Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRAFİK GÜVENLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRAFİK GÜVENLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 TRAFİK GÜVENLİĞİ

2 Trafik Güvenliği Nedir?
İnsan, Taşıt ve Yol etkileşimi esnasında meydana gelebilecek olası sorunları, çözüm önerilerini arayan ve bu konuda geliştirilen yöntemler  trafik güvenliğinin amacı ve ana konusudur. Trafik güvenliğini etkileyen unsurlar İnsan Taşıt ve Yol faktörlerinden oluşmaktadır.

3 İNSAN Trafikte güvenliğin insan boyutu söz konusu olduğunda temelde sürücü, yolcu ve yaya olarak 3 başlık düşünülmelidir, ancak elbette en önemli hatalar her zaman sürücülerden kaynaklanmaktadır. Sürücü psikolojisi üzerinde yapılan ilk araştırmalar, sürekli kaza yapanların problemin sadece küçük bir bölümünü oluşturduğunu, kazalara karışanların büyük çoğunluğunun sadece bir kaza yapanlardan oluştuğunu göstermektedir.

4 Bu sonucu doğuran en önemli sebepler, normal sürücünün yanlış karar verme veya yanılmaları ile sürücünün yeteneklerini aşırı yükleyen diğer faktörlerdir. Bilindiği gibi kazalar, beklenmeyen, planlanmamış olaylardır. Kazaların muhtemel nedenleri, başta eğitim noksanlığı olmak üzere, karşı karşıya olunan riskin yeterince farkında olmama, yorgunluk, hayal kurma, dikkatsizlik, ihmalkârlık, vurdumduymazlık, konsantrasyon bozukluğu ve kurallara gereken önemin verilmeyişi şeklinde özetlenebilir.

5 Bu nedenle, güvenli ve verimli bir trafik düzeninin sağlanması için çözülmesi gereken esas problem, çeşitli ve çok sayıdaki taşıt kullananların eğitimidir. Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazalara neden olan sürücü kusurlarını sıralarsak;

6 Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak (%33,46)
Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak (%15,24) Doğrultu değiştirme kurallarına uymamak (%12,56) Arkadan çarpmak (%9,85) Trafik güvenliğiyle ilgili kurallara uymamak (%6,90) Şerit ihlali yapmak (%5,38)

7 TAŞIT Teknolojik gelişmelere paralel olarak, günümüz taşıtlarıyla ilgili geliştirme ve araştırma çalışmalarının aşağıdaki konularda yoğunlaştığı görülmektedir: Teknolojik buluşlara bağlı olarak performans, yakıt ekonomisi, çevre koruma, güvenlik, konfor ve güvenilirlik gibi bütün klasik fonksiyonların daha da geliştirilmesi;

8 Elektronik, alternatif malzeme, yeni deney ve imalat yöntemleri gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesi; Otoyolların tıkanması, şehirlerdeki hava kirliliğinin artması gibi trafik problemlerine, uzun süreli sürekli çözümlerin üretilmesi.

9 Trafik kazalarının çok düşük bir yüzdesi taşıt kusurlarından kaynaklansa da, insan hayatı çok önemlidir. Otomotiv firmaları, daha güvenli taşıt üretme çabasının oluşturduğu olumlu rekabetle, sürücü ve yolcuların güvenliğine giderek daha fazla önem vermekte, daha güvenli taşıtı elde etmek üzere çaba harcamaktadırlar. Taşıt tasarımcılarının, karşılaştırılabilir taşıt karakteristikleri elde etmek üzere dikkate almaları gereken verilerden bazıları, sürücülerin duygusal, algılama, motor, yorumlama gibi yetenekleridir.

10 Yolların özellikleri de taşıt tasarımını etkileyen özelliklerdendir
Yolların özellikleri de taşıt tasarımını etkileyen özelliklerdendir. Bunlara ek olarak, sosyal, estetik, yasal, ekonomik ve güvenlik gibi faktörler de taşıt tasarımını etkilemektedir. Hemen her taşıt için neredeyse standart sistem haline gelen frenlemede tekerlek kilitlenmesini önleyici sistemler (ABS), devrilmeyi önleyici sistemler hava yastıkları, emniyet kemerleri, enerji yutucu kasalar, uzay kafes sistemine göre yapılmış yolcu kabinleri, tamponlar, güçlendirilmiş tavanlar, pedallar, boyunluklar, rahat koltuklar, çelik barlar,

11 gizlenmiş yağmur olukları ve cam silecekleri, çarpmayla katlanabilen dış aynalar, keskin olmayan köşeler, ticari taşıtlardaki yanal koruyucular güvenlikle ilgili çalışmaların günümüzde uygulamaya konulmuş sonuçlarından bazılarıdır. Taşıtlardaki güvenlik elemanları, herhangi bir kaza ihtimali öncesinde kazanın oluşumunu önleme görevi yapan “aktif güvenlik” ve kazadan sonra yaralanma ve ölümleri en az düzeye indirme görevi yapan “pasif güvenlik” elemanları olmak üzere iki grupta değerlendirilmektedir.

12 YOL Yolun geometrisi, yapım kalitesi ve bakımı, geçit ve kavşakların varlığı ve kullanışlılığı, trafik kontrol ve işaretlerinin yerleri, sürekliliği ve görünürlüğü ve sürüş ortamlarının çeşitliliği, sürücü performansını ve taşıt tasarımını etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır.

13 Kazalara neden olan yol faktörü istatistiklere oldukça az yansımaktadır. Bunun nedeni, kaza sonunda rapor verenlerin ve karar vericilerin bu konuda bilgi eksiklikleri olabilir. Aynı şekilde, yayaların kara yollarını kullanımına yönelik kısıtlayıcı mekanizmalar getirilir, yaya kusurları olarak belirtilen trafik kaza nedenleri en az düzeye indirilebilir. Trafiğin akışı için önemli olan yolların özellikleri; yol düzeni, kalitesi, işaret ve uyarıcı levhalar ve trafik yüküdür.

14 Ülkemizde hızlı şehirleşme, ulaşım ağı ile uyuşmamaktadır
Ülkemizde hızlı şehirleşme, ulaşım ağı ile uyuşmamaktadır. Kent içi yollarda, ana arterler, iç yollar ve çevre yolları üzerinde sayıları gittikçe artan otobüs, minibüs, dolmuş, taksi ve özel arabalar, iyi kurulmamış ve üstelik yanlış kullanılan bu yol ağı içinde, ulaşım sorunu en önemli sorun haline gelmiştir. Trafiğin gün içindeki zamanı da, trafiğin yoğunluğunu ve sürücü performansını da etkileyerek trafik kazalarında rol oynar.

15 Dünyada trafik güvenliği ve dolayısıyla trafik kazaları hakkında yapılan güvenlik araştırmaları şu istatistik ve sonuçları ortaya koymaktadır.

16 Kazalar, ortalama olarak her sene 1
Kazalar, ortalama olarak her sene 1.2 milyon insanın, her gün 3242 insanın ölümüne neden olmaktadır. Kazalar, her sene milyon insanın yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olmaktadır. Karayolu trafik kazası olayları tek başına bütün dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1′ine neden olmakta ve ölüm sebepleri arasında 11.ci sırada yer almaktadır.

17 Karayollarında meydana gelen ölümlerin %90′ı düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde gerçekleşmektedir. Kazalarda yaşamını yitirenlerin yarısından çoğu yaş arası gurubundadır. Ölenlerin %73′ü erkektir. Düşük ve orta gelir seviyesinde tehlikeye en çok maruz kalanlar; Yayalar, bisikletliler, iki tekerlekli motorlu araç sürücüleri ve toplu taşıma vasıtalarında yolculuk eden insanlardır.

18 Bu netice ve istatistikler çerçevesinde gerekli düzenleme ve planlamalar yapılmazsa trafik güvenliği sorunu gitgide ağırlaşacaktır. Nitekim trafik otoriteleri tarafından yapılan tahminlere göre; 2020 senesinde dünyada trafik kazalarının ölüme neden olan sebepler arasında 3.cü sıraya yükseleceği tahmin edilmekte, bu ölümlerin düşük ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde %83 oranında artacağı, yüksek gelir mertebesindeki ülkelerde ise %27 oranında azalacağı öngörülmektedir.

19 Bu varsayımlara göre, trafik kazaları nedeniyle ölümlerin 2020 yılında tüm dünya genelinde %67 mertebesinde bir artış beklenilmektedir. Oysa Trafik kazalarının ülke ekonomisi yönünden maliyeti her yönden oldukça ağır olduğu gibi sağlık masraflarına da büyük bir yük getirmektedir.

20 Yaşamını yitiren, yaralanan veya sakat kalan her bir kişi için çoğu aile; Uzun süren tedavi giderleri, ailenin geçimini sağlayan veya ek kazanç getiren kişinin kaybedilmesi, ailede bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenmiş bir kişinin yitirilmesi gibi sebeplerle finansal sıkıntıya düşmektedir. Kazadan sonra yaşamayı başaranlar, onların aileleri, arkadaşları ve bakımını üstlenen diğer kişiler pek çok olumsuz sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlarla karşılaşmaktadır.

21 Halbu ki iyi bir trafik güvenliği stratejisi izlenerek trafik kazaları önlenebilir. Çünkü karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir.

22 TAVSİYELER

23 Trafik güvenliğine ilişkin çalışmaları yönetecek öncü bir kuruluş belirlemek.
Kazalarla ilgili sorunları, politikaları, kurumsal yapıları ve halihazırda mevcut kapasiteyi belirlemek. Sorunu ele almaya yönelik olarak finans ve insan kaynakları dağılımını yapmak. Kazaların önlenmesi, yaralanmaların azaltılması ve kaza sonuçlarını hafifletmeye yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek.

24 Trafik güvenliği konusunda uluslararası işbirliğinin gelişmesini desteklemek.
Trafik Güvenliği ve İlkyardım Kulübü faaliyetlerini yoğunlaştırmak. Okullarda Trafik Güvenliği dersi okutmak, bu konuda kurs düzenlemek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak niteliğindeki fiillerin sonuçlarını genç nesillere aşılamak, hatta üniversite sınavlarında trafik güvenliği sorularına da yer vermek.


"TRAFİK GÜVENLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları