Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C Programlama Diline Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C Programlama Diline Giriş"— Sunum transkripti:

1 C Programlama Diline Giriş

2 Tarihçe C Programlama Dili genel amaçlı orta seviyeli ve yapısal bir programlama dilidir yılında Dennis Ritchie tarafından Bell Telefon Labaratuvarında Unix işletim sistemi ile kullanılmak için tasarlanmıştır. C, özellikle sistem programlamada sembolik makine dili (Asembler) ile tercih edilmektedir. İşletim sistemleri, derleyiciler ve debug gibi aşağı seviyeli sistem programlarının yazılımında yoğun olarak C programlama dili kullanılır. C'nin yayılması ve gelişmesi, büyük bir bölümü C dili ile yazılan UNIX işletim sisteminin popüler olmasıyla başlamıştır. C Programlama Dili, hemen her alanda kullanılmaktadır. Günümüzde nesneye yönelik programlama dilleri (C++, Java) ve script dilleri (JavaScript, JavaApplet, PHP) gibi programlama dilleri C Programlama Dili'nden esinlenmiştir. C taşınabilir (portable) bir dildir. Yani herhangi bir C programı hiçbir değişikliğe uğramadan, veya çok az bir değişimle, başka bir derleyicide ve/veya işletim sisteminde derlenebilir. Örneğin, Windows işletim sistemlerinde yazılan bir C kodu, Linux veya UNIX gibi işletim sistemlerinde de derlenebilir.

3 C dilinin Avantajları C Programlama Dili'ni popüler kılan önemli nedenler aşağıda listelenmiştir: C, güçlü ve esnek bir dildir. C ile işletim sistemi veya derleyici yazabilir, kelime işlemciler oluşturabilir veya grafik çizebilirsiniz. C, iyi bir yazılım geliştirme ortamına sahiptir. C, özel komut ve veri tipi tanımlamasına izin verir. C, taşınabilir bir dildir. C, gelişimini tamamlamış ve standardı oluşmuş bir dildir. C, yapısal bir dildir. C kodları fonksiyon olarak adlandıralan alt programlardan oluşmuştur. C++, Java, JavaScript, JavaApplet, PHP, C#, ... gibi diller C dilinden esinlenmiştir.

4 C Derleyicileri En sık kullanılan C derleyicileri TURBO C, DEVC++,MICROSOFT VISUAL C++ dır.

5 C Program Yapısı #include <stdio.h> main() {
/* Önişlemci talimatı. Belirli bir dosyanın içeriğini bilgisayara yüklemesini söyler. */ #include <stdio.h> /* program çalışmaya main fonksiyonu ile başlar */ main() { Komut1; Komut2; Komutn; } /* main fonksiyonunun bitişi */

6 C Program yapısı main()
C programları bir yada daha fazla fonksiyon içerebilirler. Ama bunların içinden mutlaka bir tanesi main olmak zorundadır. Parentezler fonksiyon olduğunu gösterir. Küme parantezi ({ ve }) bir blok olduğunu gösterir. Her fonksiyonun gövde kodları küme parantezleri içinde yazılır.

7 C kütüphaneleri(header dosyaları)
<stdio.h> standart giriş/çıkış işlemlerine izin verir. <string.h> String fonksiyonlarını içerir <math.h> Matematik fonksiyonlarını içerir. <conio.h>Klavye ve ekran kullanımı için gerekli fonksiyonları barındırır. Örneğin getch() <stdlib.h> min, max gibi iki makronun, exit_failure gibi standart birkaç değerin, bazı ana limitlerin, kalanlı bolüm structure'larının tanımını, ve birkaç standart fonksiyonun prototipini içerir.

8 Giriş Çıkış Komutları

9 Printf komutu Ekrana çıkış alma komutudur. Kullanımı:
1: Printf(“Ekrana yazılacak bilgi”); Eğer yazdırma işleminden sonra programın bir işlem yapması isteniyorsa şöyle yazılır: 2: printf(“Deneme\n”);

10 İşaretler ve anlamları
\nİmlec yeni satırın başına geçer. \tTab işareti. \\  Ters bölü işareti. \” Çift tırnak işareti.

11 Örnek main() { printf( "C diline " ); printf( "hoş geldiniz\n" ); }

12 Printf formatlı yazdırma
Printf komutuyla ekrana değer yazdırmak için aşağıdaki semboller kullanılır. %d=Tamsayı değişkenleri yazdırmada kullanılır. %f=Ondalık sayı değişenleri yazdırmada kullanılır. %c=String değişkenleri karakter karakter yazdırmada kullanılır. %s=String değişkenleri yazdırma kullanılır.

13 Örnek-1 #include <stdio.h> main() { int sayi=5;
printf("%d",sayi); }

14 Örnek-2 #include <stdio.h> main() { float sayi=5.35;
printf("%1.2f",sayi); }

15 Örnek-3 #include <stdio.h> main() { char ad[10]="ali";
printf("%s",ad); }

16 Örnek-4 #include <stdio.h> main() { char ad[10]="ali";
printf("%c",ad[0]); }

17 Scanf Komutu Klavyeden veri girişi yapmak için kullanılan komuttur.
Scanf komutunun kullanımı aşağıdaki gibidir. Scanf(“okuma formatı”, değişken)

18 Örnek #include <stdio.h> main() { char c;
c=getche();//getch komutu da kullanılır. printf("girilen harf : %c\n",c); }

19 Scanf formatlı okuma Scanf komutuyla ekrandan değer okutmak için aşağıdaki semboller kullanılır. %d=Tamsayı değişkenleri okutmada kullanılır. %f=Ondalık sayı değişkenleri okutmada kullanılır. %c=String değişkenleri karakter karakter okutmada kullanılır. %s=String değişkenleri okutmada kullanılır.

20 Örnek-1 #include <stdio.h> main() { int sayi; scanf("%d",&sayi);
printf("girilen sayı : %d\n",sayi); }

21 Örnek-2 #include <stdio.h> main() { float sayi;
scanf("%f",&sayi); printf("girilen sayı : %1.1f\n",sayi); }


"C Programlama Diline Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları