Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Üyesi:Mustafa BAYRAKÇI HAZIRLAYANLAR İsa DALMA Murat ARİCAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Üyesi:Mustafa BAYRAKÇI HAZIRLAYANLAR İsa DALMA Murat ARİCAN"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Üyesi:Mustafa BAYRAKÇI HAZIRLAYANLAR İsa DALMA Murat ARİCAN
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ VE FATİH PROJESİ Öğretim Üyesi:Mustafa BAYRAKÇI HAZIRLAYANLAR İsa DALMA Murat ARİCAN

2 Teknoloji Nedir ? Teknik ile ilgili bilim anlamına gelir.Bilim ve teknoloji arasındaki başlıca fark, bilmek ve yapmak arasındaki farka benzetilebilir. Bilim, bilme, betimleme; teknoloji ise, yapma ve geliştirme işi olarak ifade edilmektedir.

3 Bir başka ifadeyle, teknoloji, bilimin somutlaşmış biçimidir.

4 Bilgi Teknolojileri Bilgi teknolojileri; veriyi elde etme, işleme, iletme, sunma ve kullanma ile ilgilenen teknolojinin bütün fonksiyonlarını kapsamaktadır.

5 Bilgi teknolojileri,bilgisayarlar,iletişim araçları ve ağlar, fotokopi makineleri, faks makineleri, bilgisayar kontrollü fabrika makineleri, otomasyon sistemleri, robotlar,videolar ve diğer ilgili araç ve gereçleri içine almaktadır.

6 VERİ, ENFORMASYON, BİLGİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KAVRAMLARI Veri, birbirlerinden bağımsız,olaylara ilişkin öznel olmayan gerçeklerdir. Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon;yazılı,sözlü veya görsel bir iletidir.

7 Enformasyonun amacı mesajı alan kişinin algılamasının değişmesi ve yargısı üzerinde etki yapmaktır. Bilgi ise veri ve enformasyondan daha kompleks bir kavramdır. Kısaca denilebilir ki; enformasyon verilerden, bilgi de enformasyondan oluşmaktadır.

8 Eğitim Teknolojisi Kavramı
Eğitim,insanın doğuştan kazandığı saklı güçlerin ve becerilerin açığa çıkarılmasında, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık olarak gelişme ve büyümesine hizmet etmiştir.

9 Teknoloji ise, insanoğlunun eğitim yoluyla elde ettiği bilgi ve becerilerin daha etkin daha verimli biçimde yararlanabilmesinde, onları daha sistemli ve bilinçli olarak uygulayabilmesinde yardımcı olmuştur

10 Teknolojide meydana gelen gelişmeler eğitim sistemlerini tüm yönüyle etkisi altına alır. Bu anlamda eğitim ile teknoloji iç içedir demek mümkündür.

11 Eğitim Teknolojisi ve Öğretmen
Öğretmenlerin hizmet öncesinde çok iyi eğitilmiş olması, hizmet içinde de bu vasfını koruyabilmesi için gelişen bilim ve teknolojiden faydalanması temel unsurdur.

12 Yeni teknolojilerin eğitim alanına transfer edilerek kullanılması, eğitim öğretim kalitesinin yükseltilmesi açısından son derece öneme sahiptir.

13 Eğitim Teknolojisinin Öğeleri
Eğitim teknolojisi sekiz ana unsurdan oluşur: Bilimsel Dayanaklar: Öğretmenler hangi seviyede ve hangi özelliklere sahip öğrencilere, hangi çeşit davranışları kazandırmak için, hangi materyal ve yöntemlerin, hangi şartlarda ve hangi ilkelere dayalı olarak nasıl kullanılacağını, davranış bilimlerinin araştırma sonuçlarını inceleyerek öğrenir ve uygularlar

14 Eğitim Hedefleri: Öğrencilerin eğitim sürecinde kazanmaları beklenilen uzak, genel ve özel hedeflerin hepsi, eğitim teknolojisinin temel birer öğesi durumundadır

15 Eğitilecek Öğrenciler: Öğrenci, eğitim teknolojisi disiplininin eğitim süreçlerinde işleme tabi tuttuğu ham gereç anlamında bir unsurdur.Bu öğenin süreçlerdeki yeri ve fonksiyonu, sayı, nitelik, ilgi ve beklenti, zihinsel ve bedensel gelişim durumu, sosyo-ekonomik durumu,öğrenmeye hazır bulunuşluluk durumu, geçmiş yaşantılar ve beceri durumu gibi yönleriyle; bireysel, grupsal ve kitlesel seviyelerde durumunun belirlenmesi ve eğitim hizmetlerinin bu durum göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekir.

16 İnsan Gücü: Eğitimle ilgili insan gücü olarak, davranış bilimlerinin araştırmalarından yararlanarak eğitim teknolojisi için kuram, öğretim yöntem ve eğitim aracı geliştiren eğitimciler de dahil olmak üzere, okul içinde ve okul dışında uzaktan ya da yakından eğitime katkısı olan hizmetliler,yöneticiler, öğrenci velileri, kaynak şahıslar, okullardaki psikologlar

17 Öğretme Yöntem ve Teknikleri: İnsanlık tarihi kadar eski olan eğitim tarihi süresince, öğretme işlemi için çok çeşitli yöntem ve teknikler geliştirilmiştir.Genel anlamda eğitim sürecinde hangi yöntem veya tekniğin kullanılacağının belirlenmesi de eğitim teknolojisi kapsamında yerini almaktadır

18 Eğitim Ortamları: Teknoloji kullanımının yer aldığı boyuttur
Eğitim Ortamları: Teknoloji kullanımının yer aldığı boyuttur. Eğitim ortamı,eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği, öğrencinin bilgiyle etkileşimde bulunduğu çevredir. Aynı zamanda öğrenme öğretme etkinliklerinde, konunun özelliğine göre etkileşimde bulunduğumuz personel, materyal, tesis ve örgüt gibi öğelerin oluşturulduğu alandır. Okul binası, sınıf ortamı, sıralar, sosyal tesisler, spor salonları, bilgisayarlar, sunu araçları, fotokopi makineleri,televizyon gibi geniş bir sahayı içermektedir ve eğitim teknolojisinin önemli bir unsurudur

19 Öğrenme Durumları: Öğrenme durumları eğitim teknolojisinin önemli bir öğesidir. Çünkü öğrencinin beyninde ve vücudunda oluşacak hareketler, onun bu durumlarla karşılaşmaları sonucunda şekillenecektir. Buna göre bir tanımı yapılacak olursa, öğrenme durumları, amaçların yani planlanan özelliklerin (veya davranış gruplarının) öğrenciye kazandırılmasını sağlayacak olan uygun bir öğretim yeri ile araç-gereç ve yöntemlerden ve bunları düzenleyen öğretmenden oluşmuş eğitim ortamlarıdır şeklinde ifade edilebilir

20 Değerlendirme: Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belli bir konu için hazır oluş durumlarının tespit edilmesi, öğretim hizmetinin etkililik derecesi ile öğrenmedeki eksikliklerin ve bunların nedenlerinin ortaya konulması, öğrenme işleminin sonunda ulaşılan seviyenin belirlenmesi gibi faaliyetlerinin her biri değerlendirmedir.Eğitim teknolojileri kullanımı çok sayıda fayda sağlamaktadır. Bu faydalar için yukarıdaki öğelerin tamamının göz önünde bulundurulması gerekir

21 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu
Teknolojinin hızla gelişmesi, teknolojiyi öğrenme ortamlarına entegre etme çalışmalarına ivme kazandırmıştır, öğrenme ortamlarına teknolojinin entegrasyonu, yönetici, öğretmen, okul, teknik donanımlar, eğitim politikaları, öğrenci, veli vb. gibi hemen hemen eğitim sisteminin bütün unsurlarıyla bir şekilde bağlantılı olan zor bir süreçtir

22 Öğretmenlerin teknolojiyi sınıflarında kullanmaları için bir çok neden bulunmaktadır.Öğretmenlerin eğitimde teknolojiyi kullanmaları için sundukları sebepler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

23

24 Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
FATİH PROJESİ Fırsatları Arttırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi

25

26

27

28

29

30

31

32 FATİH PROJESİNİN BİLEŞENLERİ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 PROJE NELERİ DEĞİŞTİRECEK
Fatih Projesi kapsamında sadece öğrencilerin değil eğitimcilerinde hayatı değişecek. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü bu projede Öğretmenlerin teknolojiyi hayatlarının bir parçasına adapte etmesini istiyor.

45 Mevcut bilgisayar sınıfları üç yıllık adım adım geçiş süreci sonunda tamamen kapatılacak.
Öğrenciler, derslerini bakanlığın hazırlayacağı e-devlet eğitim sistemi üzerinden çalışacak.

46 Fatih Projesi kapsamında müfredatın içeriği ve öğretmen kılavuzları ise tekrar hazırlanacak.
Okul öncesi eğitimden başlayan Fatih Projesi entegrasyonu lise son sınıfa kadar devam edecek.

47 Öğrenciler özel programlar sayesinde hazırlanan sınavlara ve eğitimlere girecekler.
Bilinçli ve güvenli internet kullanımı da yeni eğitim sisteminin bir parçası olacak.

48 Eğitim sırasında, sunu, video ve resim gibi interaktif içerikler ise yeni müfredatın bir parçası olacak.


"Öğretim Üyesi:Mustafa BAYRAKÇI HAZIRLAYANLAR İsa DALMA Murat ARİCAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları