Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engellilik ve Dava Örnekleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engellilik ve Dava Örnekleri"— Sunum transkripti:

1 Engellilik ve Dava Örnekleri
Av. Güler POLAT Kasım 2012 Mardin

2

3 Engelli’ye Ayrımcılık

4

5

6 Ayrımcılık -2

7 Engelli Birde Kadınsa

8

9 Güzel Bir Örnek

10

11

12 Davalı Adalet Bakanlığı Olunca

13 Karar

14 Karar - devam

15 Nasıl Başvuruyoruz ?

16

17

18

19

20

21 Ya Kaynaşamazsa?..

22

23

24

25

26 Maliye Bakanlığı Görüşü Alınmalı mı?

27 Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İdarelerin kamu hizmetinin yürütülmesinde istihdam edilecek personelde aranılacak şartları belirleme yetkisi olduğu tartışmasızdır. Sağlık kurulu raporunda özürlü olarak işe girebileceği belirtilmiş olan davacının özürlüler için açılacak sınavlara girmesi ve durumuna uygun çalışabileceği boş kadrolarda istihdam edilmesi gerekmektedir. İlk defa kamu personeli olacaklar için açılan genel sınava giren davacının atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

28 Yukarıda anılan Yasa hükümleri çerçevesinde, özürlülerin Devlet Memuru olarak istihdamında; kurum ve kuruluşların çalıştırdıkları personelin %3'ü kadar özürlü kontenjanı oluşturmak zorunda olduğu hüküm altına alınırken bu kadroların ne şekilde kullanılacağı da özel düzenlemelerle ortaya konulmuştur. Özürlülerin hangi işlerde çalıştırılacakları ayrıca yönetmelikle düzenlenmiş ve özürlüler için ihtiyaca göre ayrıca özür grupları dikkate alınarak sınav yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Olayda, davacının sağlık kurulu raporunda belirtildiği üzere özürlü kadrosunda istihdamı gerekmekte olup bunun için de Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda özürlüler için yapılacak sınavda başarılı olup özrüne uygun kadrolara ataması yapılması gerektiğinden genel sınav sonucunda yerleştirildiği kadroya atamasının yapılmamasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, davacının atamama işleminin iptali ve yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden ( ) itibaren davacıya ödenmesi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

29 SHÇEK

30 Sosyal Güvenlik Kurumu
Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ÖSYM tarafından yapılan ve 04/06/2010 tarihinde sonuçları ilan edilen Kamu personeli seçme sınavı (KPSS 2010/1) yerleştirme sonuçları kapsamında 07 Haziran 2010 tarihinde resmi internet sitesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 531 adet memur alınması işleminde KPSS’yi kazanmış adaylardan ataması yapılacaklardan engelli olmadıklarına dair bir beyan istemiştir.

31 Sağlık Bakanlığı Olay: İstanbul Bahçelievler’de bulunan İstanbul 70. Yıl Fizik ve Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin A bloğu, 2007 yılında yanında yapılan hipermarket inşaatı sırasında zemin kayması sonucu hasar görerek kullanılamaz hale gelir. Yıkılan bölüm hastanenin kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Bakanlık yıkılan binanın yeniden inşası yapmaz. Konu hakkında faaliyet gösteren STK lar İdare Mahkemesinde dava açarlar. Sonuç: Mahkeme talebin yerindelik denetimi anlamına geldiği gerekçesiyle, Sağlık bakanlığı lehine karar vermiştir.

32 Yüksek Seçim Kurulu

33 Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarına Dair 140/1 sayılı Genelgenin 10. maddesinde "298 sayılı Kanun'un 74. maddesi uyarınca, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere, Başbakanlık Özürlüler idaresi Başkanlığından özürlülerin listesinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi aşktı listelerinin dökümüne başlandığı 14/3/2011 Pazartesi gününden önce isteneceği, alınan bilgiler topluca seçmen kütüğüne işlenir ve muhtarlık bölgesi askı listelerinde (Ö) harfi ile gösterileceği, ancak; askı dönemi içinde özürlü seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurması durumunda, ilçe seçim kurulu başkanlığınca SEC 003 ekranı kullanılarak, özürlü seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere "özürlü" kutusu işaretleneceği belirtilmiştir. Kamu idareleri yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetlerini gereği gibi yerine getirilmekle yükümlüdürler, idarenin bu yükümlülüğünü hiç veya gereği gibi yerine getirmeyerek kötü veya geç işlemesi ve bu yönden bir zarara neden olması halinde zararı tazminle yükümlü olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.


"Engellilik ve Dava Örnekleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları