümdarlarından biri olan II.Kılıçaslan, ülkesini 11 Oğlu arasında paylaştırdı. Bir süre sonra devlet eski gücüne kavuştu ise de, 1243 Yılında Moğollar ile yaptıkları Kösedağ Savaşı sonrasında Moğollarca istilâya uğradılar ve zaman içinde devletin gücü azaldı ve zayıfladı. Böyle bir dönemde Selçuklu Sultanları, Moğollar tarafından atanmaya başladılar. Zaten bu durum, devletin yıkılma sürecine girdiğini göstermektedir yılında da dağılarak, yıkılmışlardır.

19 ANADOLU’NUN TÜRK YURDU OLMASI
İÇİN ATILAN ADIMLAR 1 1015 İlk Akınlar Selçuklular, 1015’li yıllarda Anadolu’ya ilk akınlarını yaptılar. Bu akınlar Anadolu’yu tanımak ve ganimet elde etmek için yapıldı. 2 1048 Pasinler Savaşı Türkler 1075’te Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdu. Daha sonralarda Bizans bir ordu kurdu ve Türkleri Anadolu’dan atmak için son hamlesini yaptı. Ama başarılı olamadı. Artık Anadolu kesinlikle Türklerin idi. 1048 yılında Anadolu’nun kapısını tıklattık ve Bizans’a yavaş yavaş geliyoruz dedik. Bu bizim onlarla yaptığımız ilk savaştı. 3 1071 Malazgirt Savaşı Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı ve Alparslan Komutanlarına fethettiğiniz yerlere kendi beyliklerinizi kurun emrini verdi. Savaşta uygulanan Hilal taktiği ve Peçeneklerin, Türklerin yanına geçmesi bizim işimizi kolaylaştırdı. 4 1176 Miryokefalon Savaşı

20 Türkiye Selçuklu Devleti
Sunum Testi

21 Soru-1

22 Soru-2

23 Soru-3

24 Soru-4

25 Soru-5

26 Soru-6

27 Soru-7

28 Soru-8

29 Soru-9

30 Soru-10

31 Soru-11

32 Soru-12

33 Soru-13

34 Soru-14

35 Taht Kavgaları, devlette iç çekişmelere neden olmuştur
Soru-15

36 Soru-16

37 Soru-17

38 Soru-18

39 Soru-19 Selçuklu ; Avrupa’nın tekniğinin örnek alınması
önemli liman kıyılarının Avrupa’nın tekniğinin örnek alınması

40 Soru-20

41 Soru-21

42 Soru-22

43 Soru-23

44 Soru-24

45


"Türkiye Selçuklu Devleti, Ne zaman ve Nasıl Kuruldu?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları