Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nitel Araştırma Teknikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nitel Araştırma Teknikleri"— Sunum transkripti:

1 Nitel Araştırma Teknikleri
Doç. Dr. Alper AYTEKİN Nitel Araştırma Teknikleri

2 Hakkında bilgiler verilecektir.
Doç. Dr. Alper AYTEKİN Bu bölümde; Nitel araştırmada kullanılan önemli analiz teknikleri, Bu tekniklerin ne zaman ve nasıl kullanılacağı, İçerik analizinin aşamaları ile Nitel verilerin nasıl anlamlandırılacağı, Hakkında bilgiler verilecektir.

3 Giriş Genel olarak değerlendirildiğinde nitel verilerin analizinde;
Doç. Dr. Alper AYTEKİN Giriş Genel olarak değerlendirildiğinde nitel verilerin analizinde; Betimsel analiz İçerik analizi Kullanılmaktadır.

4 Doç. Dr. Alper AYTEKİN Betimsel Analiz Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularına göre sınıflandırılacağı gibi, veri toplama aşamalarında (gözlem ve mülakat) elde edilen ön bilgiler ışığında da düzenlenebilir. Bu analizin amacı, ham haldeki verilerin okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir şekle sokulmasıdır.

5 Doç. Dr. Alper AYTEKİN Betimsel analiz Bu amaçla, elde edilen veriler önce bir mantıki bir sıraya konulur. Daha sonra yapılan bu betimlemeler yorumlanır ve sonuçlara ulaşılır. Son aşamada ise araştırmacı yorumların ışığında gelecekle ilgili tahminlerde bulunarak yeni açılımlara ulaşmaya çalışır.

6 Doç. Dr. Alper AYTEKİN İçerik Analizi İçerik analizi; dokümanların, mülakat dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize edilmesi ve karşılaştırılması için kullanılan bir tekniktir. Amacı, katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik olarak tanımlamaktır. Böylece, içerik analizi, araştırmacıyı toplanan verilere aşina etmekte ve ayrıca verilerin daha ileri analizler için kullanılmasını kolaylaştırmaktadır.

7 İçerik analizinde Üniteler (Birimler)
Doç. Dr. Alper AYTEKİN İçerik analizinde Üniteler (Birimler) Kelimeler Cümleler Paragraflar Temalar Aksiyomlar Örnekler

8 Nitel araştırma sonuçlarının yorumlanması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN Nitel araştırma sonuçlarının yorumlanması Nicel araştırmalarda, örneklemden genellemelere gidilebilmektedir. Nitel araştırmada ise, sınırlı sayıda katılımcı ya da bilgi kaynaklarından elde edilen verilerin ışında bazı sonuçlara ya da kuramlara ulaşma çabası vardır.

9 Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması
Doç. Dr. Alper AYTEKİN Nitel araştırma sonuçlarının kullanılması Nitel araştırmaların uygulamada kullanılması birkaç şekilde olmaktadır. Bunlar; Uygulayıcılar için ileri düzey araştırmalara zemin oluşturmaları, Kurumsal veya örgütsel gelişmeye katkıda bulunması, Uygulayıcıların yaptıkları işi daha iyi anlamalarına yardım etmesi Nicel verilerle ulaşılan bazı mekanik ilişkilerin, nitel yöntemlerle derinliğine test edilerek sonuçlarının doğrulanması ya da yanlışlanmasıdır.

10 Ders Bitti. Dinlediniz için teşekkürler…
Doç. Dr. Alper AYTEKİN


"Nitel Araştırma Teknikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları