Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"— Sunum transkripti:

1 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İşyerlerindeki işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

3 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kamuda zorunluluk tarihi ’dır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
KAPSAM 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kamu ve özel bütün işyerleri, Memur ve işçi bütün çalışanları kapsamaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

5 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTİSNALAR a) Türk Silahlı Kuvvetleri, b) Genel kolluk kuvvetleri, c) Milli istihbarat teşkilatının, eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetleri, ç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, d) Ev hizmetleri, e) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar, f) Ceza infaz kurumlarının iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

6 İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi
İşçi Sayısı Düzenleme Ücret Kamu kurum ve kuruluşları hariç ;1-9 arası çalışanı olan işyerleri İşverenlerİ,işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırabilir veya ÇSB/OSGB (ortak sağlık güvenlik birimleri)den hizmet alabilir. Ücret Bakanlık tarafından belirlenecektir.SGK tarafından ödenecektir 10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri Ücret işverenlerce ödenecektir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

7 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU KURUMLARI Bu hizmeti, doğrudan Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan (ÇSB) alabileceği gibi, 4737 sayılı Kamu ihale kanunu kapsamında özel sektörden de alabileceklerdir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kanunun 6.7. ve 8. maddeleri; 1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016’te, 2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014’te, yürürlüğe girecektir. 3) 50 üzeri çalışanı olan işyerleri için 1 ocak 2013’te yürürlüğe girmiştir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

9 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞVEREN Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü dür. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını kaldırmaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 KANUNUN İŞVERENE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İşyerinde risk değerlendirmesi ve acil durum planları Çalışanları bilgilendirme ve eğitim İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmeti İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

11 İşyerindeki Risklerin Değerlendirilmesi
İşveren tarafından oluşturulan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.(İşveren veya vekili + işyeri hekimi + iş güvenliği uzmanı + çalışan temsilcileri + işyerindeki destek elemanları + işyerindeki tüm birimleri temsil edecek şekilde belirlenen çalışanlar) Risk değerlendirmeleri çalışmaları için gerekli araç, gereç, mekan ve zaman işverence karşılanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Acil Durum Planları Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişi yi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 Çalışanların Bilgilendirilmesi
İşyerinden kaynaklanacak sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları Acil ve olağan dışı durumlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ İşe başlamadan önce, Çalışma yeri veya iş değişikliğinde, İş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

15 İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi (İSGB)
50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmek için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hizmet vereceği İSGB kurulur. İSGB’ne diğer sağlık personeli görevlendirmesi de yapılabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ TEHLİKE SINIFI Müdürlük Az Tehlikeli TSM Tehlikeli Halk Sağlığı Lab Çok Tehlikeli İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

17 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalışma süreleri
Az Çalışan Tehlikeli başına 6 dk/ay Tehlikeli Çalışan başına 8 dk./ay Çok Çalışan Tehlikeli başına 12 dk. /ay İşyeri Hekimi Az . çalışan Tehlikeli başına 4dk./ay Tehlikeli çalışan başına 6dk./ay Çok çalışan Tehlikeli başına 8dk./ay İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 İşyeri Sağlığı ve Güvenlik Birimi (İSGB)
Faaliyetleri Fiziki Mekan Çalışma ortamı gözetimi Çalışanların sağlık gözetimi Çalışanların eğitimi Acil durum planları Kayıtların tutulması (onaylı defter, kişisel sağlık dosyaları, yıllık çalışma planı , yıllık değerlendirme raporu vb.) İşin yürütüldüğü mekanda ve giriş katta 8 m²’den küçük olmamak üzere 2 oda 12 m²’den az olmayan ilk yardım ve acil odası Personel Durumu İşyeri hekimi İş güvenliği uzmanı Diğer sağlık personeli Bildirim İSG-KATİP İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

19 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ONAYLI DEFTER İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen hususların yazıldığı, seri numaralı, sayfaları 1 asıl 2 kopyalı şekilde düzenlenmiş, Çalışma İl Müdürlüğü veya noter tarafından onaylı defter. Onaylı deftere yazılanlar işverene tebliğ edilmiş sayılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

21 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının yükümlülükleri
İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirir ve uygulanmasını sağlar. İşverence yerine getirilmemesi durumunda Çalışma Bakanlığı’na bildirimini yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Gözetimi 1) İşe girişlerde, 2) İş değişikliğinde, 3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik muayene İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki,Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 20/07/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin bir ve ikinci kısımlarında belirtilen işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri aynı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

24 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞVEREN a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, b)Meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

25 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEK HASTALIKLARI Kesin tanısı yetkilendirilen kurumlarca konur. Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

26 KANUNUN ÇALIŞANA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak, Çalıştığı Cihaz ve Ekipmanları korumak kullanma talimatlarını oluşturmak ve emniyet kurallarına uymak, Çalıştığı İşyerinin tertip düzenini sağlamak Çalıştığı alandaki atıkların toplanmasını sağlamak ve kontrol etmek, İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili İSGK hazırlanan prosedürleri ve yönergede yer alan kuralları uygulamak İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

27 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
6331 Sayılı Kanun ile İş sağlığı ve güvenliği konularında, işyerinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için çalışan temsilcisi kavramı getirildi. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

28 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan Temsilcisi a) 2-50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde b) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde c) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde ç) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde d) arasında çalışanı bulunan işyerlerinde e) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

29 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Birden fazla çalışan temsilcisinin bulunması durumunda baş temsilci, çalışan temsilcileri arasında yapılacak seçimle belirlenir. İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

30 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğine haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

31 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Elli(50) ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı(6) aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. TİSH’nde toplum katılımı sağlanması için “İş Sağlığı Güvenliği Kurullarının” çalıştırılması ve işlevsel hale getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve çalışan temsilcileri görev almakta, işyerinde görülen meslek hastalıkları ve iş kazalarının engellenmesi için önlemler planlanmaktadır. İşyeri yönergeleri bu kurul tarafından hazırlanıp karara bağlanmakta, işverenin ve tüm çalışanların bu kurallara uyması sağlanmaktadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

32 İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulu Kimlerden Oluşur?
1-İşveren veya vekili 2-İnsan kaynakları veya idari mali işleri yürüten bir kişi 3-Çalışan temsilcisi 4-İşyeri hekimi 5-İş güvenliği uzmanı 6-Varsa sendika temsilcisi 7-Sivil savunma uzmanı 8-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

33 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonu
Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda işverenler; iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin uygulanmasında iş birliği yapar, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

34 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Konsey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili Genel Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Milli Eğitim ile Sağlık Bakanlığından ilgili genel müdürlükler, Üniversite, işveren ve işçi sendikaları temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşur. Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunmak üzere kurulur. Yılda iki defa toplanır ve sekretaryası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce (İSGGÜM)yürütülür. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

35 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Konsey İlgili Bakanlıklar İşçi ve işveren sendikaları Üniversite Sivil toplum kuruluşları Yılda iki defa toplanır. Sekretaryayı İSGGÜM yapar. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

36 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili Bakanlık iş müfettişleri tarafından yapılır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

37 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Cezai Yaptırımlar İşin durdurulması İdari para cezaları İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

38 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları