Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUSTAFA YEŞİLADA 20090167.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUSTAFA YEŞİLADA 20090167."— Sunum transkripti:

1 MUSTAFA YEŞİLADA

2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 6. BÖLÜM
1-ÖRGÜTSEL YETKİ VE SORUMLULUK 2-ÖRGÜT İKLİMİ 3-ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 4-EĞİTİM YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ

3 ÖRGÜTSEL YETKİ VE SORUMLULUK
Yönetici, örgütleme işlevini başarırken bazı kavram ve ilkeleri anlamak ve onları uygulamak zorundadır. Bu ilkelerin başında yetkinin ve sorumluluğun devredilmesi gelir Yetki, karar verme ve diğerlerini harekete geçirme ya da örgütsel amaçları başarmak için belirli görevleri yaptırma hakkıdır. Diğer yandan yetki, diğerlerini etkileme yöntemidir. Bu anlamda ise yasallık, erk ve önderlik, yetkinin önemli boyutlarını oluşturur.

4 Yetki, bir örgütün üyelerini, örgütün amaçlarını en iyi bir biçimde gerçekleştirecek davranışları gösterecek biçimde yönetme gücüdür. Yetki bir haktır, yetkinin kullanımı karar vermeyi gerektirir ve yetki örgütsel amaçların başarılması için kullanılır.

5 İşe ilişkin faaliyetleri başarma yükümlülüğü sorumluluk olarak tanımlanabilir.
Sorumluluk, yetki devrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer bir kişi bir işi kabul edip görevleri yapmayı üstlenmişse sorumluluk yüklenmiş demekdir. Yetki akımı yukarıdan aşağıya doğru olurken, sorumluluk tam tersi aşağıdan yukarı doğrudur.

6 ÖRGÜT İKLİMİ Örgütün psikolojik ortamına örgütsel iklim denir.
Örgüt iklimine etkide bulunan temel etmenler kişilerin güdülenmesi, önderlik tarzları ve örgütsel iletişimdir. Örgüt iklimi başlangıçta ‘belirli bir zaman dilimi içerisinde sürgülenen örgütü açıklayıcı özellikler seti’ olarak adlandırılmıştır. Bu tanıma göre bir örgütü diğer örgütten ayıran ve o örgütteki davranışını etkileyen özelliklerin başlıcaları büyüklük, yapı, karmaşıklık, liderlik tarzları ve amaçların yönüdür. Araştırmacılara göre örgüt iklimi ‘iş çevresinde, bu çevrede çalışanlar tarafından dolaylı ve dolaysız olarak algılanan ve çalışanların motivasyon ve davranışların etkilediği kabul edilen, ölçülebilir özellikler setidir. Yani iklim; yapı, sorrumluluk, ödüller, riskler, hoşgörü ve çatışma boyutlarını içerir.

7 ÖRGÜTSEL BAĞLILIK Meyer ve Allen örgütsel bağlılığı’çalışanların örgütle ilişkisi ile şekillenen ve onların örgütün sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sağlayan davranış’olarak tanımlamış ve örgüte bağlılığın çeşitli biçimlerde gerçekleşebileceğini ileri sürerek geçmiş yıllarda sadece tek bir boyutu ile ele alınan bu kavramı, geliştirdikleri ‘üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli’ ile çok boyutlu bir kavram olarak değerlendirmiştir. Meyer ve Allen’a göre örgütsel bağlılıkla ilgili en yaygın yaklaşım duygusal bağlılıkdır. Örgüt üyeliğini sürdürme isteğini yansıtan duygusal bağlılık, büyük ölçüde, yaşanan iş deneyimleri sonucunda gelişmektedir.

8 ‘Ekonomik bir mantığa’ dayandığı düşünülen devamlılık bağlılığı ise ‘çalışanların, örgütten ayrılmaları durumunda sahip oldukları yatırımları ve yan faydaları kaybedeceklerine inanmaları sonucu zorunluluk nedeniyle örgütte çalışmaya devam etmeleri durumudur.’ Meyer ve Allen’in geliştirdiği ‘ üç boyutlu bağlılık modeli’nin, çalışanların örgütlerine duydykları bağlılığın türünü ve derecesini anlamada ve çalışanlara istenilen davranışların kazandırılmasında yöneticilere yol gösterici olduğu söylenebilir.

9 EĞİTİM YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
Yönetimin gerçekleştiği hemen hemen her yerde belirli amaçlar, belirli süreçlerden geçerek oluşan ürünler ve bu ürünlerin kontrol edilmesi gibi olgular vardır. Bu olgular eğitim kurumları için de söz konusudur. Her şeyden önce eğitim, herhangi bir kurumda gerçekleşen üretime her yönüyle benzeyen süreçtir. Bu doğrultuda okullar da tabii ki sahip olduğu amaçlar, insan kaynakları ve yapılan işler açısından herhangi bir işletme gibi değildir.

10 EĞİTİM VE OKULUN KENDİNE ÖZGÜ YÖNLERİ
1- Eğitim ve eğitim kurumlarının amaçları açık ve kesin değildir. 2- Eğitim, öğretim ve öğrenme süreci çok karmaşık iştir. 3- Eğitim ve okul, başka alanlarda ve sektörlerde olmadığı kadar çok sayıda kişi ve kurumların ilgilendiği bir alandır. 4- okul, yöneticisi ve sahip olduğu personelin özellikleri açısından da eğitim dışı kurumlara göre farklıdır. 5- Okul, kalitesini her zaman belli bir çizgide tutmak ve daha yükseklere ulaşmak için eğitim dışı kurumlar gibi yoğun baskı hissetmemektedir.

11 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM


"MUSTAFA YEŞİLADA 20090167." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları