Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayar Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayar Programlama"— Sunum transkripti:

1 Bilgisayar Programlama
Öğr.Gör. Bora UĞURLU Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Elemanı Bilgisayar Programlama

2 Bilgisayar Programlama
C Programlama Dili C Dili oldukça küçük bir dildir. Fazla sayıda kütüphane (kullanılabilecek hazır fonksiyonlar barındıran) barındırmaz. Bu durum hem avantaj hem de dezavantaj barındırır. Avantaj: Kısa sürede öğrenilebilir. Size işin nasıl yapılacağı konusunda bir zorlama getirmez. Programcıya serbestlik getirir. Dezavantaj: Her şeyi sizin için yapmaz. Bir çok şeyi bizim yapmamızı gerektirir. Programlama için gerek duyduğumuz bir şeyi programcının yapmasından bekler. C bazen “yüksek seviyeli” bir dil olarak nitelendirilir. Makine diline veya assembly diline göre yüksek seviyeli sayılabilir. Öte yandan, Java, C++ gibi dillere göre ise “düşük seviyeli” bir dil olarak kabul edilebilir. Bilgisayar Programlama

3 Bilgisayar Programlama
C Programlama Dili C genel amaçlı bir programlama dili olup, çok esnek yapısı sayesinde donanım denetiminden işletim sistemi yazımına kadar çeşitli uygulama alanlarında kullanılmaktadır. C dili Dennis Ritchie tarafından 1970’li yılların başında PDP-11 bilgisayarları için Unix işletim sistemini geliştirmek için tasarlanmıştır. C genel olarak programcıları hata yapmaktan alıkoymak için özel önlemler almaz. Bu haliyle C dilinde doğru program yazmak bir çok programlama diline göre oldukça zahmetlidir. Bilgisayar Programlama

4 Bilgisayar Programlama
Derleyiciler Makine dili hariç herhangi bir programlama dilinde yazılan bir program doğrudan bilgisayar donanımı tarafından çalıştırılamaz. Bunun temel sebebi, donanımın yazılan komutları doğrudan çalıştıramamasıdır. Diğer dillerde olduğu gibi C dilinde yazılan bir programın donanım tarafından çalıştırılabilmesi için derleme aşamasından geçilmiş olması gerekiyor. Her dilin bir derleyicisi vardır Java dili için Java derleyicisi C++ dili için C++ derleyicisi C dili için C derleyicisi gibi Bilgisayar Programlama

5 Bilgisayar Programlama
Derleyici C Derleyicisi C Dili programı Makine dili programı C Derleyicisi program.c program.exe program.c, C dilinde yazılan programın ismidir. program.exe ise, program.c karşı gelen ve C derleyicisi tarafından oluşturulan makine dili programının ismidir. program.exe direkt donanım tarafından çalıştırılabilir. Diğer bir ifadeyle, program.exe’nin barındırdırdığı komutlar donanım tarafından direkt çalıştırılabilirler. Bilgisayar Programlama

6 Bilgisayar Programlama
İlk Örnek Bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yöntemi gerçek programlar yazmaya başlamaktır. Bütün bir programı yazmak için gerekli her şeyi bir anda öğrenemeyiz. Dolayısıyla, başlangıçta daha sonra öğreneceğimiz bazı şeylerini varlığını peşin olarak kabul etmeliyiz. En basit örnek olarak ekrana “Merhaba C Programlama Dili!” yazmaya çalışalım. Bilgisayar Programlama

7 İlk Program İlk satır hemen hemen bütün C programlarında bulunması gereken bir ifadedir. Standart I/O (giriş/çıkış) kütüphanesiyle ilgili bazı tanımlamaların yazılan programda göz önünde bulundurulmasını sağlar. İkinci satır main” isminde bir fonksiyon tanımladığımızı belirtir. Genel olarak fonksiyonlarımıza istediğimiz ismi verebiliriz. Ancak main fonksiyonu özel bir fonksiyondur. O, programın çalışmaya başladığı anda çağrılacak olan ilk fonksiyonu gösterir. Boş parantez çifti, main fonksiyonunun herhangi bir argumant kabul etmediğini gösterir. Yani fonksiyona iletilmesi gereken herhangi bir bilginin olmadığını gösterir. { ve } ise C programlama diline ait ifadeleri çevreler. printf bir standart çıkış aygıtına (ekrar) yazı yazmamızı sağlayan bir giriş/çıkış kütüphanesi fonksiyonudur. return 0 main fonksiyonunun geriye 0 değeri döndürdüğünü gösterir. 0 değeri genellikle fonksiyonun başarılı bir iş yaptığını belirtmek için kullanılır. #include <stdio.h> main(){ printf(“Merhaba C Programlama Dili!\n”); return 0; } Bilgisayar Programlama

8 for(i = 0; i < 10; i = i + 1) bir döngüyü belirler.
İkinci Program main() { int i; for(i = 0; i < 10; i = i + 1) printf("i : %d\n", i); return 0; } int i; main fonksiyonunun i isminde bir değişken tanımladığını belirtmektedir. for(i = 0; i < 10; i = i + 1) bir döngüyü belirler. Bilgisayar Programlama

9 Bilgisayar Programlama
Program Yapısı Bir C programı bir veya daha fazla fonksiyon içerir. Programa ait kaynak dosyasının başında #include <stdio.h>, #include <stdlib.h> gibi bazı kütüphane tanımlarıın içerilmesine yönelik satırlar yer alır. Her bir fonksiyon bildirilerden (decleration) ve deyim (statements) oluşur. Bir dizi deyimi bir bütün olarak ifade etmek istersek bu deyimleri { ve } arasına koymamız gerekir. En basit deyim ifade deyimidir (expression statement) İfade deyimi faydalı bir işin yapılmasını sağlar ve noktalı virgülle (;) sonladırılırlar. Bilgisayar Programlama

10 Bilgisayar Programlama
Program Yapısı C programları için kaynak kodu çoğu kısımlar için serbest düzendedir. Derleyici kodun nasıl düzenlendiğine dikkat etmez: kodun satırlara nasıl ayrıldığına, satırların ne kadar içeriden başlatıldığına, iki deyim arasında ne kadar boşluk bırakıldığına, v.b. dikkat etmez. Bilgisayar Programlama

11 for(i = 0; i < 10; i = i + 1) printf("%d\n", i);
= ; i < ; i = i ) printf ( "%d\n" , i ) ; NOT: Her ne kadar C derleyicileri programın nasıl gözüktüğüne dikkat etmezlerse de, iyi paragraf uzunluğu belirleme ve deyimler arası düzgün boşluk ayarlama programın anlaşılmasında büyük rol oynar. Satır başına yalnızca bir deyim yazma, operatörler arası boşluk bırakma gibi alışkanlıklar programların kolay anlaşılmasında bizlere yardımcı olur. Bilgisayar Programlama


"Bilgisayar Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları