Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ

2 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA
OLARAK KESİLEN PARALARIN KULLANIMI

3 herhangi bir mesleği olmayan özürlülere;
İŞKUR herhangi bir mesleği olmayan özürlülere; ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleklerde bilgi- beceri kazandırmak ve bu suretle onları istihdama hazırlamak ve eski hükümlülerin daha kolay iş bulabilmeleri amacıyla işgücü yetiştirme kursları düzenlemektedir.

4 Bu faaliyet 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi gereğince hazırlanan
“Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilip kuruma aktarılan ceza paraları kapsamında sürdürülmektedir.

5 Kuruma aktarılan para cezaları özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projelere tahsis edilmektedir.

6 Komisyon Kimlerden Oluşur?
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü’ nün Başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü, Özürlüler İdaresi Başkanı, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü, Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan bir temsilci, en fazla üyeye sahip işçi ve işveren konfederasyonlarının birer temsilcilerinden olmak üzere bir başkan ve 7 üyeden oluşur.

7 Komisyonun Toplanması
Komisyon, para cezalarının nerelere ve ne kadar verileceği hakkında karar vermek üzere her yıl; Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında gündemli olarak toplanır. Komisyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. En az üç üyenin yazılı istemi ile de Komisyon olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı talebi Komisyon Başkanı tarafından en geç 15 gün içinde yerine getirilir.

8 Komisyonun Çalışma İlkeleri Komisyon uygulanması önerilen projeleri;
amaç, gerçekleşme süresi, faydalanacak özürlü ve eski hükümlü sayıları, istihdama katkısı birden fazla özür grubuna yönelik olması, istihdam oranı düşük özür grubuna hizmet etmesi bakımından inceler, mevcut para miktarını da dikkate alarak değerlendirir. Komisyon kararları gerekçelidir.

9 Hangi Projeler Tercih Edilir?
İstihdam garantisi verilen, Mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerine katılanlara sertifika verilen, Ekte yer alan proje formatına uygun olarak hazırlanan projeler değerlendirmeye alınır.

10 Proje Teklifleri Nereye Verilir?
Komisyonun sekreterya görevi İŞKUR tarafından yürütülür. Proje teklifleri Komisyona iletilmek üzere İŞKUR İl Müdürlüklerine verilir. Ancak özürlü dernekleri projelerini federasyonları aracılığıyla Türkiye Sakatlar Konfederasyonuna iletirler. Konfederasyon; tüm proje önerilerini görüşü ile birlikte Kuruma göndermekle yükümlüdür.

11 Para Cezalarının Kullanımı
Özürlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve Kuruma aktarılan para cezaları özürlülere, Eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilen ve Kuruma aktarılan para cezaları eski hükümlülere yönelik hizmetlerde kullanılır.

12 Proje Formatına ulaşmak için
“Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te bulunan başvurularda kullanılacak Proje Formatına ulaşmak için tıklayınız...


"ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları