Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarama araştırmaları (TA)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarama araştırmaları (TA)"— Sunum transkripti:

1 Tarama araştırmaları (TA)
Çok sayıda katılımcının görüşlerinin ya da özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.

2 TA’nın özellikleri Tarama araştırmalarında genellikle çok sayıda kişiyi (evreni) temsil eden belli sayıda kişi seçilir ve veri toplama sürecince bu kişilerle yani örneklem üzerinde çalışılır. Bilgi toplama süreci farklı veri toplama aracı türleriyle sorulabilen sorulara verilen yanıtlara dayalıdır.

3 TA’nın Türleri (I) Tarama araştırmasının türleri kesitsel, boylamsal ve geçmişe dönüktür. Kesitsel araştırmalarda veri toplama süreci bir kez yürütülür. Geçmişe dönük araştırmalarda katılımcıların önceden yaşamış oldukları deneyimleriyle ilgili görüşleri araştırılır.

4 TA’nın Türleri (II) Dışarıya göre burada nasıl hissediyorsun? Boylamsal araştırmalarda denekler üzerinden bir den çok kez veri toplanır. Bu sayede deneklerin eğilimlerinin, bir grubun özelliklerinin ya da aynı katılımcıların özelliklerinin zamana bağlı değişimleri araştırılabilir.

5 ? TA’nın aşamaları Araştırmaya problemin belirlenmesi ile başlanır,
Hedef kitle belirlenir, Verilerin nasıl toplanacağına karar verilir, Örneklem seçilir, Veri toplama veri toplama araçları hazırlanır, Veriler toplanır ve çözümlenip yorumlanarak sonuçlara ulaşılır. Araştırma raporlaştırılır. ?

6 TA’da evren ve örneklem seçimi
? Hedef kitle tanımlanır. Tanımı temsil edecek şekilde örneklem seçilir ve araştırma bu örneklem üzerinde yürütülür. Araştırma sonuçları hedef kitleye genellenir.

7 TA’da veri toplama - çözümleme
Hem nicel hem de nitel veriler toplanabilir bunun için araştırmanın amacına uygun geçerli ve güvenilir her türlü veri toplama aracı kullanılabilir. Toplanan verilere uygun her türlü istatistik ya da içerik analizi yapılabilir.

8 TA’da iç ve dış geçerlik
Denek kaybı, Verilerin toplandığı ortamın ve şartların katılımcıların samimi görüşlerini belirtmelerine olanak tanımaması, Veri toplayan kişinin ya da katılımcıların ölçme aracına aşırı alışmaları gibi nedenlerle araştırmanın iç ve dış geçerliği zarar görebilir.

9 Sorularınız?


"Tarama araştırmaları (TA)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları