Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAYED SAĞLIK SEMPOZYUMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAYED SAĞLIK SEMPOZYUMLARI"— Sunum transkripti:

1 SAYED SAĞLIK SEMPOZYUMLARI
İl Düzeyinde Kurumlar arası İlişkiler Prof. Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ ANKARA

2 İL DÜZEYİNDE KURUMLAR ÜÇLÜ YAPI İl Sağlık Müdürlüğü İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği

3

4 Üçlü yapı güçlü yapı (Hakkı Yeşilyurt)
Üç silahşörler (Alexandre Dumas) Üçlü piriz Tripleks Üçü birarada

5 ÜÇLÜ YAPILANMA Güç (Tek çubuk-üç çubuk) Denge (Rüzgar paneli)
Destek (Kollajen molekülü) Birlik Uyum Paylaşım Lezzet (Üçü birarada)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 K H K 2) İl sağlık müdürlüğü, bağlı kuruluşların il teşkilatının koordinasyonunu yapar ve uyumlu çalışmasını gözetir. Sağlık hizmetleri yönünden ilin durumunu Bakanlıkça belirlenen aralıklarla Bakanlığa rapor eder. TASLAK Sayfa 35 Örneğin, obeziteyle mücadele, evde sağlık hizmetleri, Çocuk İzlem Merkezleri gibi müşterek sağlık hizmetlerinin yürütülmesini gerektiren işler İl Sağlık Müdürü’nün koordinasyonunu gerektirmektedir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, bu gibi hizmetlerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği işbölümü çerçevesinde hareket edecektir.

23 K H K Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 31- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır: c) Birlik bünyesindeki sağlık kurumlarında etkili ve verimli hizmet sunumunu sağlamak, bu amaçla kaynak ve personel ihtiyaçlarını tespit etmek, istihdam planlaması yapmak ve personel hareketlerini gerçekleştirmek. İl Sağlık Müdürlüğü; koordinasyon yetkisi çerçevesinde kurumlar arası görevlendirmeler ile iki kurum arasında oluşan görüş ve karar ayrılıklarında hakem pozisyonundadır. Olağanüstü durumlarda ise ildeki tüm sağlık hizmet ve kuruluşlarının sevk ve idaresini yürütecektir. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin koordinasyon gerektirmeyen tanımlı rutin diğer iş ve işlemlerinde İl Sağlık Müdürlüğünün hiyerarşik bir yetkisi bulunmamaktadır. TASLAK Sayfa 32 İl Sağlık Müdürlüğü; Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen iş ve işlemlerde karar verici konumda mıdır? 

24 Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Taslak, Ocak 2013
5. İl Sağlık Müdürü hangi konularda Vali adına hareket edecek? Hangi konuları Valilik onayına sunacak? İl Sağlık Müdürü, İldeki temel sağlık hizmetlerini yürüten Halk Sağlığı Müdürleri ile hastane hizmetlerini sunan Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterleri arasındaki eşgüdümü Valiler adına sağlar. Olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin sevk ve idaresi ile acil sağlık hizmetleri gibi birden fazla sağlık kuruluşunu ilgilendiren hususlarda Vali adına yetkili ve sorumludur. Bağlı kuruluşlar dâhil taşra teşkilatında çalışan personel, 663 sayılı KHK’nın 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde, lüzumu halinde bir yılı aşmamak şartıyla il sağlık müdürlüklerince 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde Valilik onayı ile taşra birimleri arasında geçici olarak görevlendirilebilecektir.

25 YEDİNCİ BÖLÜM Bağlı Kuruluşların Teşkilat Yapısı Bağlı kuruluşların teşkilatı MADDE 35- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı kuruluşlar, merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. (4) Bağlı kuruluşların taşra teşkilatında çalışan personel, lüzumu halinde bir yılı aşmamak üzere bağlı kuruluşlar arasında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde geçici olarak görevlendirilebilir. Yapılan görevlendirme personelin Kurumuna bildirilir ve on gün içinde uygun görülmediğine dair bildirim yapılmadığı takdirde görevlendirme işlemi uygulamaya konulur. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, on günlük süre beklenmeden görevlendirme işlemi uygulamaya konulabilir. (5) Bağlı kuruluşların personeli 657 sayılı Kanuna tâbidir.

26

27

28

29 TEŞEKKÜR EDERİM


"SAYED SAĞLIK SEMPOZYUMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları