Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri"— Sunum transkripti:

1 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri
Çalıştırılabilir C ifadeleri 2 iş yaparlar. İşlem gerçekleştirir.( hesaplamalar, veri girdi/çıktısı) Karar verir. Örneğim; bir kişinin bir sınavdan aldığı not 60’tan büyükse yada 60’a eşitse ‘tebrikler geçtiniz’ yazdirabiliriz. If kontrol yapısı Bir koşulun doğruluğu yada yanlışlığına karar veren, if kontrol yapısı öncelikle basit bir biçimde tanıtılacaktır. Daha detaylı olarak sonra. Eğer koşul doğru ise, if yapısının gövdesindeki ifade çalıştırılır. Yanlışsa, if yapısının gövdesindeki ifade çalışmaz. Çalıştırma süreci if yapısından hemen sonraki ifadeyle devam eder.

2 Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri

3 Genel Programlama Hataları
==, !=, >= ve<= operatörleri arasında boşluk kullanılması yazım hatasına sebep olur. !=, >= ve <= operatörlerinin ters çevrilerek =!, => ve =< şeklinde kullanılması yazım hatasına sebep olur. == operatörünün = ile karıştırılması.

4 #include <stdio.h>
#include <conio.h> int main() { int num1, num2; printf( "Iki tam sayi girin.\n" ); printf( "Bu iki sayinin karsilastirmasi yapilacaktir: " ); scanf( "%d%d", &num1, &num2 ); if ( num1 == num2 ) printf( "%d esittir %d\n", num1, num2 ); if ( num1 != num2 ) printf( "%d esit degildir %d\n", num1, num2 ); if ( num1 < num2 ) printf( "%d kucuktur %d\n", num1, num2 ); if ( num1 > num2 ) printf( "%d buyuktur %d\n", num1, num2 ); if ( num1 <= num2 ) printf( "%d kucuktur ya da esittir %d\n", num1, num2 );

5 if ( num1 >= num2 ) printf( "%d buyuktur ya da esittir %d\n", num1, num2 ); getch(); return 0; }

6 Şu ana kadar anlatılan operatörlerin öncelikleri ve işleyişleri

7 if Seçim Yapısı Seçim yapısı
Bir işin değişik yönlerinden birini seçmek için kullanılır. Sahte kodu(pseudocode) Eğer (if) ögrenci notu 60’dan büyükse ya da 60’a eşitse ‘Geçtiniz’ yazdır. Eğer koşul doğru ise ‘Geçtiniz’ yazdırılır ve diğer sahte koda geçilir. Değilse, yazdırma yaptırılmaz ve doğrudan diğer sahte koda geçilir.

8 if Seçim Yapısı Sahte kodu C’e yazarsak
if ( not >= 60 ) printf( "Gectiniz\n" ); Sahte kod, C koduna oldukça yakındır. Elmas Sembolü( Karar İşareti) Burada bir kara verileceğini gösterir. Bir koşul içerir ve bu koşul doğru ya da yanlış olabilir. Koşulu test et, uygun yolu seç.

9 Tek Seçimli if Yapısının Akış Diyagramı
60

10 İf/else Seçim Yapısı İf
Koşul doğru ise belirlenen işi yapar, yanlış ise belirlenen iş atlar. if/else Programcıya koşul doğruysa belirli işler, yanlışsa belli işleri yaptırabilme fırsatı verir. Sahte kod Eğer ( if ) öğrencinin notu, 60 ya da daha büyükse “Geçtiniz“ yazdır aksi takdirde ( else ) “Kaldınız” yazdır

11 İf/else Seçim Yapısı C kodu if ( not >= 60 )
printf ( "Geçtiniz\n" ); else printf ( "Kaldınız\n" ); Üçlü koşul operatörü (?:) Üç argüman(operand) alır.( koşul, doğruysa deyimin değeri, yanlışsa değimin değeri) printf ( "%s\n", not >= 60 ? "Geçtiniz" : "Kaldınız" ); (not >= 60) ? printf ( "Geçtiniz\n") : printf ( "Kaldınız\n" );

12 Çift Seçimli if/else Yapısının Akış Diyagramı

13 İf/else Seçim Yapısı Yuvalı if/else seçim yapıları
if/else yapıları içerisine başka if/else yapıları yerleştirerek birden fazla koşulu aynı anda test etmemizi sağlar. Bir koşul sağlandığında, geriye kalan tüm ifadeler geçilir.

14 İf/else Seçim Yapısı Yuvalı if/else yapısı için sahte kod:
Eğer(if) öğrencinin notu 90'a eĢit ya da 90'dan büyükse “A” yazdır Aksi takdirde(else) Eğer(if) öğrencinin notu 80'a eĢit ya da 80'dan büyükse “B” yazdır Eğer(if) öğrencinin notu 70'a eĢit ya da 70'dan büyükse “C” yazdır Eğer(if) öğrencinin notu 60'a eĢit ya da 60'dan büyükse “D” yazdır “F” yazdır

15 İf/else Seçim Yapısı Yuvalı if/else yapısı için C kodu:
if ( not >= 90 ) printf("A\n"); else if ( not >= 80 ) printf("B\n"); if (not >= 70) printf ("C\n"); if ( not >= 60 ) printf ( "D\n" ); printf ("F\n" );

16 İf/else Seçim Yapısı Birleşik ifade
İfadeler küme parantezi içine alınır. Örneğin; if ( not >= 60 ) printf ( "Geçtiniz\n" ); else { printf (" Kaldınız\n" ); printf (" Bu dersi tekrar almalısınız\n" ); }

17 while Döngüsü Döngü yapısı
Programcıya bir koşul doğru olduğu sürece bir işlemi tekrarlatma imkanı sağlar. Sahte kodu alışveriş listemde birden fazla malzeme bulunduğu sürece ( while ) bir sonraki malzemeyi al ve alışveriş listemden bu malzemeyi çıkart Bu işlem koşul doğru olduğu sürece tekrarlanır. Örneğin; carpim = 2; while ( carpim <= 1000 ) carpim = 2 * carpim;

18 Genel Programlama Hataları
while koşulunu yanlış hale getirecek işlemi, while yapısının gövdesinde bulundurmamak. Normal olarak bu döngü yapısı hiç bir zaman sonlanmaz. Bu hataya “sonsuz döngü” hatası denir.

19 while Döngüsü Akış Diyagramı

20 Sayıcı Kontrollü Döngü
Sayaç(sayıcı) belli bir değere ulaşana kadar döngü tekrarlanır. Belirli döngüler: Döngü başlamadan önce döngünün kaçıncı tekrardan sonra sonlanacağı bilinir. Örneğin; Bir sınıftaki 10 kişi bir sınava girmiştir. Notlar(0’dan 100’ e kadar tamsayılar) size verilmiş ve bu sınavın sonucunda sınıfın ortalamasını bulmanız istenmiştir.

21 Sayıcı Kontrollü Döngü
Sahte Kodu: toplamı 0'a ata sayıcı 'yı 1'e ata sayıcı 10' e git ya da 10'dan küçükken (while) Diğer notu gir. Girilen notu, toplama ekle sayıcı‟ ya 1 ekle Sınıf ortalamasını, toplamı 10'a bölerek bul Sınıf ortalamasını yazdır.

22 #include <stdio.h>
#include <conio.h> int main() { int counter, grade, total, average; total = 0; counter = 1; while ( counter <= 10 ) { printf( "Not girin: " ); scanf( "%d", &grade ); total = total + grade; counter = counter + 1; } average = total / 10; printf( "Sınıf Ortalaması: %d\n", average ); getch(); return 0;


"Karar Verme: Eşitlik ve Karşılaştırma Operatörleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları