Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü P.Ceren PAKMAN Araştırmacı

2 DÖNER SERMAYE KAYNAKLI YAPILACAK ALIMLARDA
4734 SAYILI KANUNUN 62/ı MADDESİNİN UYGULANMASI

3 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre;. Açık İhale Usulü
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; * Açık İhale Usulü * Belli İstekliler arasındaki İhale Usulü temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde (Kanunda belirtilen özel hallerde) diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabilmektedir.

4 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (ı) bendinde, sadece 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. ” Ancak 21 ve 22 nci maddenin diğer bentlerine ise herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

5 UYGUN GÖRÜŞ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ödenek hesaplamalarında; * MAL ALIMI * HİZMET ALIMI * YAPIM İŞLERİ için ayrılan ödenekler ayrı ayrı değerlendirilecektir.

6

7

8 UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.
* Bütçede MAL ve HİZMET alımları için öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 21 / f bendi : TL ve 22 / d bentlerinde yer alan parasal limitlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları: TL Diğer idareler : TL TOPLAMINI * YAPIM İŞLERİNDE ise öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 22 / d bendinde yer alan parasal limiti Büyükşehir Belediyesi sınırları: TL Diğer idareler: TL GEÇMEMESİ halinde %10 ORANININ AŞILMASI İÇİN Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.

9 ÖRNEK : 1

10 UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.
ÖRNEK : 1 Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ. Kurum bütçesindeki mal alımı ödenek tutarı kadar harcama yapabilir.

11 UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.
* Bütçede MAL ve HİZMET alımları için öngörülen ÖDENEK TOPLAMININ %10’u Kanunun, 21 / f bendi : TL ve 22 / d bentlerinde yer alan parasal limitlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları: TL Diğer idareler : TL TOPLAMININ ALTINDA KALMASI * YAPIM İŞLERİNDE ise öngörülen ÖDENEK TOPLAMI’nın % 10’u Kanunun, 22 / d bendinde yer alan parasal limitin Büyükşehir Belediyesi sınırları: TL Diğer idareler: TL ALTINDA KALMASI halinde Bu maddelerde belirtilen parasal limitlere kadar olan harcamalar için %10 ORANININ AŞILMASI İÇİN Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.

12 ÖRNEK : 2

13 UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.
ÖRNEK : 2 Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ. Kurum 21/f ve 22/d maddelerinde belirtilen parasal limitlerin TOPLAMI Kadar Harcama Yapabilir.

14 1- 05.06.2008 tarih ve 4211 sayılı Genelge (Genelge No: 2008/42)
KONU İLE İLGİLİ GENELGELER : tarih ve 4211 sayılı Genelge (Genelge No: 2008/42)

15 TEŞEKKÜR EDERİM P. CEREN PAKMAN
T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Uygulama Daire Başkanlığı


"STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları