Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-1"— Sunum transkripti:

1 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-1
ÇYS VE ISIG RİSKLERİ Çevre: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürütttüğü; hava, su, toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu ( flora ), hayvan topluluğu ( fauna ), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içine alan ortamdır. Çevre boyutu: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır. Çevre etkisi: Çevrede kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısı ile ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz her türlü değişikliktir. İş sağlığı ve iş güvenliği (İSİG): Çalışanların, geçici işçilerin, yüklenici personelinin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlardır. Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya durum.

2 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-2
Değerlendirmede aşağıda sıralanan parametreler kullanılır: Risk Yasalara uyum Önceki kazalar Tehlikeye maruz kalma Değerlendirme Sonucu = RİSK (İşin yapılma sıklığı x Olma olasılığı x Zararın şiddeti) + Yasalara Uyum + Önceki Kazalar + Tehlikeye Maruz Kalma

3 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-3
İşin yapılma sıklığı Proje süresince çok nadir yapılır (işin yapılma süresi/ toplam proje süresi <% 25) Proje süresince zaman zaman yapılır (işin yapılma süresi/ toplam proje süresi = %25-%50) Proje süresince sık sık yapılır (işin yapılma süresi/ toplam proje süresi = %50 -%75) Proje süresince sürekli yapılır (işin yapılma süresi/ toplam proje süresi > % 75 ) Mevcut şartlar altında iş yapılırken çevre boyutunun/ tehlikenin olma olasılığı 1 Olma olasılığı çok düşük (10 yılda 1 kez olabilir) 2 Olma olasılığı düşük (Yılda en az bir kere) 3 Var (Her ay en az 1 kere) 4 Olma olasılığı yüksek (Her hafta en az 1 kere) 5 Olma olasılığı çok yüksek (Her gün en az 1 kere)

4 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-4
PUAN İSİG ÇEVRE 5 *Can kaybı*Büyük boyutlu; mal kaybı / mali kayıp*Ceza ve tazminat davalarının açılması*En az bir (1) ay süreyle faaliyetin durdurulması *Büyük boyutlu, kalıcı çevre felaketi*Ekolojik dengenin kalıcı ve büyük boyutlu olarak tahrip olması*Kitlesel canlı ölümleri*İnsanlarda can kaybı 4 *Uzuv kaybı, vücutta kalıcı hasar*Kısa veya uzun vadede meslek hastalığı oluşması*Önemli; mal kaybı / mali kayıp*Ceza ve tazminat davalarının açılması*En az bir (1) hafta süreyle faaliyetin durdurulması *Küçük boyutlu, kalıcı çevre felaketi*Ekolojik dengede küçük boyutlu, kalıcı tahribat*Bazı canlılar üzerinde ölümcül etki*İnsanlar üzerinde kalıcı hasar oluşması 3 *Vücutta geçici hasarlar ve bu nedenle geçici iş göremezlik (beyin sarsıntısı, ciddi burkulma, kas zedelenmesi, küçük kırıklar, orta derece yanıklar, vb.)*Küçük boyutlu; mal kaybı /mali kayıp*Üretimin /faaliyetin en az bir (1) gün durması *Büyük boyutlu, giderilebilir çevre kirliliği*Ekolojik denge üzerinde geçici olumsuz etki *Canlıların yaşam şartları üzerinde geçici olumsuz etki*İnsanlar üzerinde geçici hasar 2 *Hekim müdahalesi gerektirebilen kısa süreli tedavi *Önemsiz mal / mali kayıplar *İmalatın / faaliyetin kısa süreli durması veya yavaşlaması *Çalışma alanı ile sınırlı, giderilebilir çevre kirliliği*İnsanlar üzerinde geçici olumsuz etki 1 *İlk yardım gerektirebilen basit yaralanma * İş gücü kayıpsız yaralanmalar *Mevcut şekliyle; insan, canlı ve çevre üzerinde olumsuz etki yaratmaz

5 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-5
Yasal düzenlemeler: Yasal düzenlemeler var, uyuluyor veya Yasal düzenleme yok, Yasal düzenlemeler var, kısmen uyuluyor, Yasal düzenlemeler var, uyum zayıf Yasal düzenlemeler var, uyulmuyor

6 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-6
Önceki Kazalar / Şikayetler ( Son 1 yıl ) PUAN İSİG ÇEVRE 40 Geçmişte ölümle, büyük boyutlu mal hasarıyla sonuçlanan kazalar var. Geçmişte çevre felaketiyle sonuçlanan, komşu yerleşimlerde canlı yaşamını tehdit eden kazalar var. / Kuruluş aleyhine şikayet davası açılmış. 30 Geçmişte, uzuv kaybı, önemli mal kaybı ile sonuçlanan kazalar var. Geçmişte ekolojik dengede küçük boyutlu kalıcı tahribatla sonuçlanan, canlılar üzerinde ölümcül etki yaratan kazalar var. / Resmi otoriteler tarafından ceza kesilmiş. 20 Geçmişte uzun süreli işgücü kayıplı, küçük boyutlu mal kaybı ile sonuçlanan kazalar. Geçmişte, ekolojik denge üzerinde ve canlıların yaşam şartları üzerinde geçici olumsuz etki yaratan kazalar var. / Çevre yerleşimlerden yoğun şikayet alınmış. 10 Geçmişte kısa süreli iş gücü kayıplı, önemsiz mal hasarlı kazalar Geçmişte çevrede geçici etki doğuran kazalar var. / Çevre yerleşimlerden sayılı şikayet alınmış. Geçmişte kaza yaşanmamış, kayba ramak kalma olmuş Geçmişte, çevrede etki doğuran bir kaza yaşanmamış. / Herhangi bir şikayet yok.

7 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-7
Tehlikeye maruz kalacak personel sayısı (İSİG) : Tehlikeye maruz kalan yok Tehlikeye maruz kalan mak 2 kişi Tehlikenin oluştuğu bölgedekiler 30 Çalışan herkes (ÇEVRE) BÖLGE Çevresel etki işletme sahası ile sınırlı Etki komşu yerleşimleri kapsıyor Etki bölgeyi kapsar Etki tüm ülkeyi kapsar

8 RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-8
PUAN FAALİYETLER DURUM < 28 Faaliyet gerekmiyor. . 28-42 Mevcut şartlar altında kabul edilebilir seviyeye çekilmiş. Mevcut operasyonel kontrol faaliyetlerine ve izleme ölçme faaliyetlerine aynı şekilde devam edilmeli 42-78 Operasyonel kontroller ve izleme ölçme faaliyetleri uygulanmalı. Riski azaltmak için çaba harcanmalı, ancak önlemenin maliyeti dikkatle ölçülmeli ve sınırlandırılmalı. 78-124 Dikkate değer kaynaklar riskin azaltılması için harcanmalı. Mutlaka iyileştirme yapılmalı YTL 124< İş durdurulur, gereken iyileştirmeler sağlandıktan sonra işleme devam edilir.


"RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ-1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları