Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPEX-2014 YAPI FUARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA AÇIKLAMALARI 14 KASIM 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPEX-2014 YAPI FUARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA AÇIKLAMALARI 14 KASIM 2014."— Sunum transkripti:

1 YAPEX-2014 YAPI FUARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA AÇIKLAMALARI 14 KASIM 2014

2 LEVENT ÖZEL A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ SEVİYE OSGB İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.

3 NEDEN İŞ GÜVENLİĞİ? 2013 de 1235 ölüm
2014 yılı ilk sekiz ayında ölüm   Günde 172 iş kazası Günde 4 ölü Günde 6 iş göremezlik Olayı gerçekleşmektedir.

4 NASIL BAŞARILIR ? Eğitim vererek Bilinçlendirerek Kayıtlı çalışarak
Ekip işbirliği sağlayarak İşyerinde denetim yaparak Gerektiğinde cezalandırma uygulayarak

5 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN HUKUKİ DAYANAKLARI
SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SAYILI İŞ KANUNU SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ANA BİLEŞENLERİ
1- KAYITLARIN TUTULMASI 2- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (MÜHENDİSLİK ) HİZMETLERİ 3- İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

7 KAYITLARIN TUTULMASI 1- Her personel için özlük dosyalarının
açılması (her kişi için ayrı klasör) 2- İşe giren her personele sgk kaydı yapılması 2- Personele iş sözleşmelerinin imzalatılması

8 KAYITLARIN TUTULMASI 3-Personelin yaptığı işe göre tahlil ve tetkike dayalı sağlık raporlarının oluşturulup özlük dosyasına konulması 4-Her personel için yukarıda belirtilen kanunlar gereği zorunlu olan formların imza karşılığı tebliğ edilmesi ( İş güvenliği talimatı tutanağı, koruyucu kılık kıyafet zimmet tutanağı, görevlendirme formu vb. )

9 5- İzin formlarının kullanılması
6- Taşıt görev formlarının kullanılması 7- Personel tebliğ ve gerektiğinde ikaz yazılarının kullanılması 8- İşyerinde işverence çalışan temsilcisi seçimi/atanması ve tebligatı 9- İşyerinde işverence kayıt sorumlusu atanması ve tebligatı

10 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (MÜHENDİSLİK ) HİZMETLERİ
1- Personele yaptığı işe göre iş güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve tekrarının sağlanması 2- Yıllık çalışma planının hazırlanması 3-İş yerinin risk analizinin hazırlanması ve tehlikelerin belirlenmesi 4- Tehlike ve riskleri ile alınması gerekli tüm önlemlerin gerçekleştirilmesi için işverene önerilerde bulunulması ve kayıt altına alınması

11 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (MÜHENDİSLİK ) HİZMETLERİ
5- İş yeri ortamına ait risk teşkil eden etmenlerin (gürültü,toz,ışık vb.) en az yılda bir kez ölçümünün yapılması 6- İş yerinin acil durum planının hazırlanması 7- İş yerinde periyodik olarak inceleme ve denetlemelerin yapılması, kayıt altına alınması 8- Devamlı sorun yaratan personele ikaz yazısının tebliğinin yapılması için işverene öneride bulunulması

12 İŞYERİ HEKİMLİĞİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ )
1- İş yerinin tehlike sınıfına göre periyodik olarak personelin sağlık taramalarının yapılması 2- Sağlık taramalarında problemi görülen personelin sağlık kurumlarına sevkinin sağlanması 3- Meslek hastalıklarının araştırılmasının yapılması, problemi görülen personelin sağlık kurumlarına sevkinin sağlanması 4- İş yerinin hijyen yönünden denetlenmesi

13 YENİ PERSONEL ALIMINDA ATILACAK ADIMLAR
Personel, tehlikeli ve çok tehlikeli faaliyet alanına sahip iş kollarında hemen işe başlatılamaz. Yeni işe girecek kişiden üç adet belge istenmek zorundadır. Bunlar: SAĞLIK RAPORU (Kamu sağlık sunucuları ya da OSGB İşyeri hekimlerinden alınacaktır) İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM SERTİFİKASI ( Kamusal eğitim veren kurumlar ya da OSGB’ lerden alınacaktır) MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ

14 YENİ PERSONEL ALIMINDA ATILACAK ADIMLAR
Bunlardan ilk ikisini kamusal kurumlar veya osgb firmaları vermektedirler Üçüncü belge olan mesleki eğitim belgesini ise çalışan kendisi temin etmek zorundadır Mesleki eğitim belgesi çıraklık okulları, halk eğitimi merkezleri gibi kamusal hizmet veren sunuculardan sağlanabilmektedir

15 YENİ PERSONEL ALIMINDA ATILACAK ADIMLAR
Yeni işe girecek kişide bu belgeler varsa işverene sunulur İşveren bu belgelerin geçerliliğinin olup olmadığını hizmet aldığı osgb ‘ den sorgulatmak zorundadır Belgeleri geçerli olan personel işe başlatılabilir ve bu belgeler özlük dosyasında saklanır Belgeleri bulunmayan personel ise kamusal hizmet veren sunuculara veya hizmet alınan osgb firmalarına yönlendirilir

16 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
YUKARIDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ ALINACAK KAYITSAL VE OPERASYONEL TEDBİRLERİN ZAMANINDA VE TAM OLARAK YERİNE GETİRİLMESİ İŞVERENİN SEÇİMLE VEYA ATAYARAK GÖREVE BAŞLATACAĞI ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNE BAĞLIDIR

17 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
Bahsi geçen çalışan temsilcisine ilgili yönetmeliğe göre isg uzmanınca özel eğitim verilir. Çalışan temsilcisi asli yönden işverene ve iş güvenliği yönünden isg uzmanına bağlı olup, gereken her konuda raporlama yapmak zorundadır.

18 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ŞÖYLEDİR Özlük dosyasının açılması Sağlık raporları için tahlillerin yaptırılması İş güvenliği eğitiminin aldırılması İş kanununa esas iş güvenliği formlarının personele imzalatılması (İş güvenliği talimat tutanağı-koruyucu kılık kıyafet zimmet tutanağı-tebliğ yazısı-araç kullanım talimatı-aylık bazda ehliyet kontrolü-görevlendirme formu vb.)

19 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
Personele yaptığı işe göre KKD (koruyucu kılık kıyafet) teminin sağlanması Personel işe çıkarken KKD kontrolünün yapılması Şirket araçlarının genel kontrolünün yapılması Aylık ehliyet kontrolünün yapılması ve kayıt altına alınması Yeni iş dosyası açılışından hemen sonra BAKANLIK GİRİŞİNİN SAĞLANMASI İÇİN OSGB firmasına bildirimi Biten iş dosyasının BAKANLIKTAN DÜŞÜLMESİ İÇİN OSGB firmasına bildirimi

20 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
Tespit öneri defteri sorumluluğu Alt işveren (taşaron) sözleşmesinin hazırlanması Alt işveren (taşaron) dosyası kontrolü Birimler arası personel kaydırılması kontrolü, görevlendirilmesi İş yerinde KKD kontrolünün yapılması İş yerinde tehlikeli davranış kontrolünün yapılması İş yerinde personel çalışma tespit tutanağının hazırlanması

21 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
Tutanakta tespit edilen bir uygunsuzluk olduğunda ilgili OSGB firmasına bilgi verilmesi Araç hız ihlal tespiti yapılması Araçların kuralı ve amacı dışında kullanımını engellemek için gerekli tespit ve uyarıları yapma, sorunun devamı halinde isg uzmanına bildirimde bulunma Devamlı olarak hız ihlali yapan personelin iş kanununa göre isg uzmanınca yazılı olarak uyarılabilmesi için ilgili OSGB firmasına bilgi verilmesi

22 İŞ GÜVENLİĞİNİN BAŞARISI NEDİR ?
Alt işveren (taşaron) kontrol ve denetiminin yapılması İşyerlerinde meydana gelebilecek her türlü iş kazasının öncelikli olarak işverene ve isg uzmanına bildirimi İş kazalarının 3 iş günü içinde sgk internet girişini mali müşavir ile birlikte yapmak

23 KAZANIMLARIMIZ Gerçekleşen en az iş kazası En az bedensel zarar
En az kayıpsız iş günü İşyeri kapanmaması sonucu işsizliğin önlenmesi Ürün veya hizmette artış Kalitede artış Prestij kaybının önlenmesi

24 SORU VE CEVAP

25 TEŞEKKÜRLER


"YAPEX-2014 YAPI FUARI ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI (EMO) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA AÇIKLAMALARI 14 KASIM 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları