Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 Sorunların kendileri Cevaplar De ğ ildir..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 Sorunların kendileri Cevaplar De ğ ildir.."— Sunum transkripti:

1 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 Sorunların kendileri Cevaplar De ğ ildir..

2 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20062 Zaman zaman –hatta ço ğ unlukla- sorunların çözümleri olarak, aslında kendileri birer sorun olan çözümlerin(!) önerildi ğ ini görürüz. İş te rastgele bir örnek!

3 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20063 Sorun: Trafik kazaları (terörü) Çözüm önerisi: Trafik kazaları aslında her birimizin sık sık yaptı ğ ı fakat üzerinde durulmayacak kadar önemsiz gördü ğ ümüz kural ihlallerinin yollara yansımasından ba ş ka bir ş ey de ğ ildir. O halde çözüm, toplumun bunun farkına varması ve birlikte ya ş amın tüm kurallarına uymasıdır.

4 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20064 Önerilen çözüm do ğ rudur ama kendisi daha büyük bir sorundur! Toplumun, birlikte ya ş amın tüm kurallarına uymayı ş ı ba ş lı ba ş ına bir sorundur. Trafik kurallarına uyulmayı ş da bunun bir parçasıdır. O halde, trafik sorununun çözümü için kendinden daha büyük bir sorunun önerilmesi yanlı ş tır.

5 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20065 Sorun: Tinerci çocuklar Çözüm önerisi: Polisiye önlemler tek ba ş ına yeterli de ğ ildir. Asıl, bu çocukların nasıl bir aile ortamında bulundukları ve soka ğ a nasıl itildikleridir. Çözüm, ailelerin çocuklarına sahip çıkması, onları soka ğ a itebilecek faktörler konusunda dikkatli olmalarıdır.

6 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20066 Önerilen çözüm yine do ğ rudur ama çözüm sorundan daha derin bir sorundur

7 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20067 Sonuç Lütfen bir soruna çözüm üretirken sorunu sorunla çözebilen önerilerde bulunmamaya dikkat ediniz.

8 Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20068 Te ş ekkür ederiz www.tinaztitiz.com


"Ekim 15, 06© Copyright M.Tınaz Titiz, 20061 Sorunların kendileri Cevaplar De ğ ildir.." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları